fredag 22 mars 2019

Nej tack!

Jag har tydligen fått en kallelse till den visitationsstämma som hålls i samband med biskopsvisitationen i Esse församling. Härmed ber jag att offentligt få tacka nej till inbjudan. Jag kommer inte heller att delta i något annat program som ordnas i samband med denna biskopsvisitation. Speciellt inte i gudstjänsten där biskopen predikar. Orsaken är givetvis den att Bibeln uppmanar oss att vi inte ska ha något med villolärare att göra (Rom 16:17, 2Joh. v. 9-11). Jag menar därför att varje troende människa allvarligt borde överväga om han/hon ska delta i dessa samlingar där en villolärare tillåts predika. Det kan nämligen vara livsfarligt att göra det.

I länken ovan – där man kan se kallelsen till visitationsstämman – kan man se hela programmet för visitationshelgen. Jag måste säga att jag är oerhört besviken, sorgsen och bekymrad över det som kommer att ske i Esse och Purmo denna helg. Biskopen kommer att delta i skolandakter, ungdomssamlingar, kvällsmöten och gudstjänster. Det går inte att förhindra en villolärande biskop från att hålla visitation. Men det går att förvägra honom rätten att predika och hålla andakter. Jag hade trott att det skulle vara självklart att så skulle ske. Men icke. Därför är jag så väldigt besviken, sorgsen och bekymrad.

Jag hoppas som sagt verkligen att alla verkligen noggrant överväger om de bör delta i dessa tillfällen.
  

torsdag 21 mars 2019

Reflektioner efter ett terrordåd


Det finns knappast någon som inte har hört om det fruktansvärda massmordet i två moskéer i Christchurch, Nya Zeeland i fredags. Dådet, som ledde till 50 personers död och som lämnade många svårt skadade sägs ha gjorts för att hämnas offren i terrordåd gjorda i islams namn. Min första reaktion när jag hörde om detta dåd var, liksom för säkerligen de flesta, avsky. Sedan kom frågorna: Varför? På vilket sätt kan någon mena att något blir bättre av att på detta sätt gå in och meja ner en massa människor som är samlade till bön? Människor som inte hade något alls att göra med de terrordåd som gärningsmannen sade sig vilja hämnas – annat då än att de hade samma tro. Eller tror den här mannen, den här terroristen, faktiskt på allvar att det slutar här? Först några terrordåd, som han hämnas, och sedan ... Ingenting? Det är inte så det fungerar. Hämnd leder bara till ytterligare hämnd. Hat leder till mera hat. Och de som kommer att bli utsatta för nästa hämndaktion kommer inte att vara den här terroristen eller ens några av hans släktingar eller ens människor som han kommit i kontakt med. Min gissning är att hämnden för detta dåd kommer att utkrävas i Nigeria. Eller i något annat liknande land. Offren blir, igen, människor som inte hade något alls med tidigare dåd att göra.

Sedan slogs jag också av en annan tanke. Detta terrordåd uppmärksammades stort i vår media, och Finlandiahuset lyste mörkblått för att hedra offren. Ungefär samtidigt skedde det ett annat terrordåd – just i Nigeria – där över 50 kristna föll offer för islamsk terrorism. Detta dåd var bara ett i raden av grymma terrordåd mot kristna människor i Nigeria. Under de senaste tre veckorna har 120 kristna dödats i olika terrordåd i landet, och under 2018 dödades ett tusental kristna av muslimska terrorister i landet. Det här har inte uppmärksammats alls i vår media, och Finlandiahuset antog inte heller någon annan färg för att hedra dessa offer. Varför är det så här?

Jag har försökt fundera på den frågan, och jag har kommit på fyra olika möjliga svar. Två mindre troliga och två mera troliga. Vi kan börja med de mindre troliga. Det kan vara så att dessa terrordåd helt enkelt har gått medias vakthundar förbi. De som skriver våra nyheter har helt enkelt inte hört om detta. Det här är väldigt osannolikt, måste jag säga. Lika osannolikt är då att de som skriver våra nyheter, och de som sitter som "gatekeepers" på nyhetsredaktionerna helt enkelt ansåg att detta inte var så viktigt att det behövde slås upp i nyheterna. Dessa två svar är möjliga, men som sagt mycket osannolika. Mera sannolikt är då att det handlar om rasism. Ja, du läste rätt: Rasism. Femtio färgade människor i Nigeria dödade. "So what? De har ju ihjäl varandra hela tiden där, inte kan vi slå upp det stort varje gång en sådan sak sker." Men när en liknande sak sker i det vita Nya Zeeland, då är det en nyhet. Må vara att offren inte var vita. Eller så det troligaste svarsalternativet: Terrordådet i Nigeria passar inte in i det narrativ vår nyhetsmedia vill förmedla. Det narrativ som går ut på att muslimer är offer och kristna är förövare. Därför slås ett dåd som det i Nya Zeeland upp stort medan liknande dåd i Nigeria förbigås med eller mindre total tystnad.

Jag blir som sagt inte riktigt klok på det här, men jag misstänker starkt att det handlar om det sista alternativet. Detta för att det inte skulle vara något nytt att så sker. Vår vänstervridna kulturradikala media har en agenda, ett narrativ som de vill pådyvla oss. De vill få oss att tänka på ett vist sätt. Det faktum att ett terrordåd med muslimer som offer slås upp stort medan ett liknande terrordåd med kristna offer förtigs fullständigt passar som hand i handske i detta narrativ.

Eller finns det någon som har ett bättre och mera troligt svar på frågan? Hur som helst visar denna oerhörda snedvridenhet i nyhetsrapporteringen – igen en gång – hur viktigt det är att läsa brett. Att inte bara ta del av mainstreammedias nyhetsrapportering utan att också läsa alternativmedia. Det måste vi göra om vi vill ha en mera balanserad bild av vad som händer.

onsdag 20 mars 2019

Reflektioner efter den första omgången

Första omgången av biskopsvalet bjöd inte på några överraskningar. Annat då än kanske det att det var relativt jämt mellan de olika kandidaterna. Harry Backström gjorde ett förhållandevis bra val med sina 109 röster, men tyvärr räckte det inte till mera än en fjärdeplats. Orsakerna till detta är säkert flera, men vi kommer inte ifrån det faktum att Kyrkpressens och May Wikströms fullständigt hänsynslösa och skandalartade försök att påverka valet kan ha spelat in och fått en del elektorer som annars skulle ha röstat på Harry att i stället taktikrösta på en annan kandidat. Tyvärr förstår tydligen inte Wikström alls att hon gjort något galet och att hon borde ta de fulla konsekvenserna av sitt oerhörda klavertramp. (Det förvånar storligen att profanmedia inte har huggit på detta, så allvarligt var Wikströms övertramp att man kunde tänka sig att det skulle ha varit intressant att lyfta fram det.)

Men hur blir det i andra omgången? Som har konstaterats är det inte så lätt att hitta skillnader mellan de två kvarvarande kandidaterna. Båda är utgångna från väckelserörelser men har distanserat sig klart från väckelsens bibelteologiska linje. Ska man hitta skillnader får man kanske se på andra saker, och då lutar nog det nog över mot Ekstrands sida. Det faktum att Åstrand bara fick tredje mest röster i Pedersöre prosteri – det prosteri där han har verkat som präst allt sedan han blev prästvigd och alla känner honom – säger i princip allt som kan och behöver sägas. Åstrand var dessutom klart distanserad av såväl Ekstrand som Backström och det var bara den i Pedersöre prosteri fullständigt okända kvinnliga kandidaten som fick färre röster. När man ser till stiftet och de som kommer att ha med den blivande biskopen att göra kan man därför hoppas att Ekstrand skulle bli vald.

Med detta sagt hoppas jag personligen ändå att det blir Åstrand som vinner valet. Orsaken kan kanske framstå som lite märklig, men låt mig förklara: Vi står här i Pedersörenejden inför en församlingssammanslagning. Pedersöre, Esse och Purmo församlingar har uttryckt en önskan om att gå samman och bilda en ny församling. Tyvärr har vi i vår kyrka ett synnerligen märkligt system för sammanslagningar som går ut på att ifall det blir en sammanslagning så kan en församling som ingen vill ha med ändå tvinga sig med i denna sammanslagning. Därför har nu Jakobstads församling – som alltså ingen av de tre övriga församlingarna vill ha med i en fusion – beslutat sig för att tränga sig på och bli en del av den nya storförsamlingen. På grund av det synnerligen märkliga systemet kommer det därför sannolikt att bli så att det blir en sammanslagning där också Jakobstad ingår. Förutsatt alltså att utredningar som ska göras visar att detta är ekonomiskt lönsamt och att en sådan sammanslagning också annars är genomförbar. Samt att domkapitlet ger en sådan sammanslagning sin välsignelse. Igen: Detta alltså trots att ingen av de tre övriga församlingarna vill ha med Jakobstad i den nya församlingen.

Om det blir en sådan församlingssammanslagning kommer den nya kyrkoherden sannolikt att heta Bo-Göran Åstrand. Detta eftersom två av de övriga kyrkoherdarna snart går i pension och den tredje bara är t.f. Förutsatt att Åstrand alltså inte blir biskop. Visst. Som biskop kan Åstrand ställa till med en hel del på stiftsnivå, men hellre det än att ha honom som kyrkoherde. Så tänker i alla fall jag, och därför hoppas jag att näste biskop heter Bo-Göran Åstrand.

Det som också talar för Åstrand är det faktum att han torde få en majoritet av de röster som i första omgången gick till Lisa Enckell. De som röstade på Backström kommer knappast att rösta på Åstrand, men det är sannolikt att en hel del av dessa röster förblir oanvända i den andra omgången.  

tisdag 19 mars 2019

Hurudan är en rätt biskop?

Idag är det biskopsval i Borgå stift, om någon har missat det. Det finns de som har kallat detta val ett ödesval för vårt stift och vår kyrka, men jag skulle inte göra det. Tyvärr har vi nog ödesvalen bakom oss, och vi har så gott som alltid när vi har haft val – ödesval – har vi gjort fel val.

Jag tror knappast att det råder något tvivel om vem av dessa fyra kandidater jag skulle rösta på om jag skulle vara elektor. Nu är jag inte det denna gång, något som jag ändå inte beklagar. Jag menar att tre av kandidaterna inte är kapabla att fungera som biskop. Tyvärr. Sett till de uttalanden de fyra kandidaterna har gjort under valkampanjen är det ganska lätt att konstatera att Harry Backström är den ende av de fyra som skulle kunna bli en riktig biskop. Och därför kommer han knappast att bli vald – på grund av alla de felaktiga valen vi har gjort i gångna ödesval. Detta alltså om vi ser på det här från en rent mänsklig synvinkel. Vi får förstås be att Herren skulle göra ett under, för med mindre än det kommer vi också i detta val att välja fel.

Men hur är det, vad ska vi förvänta oss av en rätt biskop. Eller rättare sagt: Vad skulle vi kunna förvänta oss av en rätt biskop? Vår kyrka har idag inga riktiga biskopar, även om det finns t.o.m. stora gradskillnader i bedrövelsen. Det här är verkligt beklagligt eftersom detta innebär att vad som kunde vara en mycket viktig dimension i kyrkan och kyrkans ledarskap helt saknas. I klartext: En rätt biskop skulle kunna vara en stor välsignelse för kyrkan och för sitt stift. En välsignelse som vi nu tyvärr får klara oss utan. Men vad skulle idag känneteckna en riktig/rätt biskop?

Biskopsämbetet är framför allt enhetens ämbete. Både som symbol och också i praktiken. En riktigt biskop samlar de kristna kring Herren Jesus och kring det uppenbarade Gudsordet. Han lär de kristna vad Gud har talat, och han uppmanar dem, i ord och i handling, att hålla sig till Herren Jesus och till Guds ord. En biskop går före och leder sin hjord på de vägar Kristus har trampat upp. Inte på andra vägar, som fallet är med de biskopar vi har i vår kyrka – och speciellt i vårt stift – idag. En rätt biskop står upp för Guds heliga ord och för den kristna tron och den kristna etiken och försvarar de kristna och deras tro inför världen, inför världens potentater och världens strömningar. Inte som våra biskopar idag som mer eller mindre tävlar om att förvanska tron så att den passar för världen.

En rätt biskop går före och försvarar de kristna och deras tro. Det här är en oerhört svår och utmanande uppgift, speciellt i tider av avfall och motstånd. En uppgift så utmanande och svår att det förvånar mig att någon alls vill ha uppgiften. (Men, det är klart, idag när vi inte har några riktiga biskopar och när uppgiften ses som något helt annat än det ovan nämnda förvånar det kanske ändå inte.) Jag drar mig till minnes ett biskopsval en gång i den tidiga kyrkans historia när det var förföljelsetider. Jag minns inte namnet på den som blev vald till biskop, och inte heller vilken stad det handlade om, men när mannen i fråga fick höra att han blivit vald till biskop sadlade han genast sin häst och flydde. Han visste nämligen att valet till biskop där och då innebar en säker dödsdom. Helt enkelt för att en rätt biskop går före och försvarar de kristna och den kristna tron mot världen och världens potentater och strömningar. Hur som helst, när de kristna fick höra att deras episkopus electus hade flytt red de efter honom, fann honom och band honom till händer och fötter och släpade honom tillbaka till staden och vigde honom till biskop. Han är idag en av den tidiga kyrkans martyrer. Detta för att han, som en rätt biskop, sedan han på detta omilda sätt blivit övertygad om att han var rätt man för ämbetet, stod fast i den uppgift han blivit kallad till.

Rent mänskligt sett kommer vi idag (eller om tre veckor) att välja en biskop som knappast, om inte Herren tar tag i honom och vänder om honom 180 grader, kommer att vara en riktig biskop. Som inte kommer att försöka vara det. Som inte ens vill vara det. Det här är så oerhört sorgligt. Men kanske vi kunde be att Herren förbarmar sig över oss, och över den som blir vald/de som är satta att välja, och att Han skulle göra ett under? Vi skulle nämligen SÅ behöva en riktig biskop! Tänk vilken välsignelse det skulle vara för vårt stift och vår kyrka!

måndag 18 mars 2019

Censuren tilltar

Har du läst texten nedan? Den som börjar med de olikfärgade graferna? Om inte ska du göra det innan du läser den här texten.

Svenska Yle publicerade idag en nyhet som sade att "Flera finländare har ändrat på sina levnadsvanor för miljön - men vill att politikerna gör mer". Jag skrev en kort kommentar där jag berättade om artikeln på SVT.se och om att de två skribenterna varnade för att IPCC:s klimatmodeller är felaktiga och att detta kan hetsa politikerna till att fatta beslut som är skadliga för vår välfärd och för utvecklingen i världens fattiga länder. Överraskande nog blev min kommentar publicerad, men den fick inte ligga uppe länge innan den raderades. Svenska Yles klimatcensur slog till igen! Inget får nämligen störa den klimatångest som ska frammanas!

Åter en gång kommer frågan för mig: varför ska vi tvingas betala för detta skräp? Varför måste vi bidra till att upprätthålla detta statliga propagandaverktyg?


Två mycket läsvärda texter


https://www.svtstatic.se/image/wide/992/21441538/1552400222?quality=70&format=autoBilden ovan är kopierad från SVT:s sidor på nätet och fungerade som illustration till ett mycket viktigt debattinlägg med rubriken "Klimatalarmet bygger på felaktiga modeller" skriven av Erik Lundqvist och Elsa Widding. Graferna på bilden visar den verkliga temperaturutvecklingen under de senaste dryga 40 åren (de blåa och gröna graferna) samt en sammanställning av IPCC:s klimatmodeller (den röda grafen). Det är mycket intressant att notera att temperaturerna INTE alls har ökat under de senaste femton åren, medan IPCC:s klimatmodeller säger att de borde ha gjort det. Artikelförfattarna säger att problemet här är att alarmismen - och kraven på att något bör göras  - bygger på IPCC:s falska klimatmodeller och inte på verkligheten.

Enligt Lundqvist och Widding är påståendet att det i stort sett råder konsensus bland klimatforskarna ett mycket förenklat påstående. Dock råder det en viss konsensus bland dessa klimatforskare, och en av sakerna de är överens om är just detta att klimatet inte har blivit varmare under de senaste femton åren. Samt att den ökning i temperaturerna på ca en grad Celsius som vi sett sedan den industriella revolutionen mycket väl ryms inom de naturliga variationerna som vår jord sett under de senaste 2000 åren. Dessutom finns det en samstämmighet om att vi inte vet hur stark kopplingen är mellan den ökade koldioxidhalten i atmosfären och temperaturökning.

Ja, du läste faktiskt rätt. Men nu kanske någon vill opponera sig: Det här är ju verkligen inte vad vi dagligen får höra och läsa i vår media? Nej, det är det inte. Artikelförfattarna ger svaret på varför det är så: Diskussionerna i dag baserar sig inte på verkliga observationer utan på IPCC:s rapporter och deras klimatmodeller (den röda grafen på bilden). Därför skulle det vara så oerhört viktigt, igen enligt artikelförfattarna, att vi skulle hålla fast vid - och debatten basera sig på - den vetenskapliga metoden som innebär att teorier måste kunna styrkas av mätningar i verkligheten. Det stora problemet är nämligen att politikerna, om de låter sig vilseledas av IPCC:s felaktiga klimatmodeller, triggas att fatta förhastade och dåliga beslut om åtgärder som dels får förödande effekter för vår välfärd i I-länderna samt dels gör det omöjligt att bygga upp välfärden i jordens fattigare länder.

Låter detta bekant? För dig som har läst mina texter här på bloggen i detta ämne gör det säkert det.

Den andra texten jag vill puffa för är en liknande, men mycket längre, text av Ola Byfält i gårdagens Österbottens Tidning i vilken han säger i princip samma sak som i artikeln på SVT. Läs gärna hans artikel, du som har tillgång till den! Av utrymmesskäl citerar jag här bara den kärnfulla avslutningen i artikeln: "Drista dig till att ifrågasätta det så kallat politiskt korrekta i klimatalarmisternas skrämselpropaganda." Jag kommer att klippa ut Byfälts artikel och rama in den. Tror jag. Eller åtminstone det första.  

Jag mäste säga att jag gläder mig åt att dylika artiklar ännu kan publiceras. Tack SVT och ÖT för det!
  

söndag 17 mars 2019

Söndagsquiz
Det har blivit mycket tunga ämnen här på bloggen den senaste tiden. För att lite lätta upp det hela tänkte jag att vi kunde ta ett litet söndagsquiz. Jag gillar frågesporter, speciellt kanske musikfrågesporter (Suomipop eller äldre svensktoppen-musik enligt modellen "vad heter låten och vem framför den?). Nåväl. Det här är inte någon frågesport av den sorten. Det du ser ovan är en bild jag tog igår på vilken det finns tre olika sorts fotspår. (Ursäkta de darriga pilarna, min datakunskap klarade inte av att prestera bättre ...) Vilka varelser har presterat dessa? Är det någon som klarar av att få alla tre rätt? Som hjälp kan jag säga att fotspåret vid pilen längst till vänster är ca två-tre cm i diameter.