söndag 18 augusti 2019

Svar till Sofie Stara, del 1

Lite överraskande blev min insändare publicerad – både i ÖT och i Vbl. Detta mycket tacksamt nog på samma gång som två andra insändare i samma ämne skrivna av Göran Stenlund och Kurt Hellstrand. Sofie Stara hade givetvis bemött alla insändare, och hennes svar visade tyvärr att hon inte förstått vad saken handlar om. Men det kommer förstås inte som någon överraskning. I den här frågan är det oerhört svårt att alls föra någon diskussion eftersom ståndpunkterna är så oerhört låsta och en gemensam grund för förståelse saknas. Värdegrunden är helt enkelt så totalt olika. Tillskyndarna till hbt-rättigheterna utgår ifrån att det som finns är naturligt eftersom det finns, och detta innebär då att det som finns är något som alla behöver acceptera. De som ändå vägrar att acceptera alla avvikande sexuella inriktningar utmålas därför som inskränkta i sitt tänkande, diskriminerande och, alltför ofta, hatiska.

Det stora tankefelet som dessa tillskyndare gör är dels detta att de utgår ifrån att eftersom något finns så är det naturligt. Dels att de blandar ihop biologi och psykologi – något som i Staras fall blir väldigt tydligt när hon skriver att jag "talar om etablerade biologiska fakta utan att förtydliga vilka [dessa är]", varefter hon ger en lång lista av sexuella avvikelser som är ett faktum i sinnevärlden och vars existens hon därmed menar alla bör acceptera. Om någon inte gör det är han/hon "faktaresistent".

Biologin är faktiskt väldigt enkel när det gäller könet. Så enkel att jag trodde att också Stara var insatt i den utan att jag beskriver vad det handlar om i detalj. Men icke. För övrigt är det inte första gången jag varit invecklad i en dylik diskussion där motparten ger uttryck för att hon inte förstår hur barn blir till. Men ok. Jag ska försöka förklara detta så tydligt jag bara kan. Biologiskt sett är avsikten med sexualiteten att föröka sig. Att avla en avkomma. Detta alltså rent biologiskt. Detta är det främsta biologiska faktumet jag tänkte på, och något som jag alltså trodde alla hade klart för sig. På detta följer givetvis att en sexuell relation där en avkomma inte (om alla andra faktorer som krävs är på plats) kan bli följden per definition är onaturlig. Som t.ex. om denna sexuella relation är mellan två män eller två kvinnor.

Ett annat biologiskt faktum som åtminstone alla som genomgått en gymnasieutbildning borde känna till utan att jag påpekar det är detta med könskromosomerna och könet. Men ok. Vi tar en repetition! Det finns två sorts könskromosomer. Dessa har getts namn efter hur de ser ut. Den ena har därför kallats X och den andra Y. Dessa kromosomer förekommer parvis, och en individ som har två X är en kvinna och en individ som har en av varje, alltså en X och en Y, är en man. Flera kön än så finns inte. XX är en kvinna, och XY är en man. Två kön. Inte 14 eller 36. Detta är som sagt också ett biologiskt faktum. Och som sagt, för att en avkomma ska kunna bli till behövs det en individ med två X-kromosomer och en individ med en X- och en Y-kromosom.

Det här var väl inte så alldeles svårt? Men tyvärr kommer biologin ofta i vägen för ideologin. Det är detta som har skett i tankevärlden hos de som vill göra revolution mot den gängse moralen. För att lösa detta problem att biologin ställer till det blandar man, likt Sofie Stara, gärna ihop biologi med psykologi. Ja, detta t.o.m. så att psykologin får konkurera ut biologin. Och då blir slutresultatet givetvis ganska komiskt. T.ex. så att dessa tillskyndare av de homosexuellas rättigheter låtsas att de inte begriper sig på de mest fundamentala biologiska faktum. Det här är komiskt att se, men samtidigt så oerhört tragiskt när vi ser följderna.

Stara ger som sagt i sitt svar en lång lista på sexuella avvikelser från "den heterosexuella normen". Notera nu alltså mycket noggrant att detta handlar om psykologi, inte biologi. Ingen förnekar att det finns homosexuella, transsexuella, bisexuella och asexuella människor. Men vi ska mycket noggrant notera att detta inte är ett biologiskt faktum! Det vi också bör notera är att de som räknar sig som tillhörande dessa grupper av människor mår mycket dåligt. Självmordsstatistiken för dessa grupper är katastrofalt hög. Sofie Stara och jag är uppenbarligen inte överens om många saker, men jag hoppas att vi är överens om att det skulle vara oerhört viktigt att hjälpa dessa människor att kunna må bättre. Den väg vi har valt i vårt samhälle, och som Stara propagerar för, fungerar emellertid inte. Illamåendet och självmorden minskar inte trots att vi försöker jämna alla vägar och göra allt möjligt för hbtq-människorna. Genom att ge dem alla möjliga rättigheter. T.o.m. sådana som biologiska fakta förvägrar dem. Men detta hjälper inte. Och orsaken är uppenbar – för alla som vill se det.

Det finns ingen "gay-gen". Det finns inga som helst bevis för att homosexualiteten skulle vara medfödd. Det finns mängder av försök att visa detta på vetenskaplig väg, men det har inte låtit sig göras. Men det finns mycket "fake-science" som hävdar att det är så här. Men denna fake-science håller inte för en kritisk granskning. Det som däremot finns är vittnesbörd efter vittnesbörd av homosexuella människor över barndomstrauman. Inte alltid sexuella övergrepp, men också sådana. Men framför allt vittnesbörd om frånvarande fäder och dåliga fadersrelationer. Vittnesbörd om dysfunktionella familjer och fäder som inte klarat av sin roll som far. Problemet är bara det att detta INTE FÅR vara orsaken. Dessutom finns det allt för många ex-homosexuella människor som vandrar omkring här bland oss för att dagens upphaussade föreställning om människans sexualitet ska hålla vatten. Men det oaktat: Homosexualiteten MÅSTE vara medfödd. Dagens förhärskande ideologi kräver detta. Och då får det inte vara på något annat sätt. Och när vi har denna inställning dömer vi de homosexuella till en tillvaro utan hopp om förändring. En tillvaro i illamående. Och inte bara det: vi har dömt dem till detta, låst in dem i denna verklighet och kastat bort nyckeln.
---
Du som har läst den här texten förstår säkert varför jag inte sänt in detta svar till ÖT. Om jag skulle göra det skulle ÖT få olösliga problem. De vill förstås tillåta debatt, men de kan inte riskera att bli anmälda. Så för att bespara redaktionen ett dilemma väljer jag att svara här på bloggen. Stara blandar samman flera saker i sitt svar till min insändare, och jag får återkomma till de andra sakerna i en ny text.    

fredag 16 augusti 2019

Dogmatism och intellektuell oärlighet


Det har knappast undgått någon att Klimat-Greta tar segelbåt till USA i stället för att flyga eftersom flyget ger upphov till så mycket CO2-utsläpp. Nå, nu avslöjar tyska tidningar att detta klimatjippo (båtresan) tvärtom ger upphov till mycket mera CO2-utsläpp än om Klimat-Greta skulle ha tagit flyget. De fem besättningsmän som ska segla tillbaka båten till Europa flyger nämligen till USA. Skepparen tar dessutom flyget tillbaka till Europa. Så i stället för två flygresor – om hon själv skulle ha tagit flyget – blir det nu sex flygresor. Till detta kommer sedan de enorma CO2-utsläpp som alla de hundratals journalisternas resor till Plymouth i England gav upphov till. Det behövdes ju ett stort pressuppbåd för att vinka av henne på hennes klimatvänliga resa!

Varför skriver jag om det här? Inte för att jag bryr mig så mycket om CO2-utsläppen. (Själv har jag dock aldrig flugit, och jag jobbar inom den cirkulära ekonomin och släcker alla lampor efter mig...) Men för att det här visar hur lite dessa dagens klimatprofeter egentligen tänker. Det vi ser här är samma enfaldighet och intellektuella oärlighet som vi ser när det gäller t.ex. elbilarna. El är bra, diesel är dåligt. Punkt. Dogmatismen är så oerhört slående! Att de saker som denna dogmatism är uppbyggda av sedan inte nödvändigtvis har något alls med sanningen att göra spelar ingen roll.

För att citera en av min gamla modersmålslärare: Jag blir så frustrerad!

torsdag 15 augusti 2019

Svenska värderingar?

Jag skrev för en tid sedan här på bloggen om Världen Idags rapportering om Pride-aktiva som dömts för sexuella övergrepp på barn. Jag länkade också till artiklarna i fråga. Att länka till dylika artiklar är tydligen ett så gravt brott i Sverige idag att den som gör det kan mista sitt arbete. Världen Idag skriver nu om prästen och läraren Franciskus Urban Sylvan som jobbade som lärare i filosofi på en folkhögskola i Karlskrona. Efter att han hade länkat till artiklarna på sin privata facebook-sida blev han inkallad till rektorn och avskedad från sin tjänst. Rektorn berättar för Blekinge Läns Tidning att det inte har funnits några anmärkningar mot Sylvan före detta, men att skolan inte känt till hans värderingar innan han delade artiklarna i fråga på facebook.

Läraren blev alltså avskedad på grund av sina värderingar. Vilka värderingar, kan vi fråga oss - och omvänt: vilka värderingar ska man ha i Pk-Sverige idag föl att få behålla sitt jobb? Sett till det skedda tycks den avskedade lärarens värderingar alltså vara innefattat att inte blunda för och hjälpa till att gömma undan sexualbrott som begåtts mot barn. Sådana värderingar blir man alltså avskedad för i Sverige. Alltså om brotten i fråga har begåtts av hbtq-aktiva människor. Och omvänt: Vill man behålla sitt jobb i Pk-Sverige ska man tydligen vara beredd att gömma undan och blunda för sexbrott mot barn begångna av hbtq-aktiva. Nu kan vi fråga oss: Om brotten skulle ha begåtts t.ex. i Svenska Kyrkan, eller i den katolska kyrkan, skulle samma sak ha gällt också då? Säkert inte. Men det nya frälset får inte solkas ner. Det tycks vara det viktigaste idag.

tisdag 13 augusti 2019

Lögnaktig ledare

Vi lever idag i en värld där sanning, förnuft och fakta inte längre är det som leder och styr samhällsutvecklingen. Idag regerar i stället lögnen. På många olika plan. Det här började inte med att riksdagen godkände samkönade äktenskap, men denna enskilda händelse blev en brytpunkt där det blev klart att när lögnen får media på sin sida i propagandakriget kommer den att vinna. Idag vinner inte den som har fakta och förnuft på sin sida, utan den som har media på sin sida. Det är ett faktum att ett samhälle som kan bedras till att tro att personer av samma kön kan gifta sig kan luras att tro i princip vad som helst.

Så idag regerar lögnen, med propagandans makt. Ett tydligt exempel på detta fick den som läste dagens ledare i Österbottens Tidning, skriven av Sofie Stara. Det är länge sedan jag läst en mer bedrövlig text. Här samsas direkta lögner med generaliseringar och skuldbeläggande. Jag menar att vi som klassiskt troende kristna behöver vara medvetna om vad som sker i lokalsamhället, och att ÖT är dagens torg där också vi behöver vara med. Men efter en dylik spya överväger jag allvarligt att sluta stöda denna publikation med mina prenumerationspengar.

Jag hittar två direkta lögner i texten. Stara talar om oss som ännu menar att homosexualiteten är något syndigt [och onaturligt] som "faktaresistenta". Sanningen är i själva verket precis tvärtom. Det är de som kört fram denna "moraliska revolution", som Stara kallar det, som är faktaresistenta. För att kunna omfatta tanken om könet som något flytande och homosexualiteten som något naturligt (och vackert) måste man stänga av förnuftet och blunda för biologiska fakta. Att så som Stara gör, sedan man valt att blunda för etablerade biologiska fakta för att kunna ta in de premisser som denna moraliska revolution bygger på, beskylla de som fortfarande hävdar att dessa fakta fortfarande gäller för "faktaresistens" är helt enkelt att ljuga. Om det i Staras fall sker medvetet eller omedvetet är en bisak i sammanhanget.

Sedan skriver Stara om att denna "moraliska revolution" har gjort att homosexualiteten inte längre ses som något problem, utan att problemet (som behöver åtgärdas) numera är "diskrimineringen" av de homosexuella. Här citerar Stara Nora Hämäläinen, en filosofiforskare, som hävdar att "religiöst motiverade protester visar på att [den moraliska] revolutionen inte omfattar hela samhället. De betydelseförskjutningar och argument som ser självklara ut för de flesta har blivit obegripliga för en del". Detta är också en lögn. Dessa "betydelseförskjutningar och argument" har inte blivit obegripliga, utan de är och har alltid varit obegripliga. Helt enkelt för att de saknar både förnuft och logik. Problemet är att majoriteten av samhället har blivit förblindade och hjärntvättade av den propaganda som har sköljt över oss under de senaste decennierna och därmed lurats att tro på lögnen. Men detta innebär givetvis inte att vi som ännu klarar av att hålla oss till fakta och sund logik inte skulle "klara av att begripa", utan tvärtom på att vi fortfarande begriper. I motsats till de flesta som, likt Sofie Stara, inte längre gör det.I detta sammanhang kan och bör vi också notera att den omsvängning som har skett i opinionen under de senaste åren INTE beror på några nya vetenskapliga rön, utan på att det har funnits en grupp som målmedvetet har arbetat på att påverka opinionen - och att denna grupp snart fick media på sin sida i sin kamp för detta.

Stara inleder sin ledare med att hävda att motståndet mot den "moraliska revolutionen" handlar om "en desperat kamp för att samla de egna leden. Förvisso var detta en ledande test i en doktorsavhandling som publicerades i ämnet (på 80-talet? Hjälp mig någon, vad hette den numera avlidne Vasabon och radioredaktören?), men redan då var det ifrågasatt om detta verkligen var huvudmotivet bakom motståndet. Idag ter sig Staras påstående som mer eller mindre bisarrt. Säg i stället att det handlar om en ärlig och uppriktig omsorg om människorna. Eller om sanningen. Eller om vårt samhälle och om vart det är på väg. Det skulle, så som jag ser saken, mycket bättre fånga vad detta handlar om.

Dessa uppenbara lögner till trots är det största problemet med Staras ledare ändå de generaliseringar och det kletande av skuld som hon utsätter oss klassiskt troende kristna för. I ledaren frastår ett "vi" och ett "de" väldigt tydligt. Ett "vi" som är de goda, de framstegsvänliga och de toleranta. Och ett "de" som är de onda, de bakåtsträvande och de intoleranta. De som förtrycker och diskriminerar. Och som, av allt att döma, bör polisanmälas och tystas ner. Likväl talar Stara för behovet av "dialog, möten och bildning" (med bildning avser hon givetvis inte faktabaserad bildning utan mera av den samma lögnbaserade propagandan som vi har utsatts för redan länge).

En ledare som på detta sätt sprider lögn, misstro och som kletar skuld på meningsmotståndare (vars ståndpunkter Stara inte har brytt sig om att studera desto närmare) kan aldrig föra något gott med sig. Ordet "hatisk" kommer för mig när jag betraktar Staras text. Den här texten andas hat. Hat mot klassiskt troende kristna människor som vägrar böja sig för lögnen och som vägrar överge sanning och sunt förnuft.

Hur var det nu Johan Candelin sade? Det finns tre steg på vägen mot förföljelse. Desinformation, diskriminering och sedan regelrätt förföljelse. Det första steget, desinformationen, handlar om att man sprider felaktig och lögnaktig information om en befolkningsgrupp. Staras ledare kan fungera som ett klassiskt exempel på just detta. Diskrimineringen följer sedan som ett brev på posten. Flera dagar sent, men det kommer.

Vill ÖT verkligen gå på den här vägen?

lördag 10 augusti 2019

Den stora teologsjukan

John Warrwick Montgomery berättade en gång om en professor han hade när han studerade teologi. Den här professorn, T A Kantonen som för övrigt var född i Finland, berättade en historia för de unga teologiestudenterna som innehåller mycket visdom. Kantonen berättade att han, när han begav sig in på teologbanan, hade som mål att bli berömd. Efter en tid insåg han ändå att enda möjligheten att bli berömd som teolog var att komma med någonting helt nytt, och för att kunna göra det skulle han bli tvungen att gå utanför det som kyrkan i snart 2000 år hade trott, lärt och bekänt. Alltså bli en villolärare. När han insåg detta ändrade han sitt livsmål och beslöt sig för att inte bli berömd.

Den stora teologsjukan är, och har alltid varit, denna vilja att bli berömd. Det är många som har drabbats av den, och många som har valt att bli villolärare just för att bli berömda. Listan kan göras i princip hur lång som helst. Slå upp i princip vilken berömd teolog som helst så ska du se att de har betalt för sitt kändisskap med att överge Guds ords sanning och kyrkans tro och lära. Och detta har sedan lett till mycket elände för kyrkan.

Idag finns det mycken villolära i rörelse som dessa berömda teologer har gett upphov till. Många böcker, kortare texter, lärosatser och mycket erkänd "fakta" som leder de kristna vilse. Ta t.ex. den viktiga frågan om de nytestamentliga texternas ålder. När vi idag lägger fram fakta som visar att de nytestamentliga texterna är skrivna kort efter händelserna de berättar om finns det alltid, för den som vill, möjlighet att gå till dessa villolärares texter och genom att hänvisa till vad de sagt gå emot de fakta vi lägger fram. Och notera nu noggrant: Dessa teologer som talar för en sen datering är ju berömda! Därför måste de ju ha rätt! Och så glömmer vi bort att de blev berömda just för att de lade fram dessa felaktiga påståenden.

Ta t.ex. den kanske mest berömde teologen under 1900-talet, Rudolf Bultmann. Hans avmytologisering bygger på att de bibliska texterna är mycket sena och att det har hunnit bildas en massa mytologiskt material som fogats till texterna innan de skrevs. För att detta ska ha kunnat ske behöver texterna förstås vara mycket sena. Med detta som motivering tar han sig så för att, helt godtyckligt, skala bort det han anser vara mytologiskt material. Kvar blir då en "historisk Jesus" som inte har gjort några under, inte var Gud och som verkligen inte uppstod från de döda.

Bultmanns Jesus gjorde honom berömd, men denne Jesus är en helt annan figur än de Jesus kyrkan tror på och bekänner sig till. En helt annan Jesus är den Jesus som finns. Och som biprodukt får kyrkan dras med Bultmanns sena, och helt felaktiga, datering av de nytestamentliga texterna. En datering som skapar stora problem för det bibliska vittnesbördets trovärdighet. Men allt för att Bultmann skulle kunna bli berömd!

Det är så här den fungerar, den stora teologsjukan. Den drabbar vida omkring.

onsdag 7 augusti 2019

I klimatrevolutionens namn!

Det finlandssvenska, statliga, propagandainstitutet (=Svenska Yle) slår igen ett tungt slag för vänsterextrem samhällsomstörtning. I en lång artikel låter man förstå att "Det här är ingen övning –klimatkrisen kräver omställning också av dig". I artikeln talas det om de stora omställningar som måste till för att rädda planeten, och artikeln blir i slutet regelrätt reklam för den extremistiska organisationen Extinction Rebellion.

Om vi ser nyktert på klimatfrågan och dagens propagandasituation inser vi nog lätt att detta, precis som det hävdas i artikeln, kommer att leda till stora omvälvningar. Men inte p.g.a. klimatet, utan p.g.a. av de panikåtgärder som nu ska pådyvlas oss. Det har alltid funnits krafter som på ett eller annat sätt vill åstadkomma stora omvälvningar i samhället, t.o.m. revolution. Det här har inte lyckats på politisk väg, så nu försöker samma vänsterkrafter på detta sätt - genom att skrämma vettet ur oss med sina domedagsprofetior.

Klimatalarmismen och -paniken vittnar, som jag ser det, främst om två saker. För det första vittnar det om en total historielöshet. Det är ett obestridligt faktum är att klimatet alltid har varit statt i förändring. Vanligen talar klimatalarmisterna om en viss uppvärmning som skulle vara katastrofal för jorden, t.ex. en och en halv eller två grader. Jämförelsepunkten brukar vara "förindustriell tid". I den aktuella artikeln nämns inte ens det utan historielösheten accentueras ytterligare genom att det bara talas om "två grader". Punkt.

Faktum är att den uppvärmning som nu sker är en högst naturlig reaktion på den nedkylning som slutade i mitten av 1800-talet och även har kallats "lilla istiden". Denna period av uppvärmning sammanfaller med den industriella tiden, och detta har gjort att orsaker och verkan har sammanblandats och lett till den nästan okontrollerbara hysteri vi ser idag – och som vår media gör allt för att späda på. Sättet som detta görs på, för att maxa paniken, är att man talar om uppvärmning sedan förindustriell tid. (Eller så, om man vill vara fullständigt historielös som Svenska Yle tycks vilja vara, lösgör man temperaturutvecklingen helt från alla historiska anknytningspunkter.) Om man i stället, vilket skulle vara minst lika korrekt (och ur ett historiskt perspektiv t.o.m. mera korrekt), skulle tala om uppvärmning sedan slutet av den lilla istiden, skulle sambandet mellan CO2 och klimatets (naturliga) växlingar inte överdramatiseras som nu sker. Men eftersom detta är målet – och vi människor är aningslöst historielösa – är det så här det görs.

Den andra saken klimatalarmismen vittnar om är mänsklighetens oförmåga till kritiskt tänkande. Den här artikeln är ett typiskt exempel på hur det går att spela på denna, ställvis, totala brist på förmåga hos oss människor att tänka själv. Principen "tugga färdigt och servera små portioner åt gången" fungerar här utmärkt. På så vis fås massorna att röra sig i önskad riktning. I riktning mot den önskade samhällsomvälvningen.

Jag ställer inte upp på detta. Helt enkelt för att jag inte är drabbad av denna allt mer spridda historielöshet. Och för att jag vägrar låta bli att tänka själv. Men det statliga propagandainstitutet gör förstås allt som står i dess makt att tysta kritiska röster. Jag skrev givetvis en kommentar med lite samma innehåll som texten ovan (men mycket kortare). Tror du att den kom igenom censuren? Förstås inte. Det här som sägs i artikeln är ren och skär propaganda, inget annat, och propagandan mister sin kraft om det tillåts kritik av det som framförs. Sanningen är irrelevant i detta sammanhang. Det enda som tycks betyda något är att så många som möjligt blir lurade och fås att reagera.

Klimatrevolutionen kommer! Är du redo?

lördag 3 augusti 2019

Mera om hbtqip

Det är Stockholm Pride den här veckan, och idag har det varit parad. Politiker och kändisar tävlar med varandra om att vara mest hbtq-vänliga och bjuder över varandra om hur härligt det är att "stå för alla människors lika värde och rättigheter", som det heter. Tidningarna och annan media är odelat positiva till Pride, och solen skiner över hela Sverige. Eller det är åtminstone den bild man får om man läser och tar del av vad mainstreammedia skriver och rapporterar.

Men bakom den färgglada och sprakande glada fasaden jäser det. Ordentligt. Världen idag publicerade för några dagar sedan en lista över Pride-aktiva som dömts för sexuella övergrepp på barn. I en annan artikel, som jag också rekommenderar alla att läsa, framkommer den långa och djupa kopplingen mellan den svenska hbt-rörelsen/RFSL och strävanden att normalisera och legalisera pedofili. Detta är något också jag har påtalat här på bloggen vid flera tillfällen, och det är tacksamt att detta lyfts fram också på annat håll och även med tydliga exempel.

Det fullständigt oerhörda är ändå att mainstreammedia helt mörkar detta. De stora tidningarna struntar i Världens idags artiklar och låtsas som att allt bara är färgglatt och härligt. Pride och hbt-rörelsen FÅR nämligen inte besudlas av fakta. Nej. Allas människors lika värde och rättigheter. Det är vad de vill prata om och lyfta fram. Men sanningen är att den som går med i Pride-tåget också stöder så mycket mera än tanken om alla människors lika värde och lika rättigheter för alla. Men tvånget att gå med har idag blivit så starkt att inget, inte ens de uppenbara pedofili-kopplingarna, kan eller får hindra. Se t.ex. hur Aftonbladet lade fram detta när de bjöd sina läsare på en lista över de olika partiernas ledare som gick med i Prideparaden. Det som inte sades rakt ut men som mycket tydligt fanns mellan raderna var att de som inte går är fiender till "alla människors lika värde och rättigheter" och därför bör straffas genom att hängas ut i media.

Hur länge kan denna regnbågsfärgade bubbla hålla innan den brister? Eller går det så som Pride-människorna onekligen hoppas, att blindheten för vad Pride egentligen står för är så stor och viljan att vara och göra "rätt" är så stark att alla kommer att svälja också pedofilin när det blir uppenbart att också den frågan finns med i den så oerhört omhuldade hbt-familjen och -rörelsen?

Det är vad man får vara rädd för.