söndag 25 juni 2017

Om att både vilja äta kakan och ha den kvarJag hörde för någon dag sedan om ett, vid det här laget, ganska gammalt citat som jag inte klarar av att låta bli att kommentera. Den kände kristendomskritikern Richard Dawkins ("Det finns ingen Gud och Dawkins är hans profet") hade uttalat sig om att han betraktar sig som en "sekulär kristen" eller en "kulturkristen". Detta för att han beundrar vissa av de ceremoniella och filantropiska dragen hos den kristna tron.

Det är intressant att en person som Dawkins, som gärna kritiserar den kristna trons innehåll, ändå gärna bekänner sig till de positiva samhällsföljder som den kristna tron gett upphov till. Som jag tidigare varit inne på har vi (och vårt samhälle) oerhört mycket att tacka den kristna tron för. Mycket av det goda vi idag räknar som själva grundbultarna i vårt samhällsbygge har kristna rötter. Sjuk- och hälsovården (har du tänkt på varifrån ordet "Lasarett" kommer?), omsorgen om de fattiga, hela vårt utbildningssystem, ja själva vetenskapen, till viss del den lokala förvaltningsapparaten, en etik som värnar om frihet och omsorg om människan osv, osv. Listan kunde göras i praktiken hur lång som helst. Poängen är den att ta bort den kristna tron och de frukter denna har gett upphov till ur vårt samhälle och detta skulle se helt och hållet annorlunda ut. Och detta inte på ett positivt sätt. Detta har också Richard Dawkins insett. Tydligen.

Problemet är bara det att det inte, i längden, går att ha de positiva frukterna utan att ha den mekanism som gett upphov till dessa. Det går en tid, ja, men när kristendomen försvinner ur samhället (först ut i marginalen, sedan helt och hållet) kommer så småningom också dess frukter att göra det. I detta sammanhang är inte Dawkins och hans (om det tillåts mig: halvdana) kristendomskritik det stora problemet. Nej. Det stora problemet är framför allt den filosofi som har kommit att ersätta den kristna tron och dess förklaringar när det gäller livets uppkomst och ursprung. Denna lögnaktiga filosofi har, när den har tagit över som förklaringsmodell vad gäller livets uppkomst, lett till en revolution på livsåskådningens område. Det oaktat att den inte håller för en kritisk granskning. (Men så här kan det gå när människorna inte tänker själva utan låter sig föras bort av "vindkast i läran".)

Denna livsåskådningsrevolution har sedan öppnat dörrarna för allt möjligt annat tankegods som, ett steg i taget, har börjat radera ut den kristna tron från samhällets finrum. Det finns de som beskriver dagens västerländska samhälle som behärskat av en dödens kultur. Detta med bakgrund i abort- och eutanasidiskussionerna och -lagstiftningen. Lägg sedan till de enorma följder som förändringarna i äktenskapslagstiftningen (och de därmed följande inskränkningarna i barnens rättigheter) ger så ser vi vart vi är på väg i det postkristna västerlandet.

Få se om Dawkins får leva så länge att han kommer att börja ropa om att vi bör börja dra i handbromsen när det gäller avkristningen av vårt samhälle. En smart karl som han är torde nämligen ganska snart inse att man inte kan både äta kakan och samtidigt ha den kvar.

48 kommentarer:

 1. Ja. Ordet religin säger att.jordens och himmelens krets är i relation till den ende Gud som skapade himlarna och.Jorde och som uppenbarat sin eviga vilja frälsing och sanning genom Fäderna, Moses och profeterna sin enfödde Son Herren Jesus Kristus och den Bibliska Uppenbarelsen i.Nya och Gamla Testamentet. Så nu höves oss alla att äta ångra tro på.Frälsaren Jesu nåd. Ty de veta inte ens att kakan är av Herren,Herren så bedragana av legaliserad avfällighet är de nu. Syndare nåd i Sin Frälsare och Fader finner. Hoppas.ja säger poijtsin torsten Nils Ulrik i Jesu Nåd oc Tron.

  SvaraRadera
 2. Kristian,

  Du skriver:

  "Denna lögnaktiga filosofi har, när den har tagit över som förklaringsmodell vad gäller livets uppkomst, lett till en revolution på livsåskådningens område. Det oaktat att den inte håller för en kritisk granskning. (Men så här kan det gå när människorna inte tänker själva utan låter sig föras bort av "vindkast i läran".)

  Vilken "kritisk granskning" är du menar att den här "filosofin" (!?) inte håller för? Presentera gärna denna granskning lite mer utförligt. Jag skulle nog nästintill kunna garantera att jag lyckas hitta hållbara motargument mot denna "granskning".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Thomas Nagel gör en intressant "Kritisk granskning" av evolutionsteorin i boken Mind and cosmos. Han koncentrerar sig främst på att evolutionsteorin inte har nogon som helst förklaring till det mänskliga medvetandets uppkomst. En recension av boken i Ny tid: http://www.nytid.fi/2013/04/ett-universum-som-vaknar-upp/#more-15947

   Radera
  2. Hej Jan,

   Medvetandet ÄR notoriskt svår att definiera och förklara; men bara för att evolutionsläran (idag) har svårt att förklara någonting, behöver ju inte det betyda att medvetandet ALDRIG kommer att kunna förklaras i evolutionära termer. Men tack för boktipset! Nagel är en intressant filosof, och jag har läst hans tidigare verk med stor behållning.

   Radera
  3. För mig ter det sig som väldigt mycket tro och väldigt lite vetenskap att vara övertygad om att man skall kunna förklara medvetandets uppkomst med den reduktionistiskt materialistiska evolutionsteorin som utgångspunkt.

   Radera
  4. Jan Bergman. Du kan vara fullständigt lugn när det gäller medvetandet! Signaturen Christian har fullständigt rätt i det han säger. Evolutionisternas skarpaste hjärnor sitter garanterat och funderar på detta och kommer snart att ha hittat på en historia angående medvetandets utveckling som lurar de flesta. De som lyckas prestera denna historia kommer sedan att, i sedvanlig ordning, få både stipendier, olika pris och någon högoktanig professur.

   Vi minsn säkert alla hur det gick med ögats evolution. Där har man numera lyckats prestera en otrolig (i ordets rätta bemärkelse) historia som kan lugna de evolutionstroendes oroliga hjärtan.

   Så lugn, bara lugn. Det kommer nog.

   Radera
  5. Jan,

   Det är naturligtvis inte självskrivet att evolutionsläran kommer att kunna förklara medvetandets uppkomst, men bara för att evolutionsläran inte kan förklara medvetandets uppkomst IDAG, behöver det ju inte betyda den, därför, per automatik, ALDRIG kommer att kunna förklara medvetandets uppkomst. Det vore väl, i allra högsta grad, en synnerligen förhastad slutsats?

   I början av 1900-talet var det ju till exempel inte ovanligt att man vägrade föreställa sig hur en gen någonsin skulle kunna reduceras till någonting materialistiskt, men idag har vi ju inga som helst problem med den typen av reduktioner. Jag skulle inte bli förvånad om medvetandeforskningen utvecklar sig på exakt samma sätt.

   Radera
  6. Christian! Jag kan förstå att man resonerar så där om man en gång för alla har bestämt sig för att evolutionsteorin är den enda rätta läran. Hur skulle det vara att släppa in lite tvivel? Tro kan som känt förflytta berg, men tvivlet sätter dem på plats igen.

   Radera
  7. Jan,

   Jag släpper gärna in litet tvivel. Kan du hjälpa mig genom att erbjuda skäl att tvivla på evolutionsteorin?

   Radera
  8. Skäl att tvivla kan du hitta i Nagels bok som jag nämnde ovan. Bokens hela titel lyder : Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False. Observera att titeln är en gliring åt Dawkins som för några år sedan finansierade en reklamkampan med reklamtexter på bussar med budskapet "Gud finns nästan säkert inte". Observera att Nagel inte är ute för att argumentera för något bibliskt budskap.

   Radera
  9. Flera skäl att tvivla kan man hitta i John C. Sanfords bok Genetic Entropy. Sanford borde veta vad han talar om eftersom han hela sin karriär verkat som professor och framstående forskare inom genteknik.

   Radera
 3. Det var ingen högoddsare att Christian skulle hugga till på det jag skrev. Som jag har konstaterat många gånger redan så finns det inga svar jag kunde ge som skulle duga åt honom, så därför vet jag bättre än att ens försöka. Jag ger mig alltså inte in i någon debatt med honom i detta ämne. Dessutom är det precis som han säger: Evolutionister har svar på alla frågor. Att dessa svar sedan inte håller bättre än den ursprungliga filosofin dessa lutar sig mot är sedan förstås en annan sak.

  Men i princip kan vi säga så här angående det han skriver: Hela evolutionsfilosofin håller inte. Grunden är ihålig. Slumpmässiga mutationer och naturligt urval räcker inte till, inte på långt nära, för att förklara hur livet ska ha kunna utvecklas. För att sedan inte tala om hur livet överhuvudtaget sägs ha uppkommit. Observera nu mycket noga att detta inte är något som jag påstår, utan denna kritik kan man idag höra t.o.m. inifrån det vetenskapliga samfundet. Intressant nog så delades nobelpriset i kemi ut till tre forskare (Lindahl, Modrich och Sancar) som bevisade att evolutionshypotesen inte håller. Men, som t.ex. Pekka Reinikainen konstaterar, har det vetenskapliga samfundet intressant nog inte insett detta ännu. Uppenbarligen finns det en blindhet och någon form av mental blockering som gör att t.o.m. en så här uppenbar sak inte kan ses av ens de mest brillianta hjärnorna på området. Det här är, tycker jag, mycket spännande.

  Men, som sagt, jag ger mig inte in i någon diskussion med denne Christian. Så om han svarar på detta kommer han knappast att få något svar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kristian,

   Det finns ett rikt överflöd av studier som klart och tydligt visar hur evolutionära processer kan bilda nya gener, nya enzymer, nya förmågor, och nya strukturer. Du hittar detaljerade sammanfattningar av dessa studier här:

   https://www.nature.com/scitable/topicpage/origins-of-new-genes-and-pseudogenes-835

   och här: http://www.talkorigins.org/faqs/fitness/

   Det evolutionära processerna (som för övrigt är betydligt fler än mutationer och naturligt urval) räcker alltså alldeles utmärkt. Ditt påstående om att de evolutionära processerna inte skulle ”räcka till” är alltså fullständigt grundlöst. Men om du nu observerat någon process med vars hjälp vi kan förklara den biologiska mångfalden på ett bättre sätt än vad evolutionsbiologin kan, är jag idel öra.

   Du påstår sedan, dessutom, att den forskning som Lindahl (et al.) bedrivit på något vis skulle ”bevisa” att ”evolutionshypotesen” inte håller? På vilket sätt då? På vilket sätt visar forskning som demonstrerar hur celler kan reparera skadat DNA att evolutionsläran är felaktig? Du får gärna precisera dig på den här punkten.

   Det är lite lustigt sedan, för övrigt, att du hela tiden påstår att det är evolutionsläran som inte håller för kritisk granskning, samtidigt som du själv, väldigt nogsamt, undviker alla former av saklig debatt i frågan. Hur kommer det sig, Kristian? Hur kommer det sig att du är så livrädd för utförliga diskussioner, om det nu är DU som har de hållbara argumenten på din sida i de här diskussionerna? Jag får inte riktigt det här att gå ihop.

   Radera
  2. Det där låter lite som förvirrade poeters neologier..men de allmäktiga feghetsbiskopar tror att de kan ändra lag och evangelium på samma sätt som man redan på lutherdsm tid avek från predikan för att sparka boll. Så tror vi.små skräckslagna att Gud är.Vägen Sanninge och livet och vet att vetenskapen bara är en världsli sak och lika uppblåst och fräck mot Skapare och Frälsaren som du. Spåren förskräcker när ni ser vad kina sovjet amerika och europa oetidk högmodigt åstadkommit. Gud Är Var och Skall få alla att Honom till Ära Bekänna Bibelns vittnesbörd att Jesus är Herren och Frälsaren och Hans veto mot fortsatt oetiskt söndrande av kroppar.tro och förtröstan lika sant som att papp min int vs en tant.Sant säger torsten Nils ulrik

   Radera
  3. Christian. Jag är inte alls "livrädd" för utförliga diskussioner. Jag har bara inte tid, och dessutom har jag alltså insett att inget jag säger någonsin kommer att duga för dig. Du är så fast i din tro att inget argument någonsin kommer att duga.

   Radera
  4. Kristian,

   Jag kan tyvärr inte betrakta det du skriver här ovan som någonting annat än dåliga bortförklaringar. Om det nu faktiskt vore DU som hade de starkare argumenten på din sida, hade du naturligtvis presenterat dem vi det här här laget. Men några egentliga ARGUMENT får man ju egentligen aldrig se från din sida, här på bloggen. Det stannar ju hela tiden just bara vid den här formen av lösa påståenden.

   Du påstod ju till exempel, en gång i världen, att evolutionsläran är problematisk eftersom det inte finns ett enda exempel på en gynnsam mutation. Men jag kunde ju då, relativt enkelt, visa att det fanns gott om exempel på gynnsamma mutationer. Man har ju till exempel kunnat identifiera mutationer som förser individer med en betydligt starkare benstomme, och muterade versioner av proteinet Apolipoprotein AI, Apo-AIM, som rensar bort farligt kolesterol ur artärerna mer effektivt än sina föregångare. Det visade sig alltså att du helt enkelt hade fel i den här frågan, och när du insåg det, lämnade du helt enkelt bara diskussionen, utan ytterligare kommentarer eller förklaringar. Och det här mönstret har ju sedan återkommit i den ena frågan efter den andra här på bloggen. Gång på gång slänger du ur ditt ett par lösryckta påståenden om evolutionsläran (påstådda) bristfällighet, för att sedan, helt och hållet strunta i alla former av motargument eller data som talar för någon annan slutsats.

   Tanken på att det ändå, trots detta, skulle vara DU som har de starkare argumenten till hands, är alltså inte helt enkel att svälja, Kristian.

   Radera
  5. hristian. Nu visar du, igen, vad du går för. Jag har inte påstått att det inte skulle finnas någon gynnsam mutation. Det jag däremot hävdade, och fortfarande hävdar, är att det inte finns någon ODELAT gynnsam, mutation.

   Du kommer dragande med länkar och exempel som var och en kan googla på och konstatera att det du hävdar inte håller streck. Detta dessutom många gånger för att försöka, som här, leda in diskussionen på ett sidospår. Newsflash: Jag accepterar INTE att du kapar denna blogg på detta sätt. Därför kan du, som jag tidigare har konstaterat, betrakta dig som en persona non grata här. Eller så gör jag. Det är ingen idé för mig, som icke-biolog, att sätta tid (som jag inte har) på att leta reda på motargument mot de många gånger redan motbevisade påståenden du kommer med.

   Jag förstår att det jag säger här många gånger stör dig. Det är helt naturligt att man kan ha svårt att acceptera personer och utsagor som rubbar grunden för den egna tron. Men det är bara något som du får leva med.

   Radera
  6. Kristian,

   Visst har du, flera gånger, här på din blogg, påstått att det inte finns några gynnsamma mutationer. Se bara här, till exempel:

   "En oerhört intressant sak med dessa mutationer (liksom med alla andra mutationer) är att ALLA mutationer är negativa (eller på sin höjd någotsånär neutrala) med hänseende på djurens möjligheter att överleva och reproducera sig".

   Senare i samma inlägg, skriver du också detta:

   "Alla mutationer innebär att de drabbade individerna blir SÄMRE rustade att överleva och få avkomma."

   (http://kristiannyman.blogspot.se/2012/05/sagostund.html)

   Om du nu inte har grundligt fel i detta, får du gärna ta dig gärna ann de mutationer jag nämner i ovanstående inlägg och förklara på vilket sätt de leder till att individerna blir sämre rustade för att få avkomma och överleva.

   "Det är ingen idé för mig, som icke-biolog, att sätta tid (som jag inte har) på att leta reda på motargument mot de många gånger redan motbevisade påståenden du kommer med."

   Det är ingen som har motbevisat NÅGOT av de påståenden jag presenterat på denna blogg. Åter igen bara lösa påståenden från din sida. Det är verkligen bara en massa tomma tunnor som skramlar här på din blogg.

   Radera
  7. Signaturen Christian visar igen en gång vilken bråkstake han är. Han klarar dessutom inte av att läsa innantill och klipper i mina texter för att få fram en bild som jag inte har gett. I den text han länkar till använder jag mycket tydligt (t.o.m. med stora bokstäver) ordet ODELAT. Men detta vill han förstås inte se. I stället väljer han att se bara det han vill se. Detta är inte bara otrevligt, det är rent ut sagt oärligt. Men det är inget nytt när det gäller evolutionisterna. (Det finns många exempel på rena lögner i evolutionismens historia, t.ex. i våra skolor och det undervisningsmaterial som där har använts/används.) Sedan såg (eller begrep) han inte heller orden persona non grata som jag skrev i min senaste kommentar.

   Nå, detta med problemen med innantilläsningen förklarar varför inget jag har skrivit någonsin duger för honom. Han har tydligen helt enkelt inte ens sett det jag har skrivit!

   Radera
  8. Det visar också hur lite intresserad du Kristian är av sanningen. Precis som lite längre ner här börjar du IGEN hitta på fakta om finansiering av forskningsprojekt. Det som inte är sanning är lögn, Kristian. Så enkelt är det.

   mattias

   Radera
  9. Kristian,

   Jag kan inte se hur jag på något vis skulle ha missförstått vad du skriver. Du konstaterar ju, i ditt inlägg, klart och tydligt att

   "Alla mutationer innebär att de drabbade individerna blir SÄMRE rustade att överleva och få avkomma."

   Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att du med anser just detta: att "alla mutationer innebär att de drabbade blir sämre rustade till att överleva och få avkomma".

   Hur förhåller du dig då till de mutationer jag talade om? På vilket sätt stämmer de in i detta? På vilket sätt ger de individerna sämre förutsättningar att överleva och reproducera sig? Du får väldigt gärna förklara detta.

   Det hade för övrigt varit intressant om du åtminstone PÅ NÅGOT VIS hade velat kommentera någonting av det jag skriver i sakfrågan. På vilket sätt menade du, till exempel att Lindahl (et al.)s arbete problematiserade evolutionsläran? Jag förstod aldrig riktigt det.

   Och hur ser du egentligen på de vetenskapliga arbeten som problematiserade din bild av att de evolutionära processerna inte "räcker till"? Har du överhuvudtaget ens någonsin ens läst en forskningsartikel, Kristian?

   Det skulle vara så otroligt intressant med någon form av seriöst svar från din sida, där du faktiskt bemöter det jag skriver i sakfrågan, istället för att bara ägna dig åt annat istället (för du har ju helt uppenbarligen tid att faktiskt SVARA på inlägg. Så varför inte erbjuda SERIÖSA svar då istället?)

   Radera
  10. Christian. Varför skulle jag ens försöka komma med något svar? De gånger jag har försökt har det bara lett till en maratondiskussion där du för bort diskussionen allt längre och längre bort från det som diskussionen borde handla om. (Här: Om Dawkins och den kristna trons påverkan på samhället.) Varför ska jag låta dig sätta agendan för diskussionen här på min blogg?

   Dessutom kan du, och alla andra intresserade, googla de frågor du ställer och hitta svar på dem på nätet. På samma gång kan den som försöker göra detta hitta din signatur på andra håll på nätet - på bloggar där du ställt samma frågor åt personer som är betydligt mer insatta i detaljerna än jag är. Och där du har fått goda svar. Som inte har dugit åt dig.

   Nej, nu ids jag faktiskt inte sätta mera tid på detta. Den som vill veta hur denna diskussion skulle fortsätta ifall jag skulle ställa upp på det kan se senaste gång vi försökte diskutera. Inget har ändrats från detta: http://kristiannyman.blogspot.fi/2016/08/om-fakta-tolkningar-och-tankemonopol.html

   Radera
  11. mattias. Jag förstår att du så väldigt gärna skulle vilja att det skulle handla om rent spel när det gäller finanserna och finansieriengen av forskningsprojekt. Men hur gärna du än vill detta blir svart inte vitt för det. Jag hittar inte på fakta. Jag berättar hur det fungerar.

   Radera
  12. Kristian,

   Tyvärr brukar alla våra diskussioner sluta på exakt samma sätt. Jag försöker argumentera i en sakfråga, samtidigt som du mycket hellre formulerar inlägg efter inlägg om mig som person. Men min förhoppning är ju fortfarande att vi en dag skall kunna ha en SERIÖS diskussion där argument ställs mot argument. Men den typen av mer seriösa diskussioner tycks du ju (dessvärre) sky värre än elden.

   Det är litet lustigt, för övrigt, att du hela tiden påstår att du inte har tid att diskutera, samtidigt som du (helt uppenbarligen) har hur mycket tid som helst åt att formulera olika (mindre trevliga) omdömen om mig som person.

   Radera
  13. PS.
   Kristian,

   Du skriver också att jag skulle ha "kapat" din blogg och styrt diskussionen bort från sitt ursprungliga ämne, jag har tyvärr svårt att se det här som något annat än dåliga bortförklaringar du.

   Du skriver ju själv att:

   " I detta sammanhang är inte Dawkins och hans (om det tillåts mig: halvdana) kristendomskritik det stora problemet. Nej. Det stora problemet är framför allt den filosofi som har kommit att ersätta den kristna tron och dess förklaringar när det gäller livets uppkomst och ursprung. Denna lögnaktiga filosofi har, när den har tagit över som förklaringsmodell vad gäller livets uppkomst, lett till en revolution på livsåskådningens område. Det oaktat att den inte håller för en kritisk granskning."

   Jag kommenterar ju bara det som du själv, i ditt blogginlägg, presenterar som det stora problemet: att en "filosofin" som inte håller för granskning har fått fäste i samhället.
   DS.

   Radera
  14. Christian. Jag konstaterade att det, om jag skulle svara på dina (i detta fall off topic-frågor) skulle detta leda till en maratondiskussion där du för bort diskussionen allt längre och längre bort från det som diskussionen borde handla om. Vi kunde ju göra ett försök med det jag skrev om Nobel-priset, men jag har för mycket jobb just nu för att hinna och orka med det. (Bara för att visa att jag har rätt angående denna sak.) Men den som är intresserad att veta vad detta handlar om kan kolla upp denna länk: https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/nobel-darvinismin-nollaamisesta/

   Radera
  15. Christian. I så fall borde vi definiera "seriös". Jag misstänker nämligen, utifrån vad jag sett av dig på annat håll på nätet att du inte är kapabel att föra en, vad jag kallar seriös, diskussion.

   Sedan förstår nog också du att det är en helt annan sak att, som teolog (inte biolog), sätta sig in i detaljformuleringar och göra detta på ett sätt så att en person - för vilket inget någonsin duger - inte hittar saker att slå ner på än att skriva en kort kommentar som denna. Det förra handlar om i det närmaste ett heltidsarbete, detta senare om någon enstaka minut.

   Det är därför jag inte ger mig in i den dans som du föreslår. Även om det förstås skulle vara intressant i sig.

   Radera
  16. Kristian,

   Här kommer mitt förslag på en definition av en seriös diskussion: en seriös diskussion är en diskussion där båda parter 1) håller sig till sakfrågan och 2) presenterar ARGUMENT för sina uppfattningar.

   Tror du att du skulle kunna klara av att han en sådan diskussion nån gång? En diskussion där du faktiskt argumenterar i en sakfråga, istället för att bara fälla en massa nedlåtande omdömen om den PERSON du diskuterar med?

   "Sedan förstår nog också du att det är en helt annan sak att, som teolog (inte biolog), sätta sig in i detaljformuleringar och göra detta på ett sätt så att en person - för vilket inget någonsin duger - inte hittar saker att slå ner på än att skriva en kort kommentar som denna."

   Om du nu år så dåligt insatt i detaljerna, är det, med förlov sagt, ganska egendomligt att du ändå kan avgöra att hela evolutionsläran är helt och hållet felaktig -- och inte bara felaktig utan LÖGNAKTIG dessutom. Jag får inte riktigt det att gå ihop.

   Radera
  17. Kristian & Christian: Det verkar nog ganska långt vara så att det snarare är Kristian än Dawkins som vill både äta kakan och ha den kvar.
   Kristian vill så gärna hävda att han sitter på sanningen om sakernas ting, men han vill också slippa att försvara sin sanning. Det är ju så jobbigt att gå in i en debatt på sin egen blogg!
   För åhöraren står det fullständigt klart vem som har mer kött på benen här. En vink, det är inte Kristian.

   Radera
  18. Anonym 10:34. Du blandar ihop äpplen och isbrytare. Men varsågod! Om detta på något sätt kan stärka dig i din övertygelse så får jag väl bjuda på det...

   Radera
  19. Christian. Denna åsiktsväxling visar också varför det inte är någon idé att gå i clinch med dig. När du läser en text läser du in det du vill se i den. Jag skrev inte om detaljer utan om detaljformuleringar. Det är två helt skilda saker.

   Radera
  20. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  21. Christian. Nu missförstod du (igen avsiktligt?) vad jag säger. Det jag säger, i klartext, är att det att jag vägrar gå i debatt med dig angående detaljer (som du väljer) inte ska missförstås för att jag inte sitter på detaljkunskap. Men jag är, som jag tidigare har konstaterat många gånger, inte alls så intresserad av detaljerna. (Även om helheten givetvis byggs upp av dessa detaljer.) Speciellt inte de detaljer du väljer att fokusera på. Vem som helst som behärskar google kan följa upp dina spår på nätet och se det jag har konstaterat, nämligen att det inte spelar någon roll hur bra svar du får på dina frågor. Svaren duger ändå inte åt dig. Så igen: Varför skulle jag sätta tid (som jag inte har) på att formulera svar på de av dig valda frågorna för att sedan bara dras in i en lång och meningslös debatt som kommer att ta oerhört mycket tid i anspråk?

   Med detta sagt får denna diskussion vara avslutad för min del. Du, som ju alltid (vilket också en google-sökning visar) ska ha sista ordet, kommer förstås att fortsätta ändå.

   Radera
  22. Kristian,

   Du gör naturligtvis precis som du vill. Men har du åtminstone någon förståelse för den här kritiken? Har du någon som helst förståelse för att det kanske ganska oseriöst ut när du hela tiden, i inlägg efter inlägg, gör anspråk på att ha tillgång till sanningen med stort S -- samtidigt som du, helt konsekvent, vägrar att ens försöka försvara den här sanningen med någon som helst form av rationella argument? Tror du inte det blir väldigt lätt att väldigt många läsare avfärdar din sanningsanspråk som en massa tomt prat?

   Radera
 4. När det gäller frågan om evolutionshypotesens giltighet kan vi klistra in länkar tills kommentarsfältet på denna blogg tar slut. Jag ids inte göra det, utan jag hänvisar i stället till listan på de kritiker mot Darwinismen som finns på nätet. Som jag konstaterade så kommer kritiken mot denna lära idag inifrån det vetenskapliga samfundet självt. Det om något borde få oss att stanna upp, åtminstone lite. https://dissentfromdarwin.org/about/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kristian,

   Visst är det roligt med statistik, undersökningar, och namninsamlingar? Man har ju till exempel kunnat konstaterat att 97% av alla, nu levande, vetenskapsmän accepterar att evolutionsteorin:

   http://www.people-press.org/2009/07/09/section-5-evolution-climate-change-and-other-issues/

   Men vad som kanske är än mer intressant är detta är att det finns gott om präster som accepterar evolutionsteorin. 13 661 präster har ju till exempel skrivit under den här namninsamlingen där man konstaterar att:

   "We the undersigned, Christian clergy from many different traditions, believe that the timeless truths of the Bible and the discoveries of modern science may comfortably coexist. We believe that the theory of evolution is a foundational scientific truth, one that has stood up to rigorous scrutiny and upon which much of human knowledge and achievement rests. To reject this truth or to treat it as “one theory among others” is to deliberately embrace scientific ignorance and transmit such ignorance to our children."

   http://www.theclergyletterproject.org/Christian_Clergy/ChrClergyLtr.htm

   De präster som har skrivit under den här listan är alltså (ungefär) dubbelt så många som de vetenskapsmän som skrivit under den lista du själv hänvisar till.

   Men man avgör naturligtvis inte huruvida en vetenskaplig teori är tillförlitlig genom att att göra namninsamlingar; men några argument att för detta "dissent from Darwinism" står ju, som vi kunnat konstatera, ingenstans att finna på denna blogg.

   Radera
  2. Till det ovanstående behöver jag bara säga en sak. Det går förstås inte att rösta om sanningen. Speciellt inte i en situation där alla som vågar gå emot den dominerande läran riskerar att för all framtid gå miste om finansieringen för sina forskningsprojekt. (Detta är en mycket tungt vägande sak och något som jag har varit inne på tidigare också.) Sedan missar signaturen "Christian" också helt och hållet orsaken till varför jag länkade till listan. Men han har som ovan nämnt tydligen stora problem med att läsa innantill.

   Radera
 5. Dawkins är inte endast kristendomskritiker, utan kritiker av alla religiösa irrläror. Kristendomen är endast en marginell religion i det sammanhanget. Även jag förstår att religionen påverkat våra samhällen men med en bromsande effekt som historien visat. Vi förstod ju inget av det vi vet idag för bara 300-400 år sedan.

  Dawkins kan säkert som många andra antiteister godkänna vissa religiösa riter som lite kuriosa, humoristiska och harmlösa. Även gamla fina kyrkor, moskéer och tempel är trevliga att besöka och beundra. Det är det inga problem med. Problemen uppkommer när nån präst i domderar och påstår att hen vet att den guden och antika skriften är den enda rätta och alla andra hamnar i helvetet.

  Ceremonier som nattvarden är ju ganska bisarr när man bildligt skall dricka jesu blod och äta hans kropp. Även den teatraliska delen med präster och biskopar iklädda klänning och olika clownaktiga hattar är ju ganska fånigt och har säkert nån gång i historien ingjutit respekt och högaktning för enkla människor. Dessa tider är nu förbi och vi vet mycket bättre idag att det är ju bara hyckleri och teater alla religiösa ritualer i kyrkor, tempel och moskéer.

  Vidare säger Kristian
  "Det går en tid, ja, men när kristendomen försvinner ur samhället (först ut i marginalen, sedan helt och hållet) kommer så småningom också dess frukter att göra det"

  Menar du att när religionerna utmattas så slutar våra datorer att fungera, sjukvården kollapsar och medicinerna slutar fungera?

  Nä Kristian, ni får nog ge er. Tack vare vetenskapen, sunt förnuft och ständig bättre utbildning för vår barn kan vi skippa dimridåerna i himlarna och satsa på en bättre och mer human mänsklighet i framtiden än vad vi har idag.

  På tal om dödskultur. Vem har enligt gamla skrifter utrotat hela mänskligheten pga av att den var inkapabel att skapa justa människor?
  Vem har en massa regler på när man skall döda och stena andra människor?
  Vem har lovat att hela mänskligheten undergång Armageddon mm.mm?

  Angående evolutionen så finns det inga som helst belägg för simsalabim teorin att nån gud skulle viftat med trollstav och skapat alla enskilda arter. Varför slutade han mitt i allt att skapa nya arter? Vi människor utrotar arter hela tiden men inga skapas, varför?

  Varför ser vi inga religiösa under längre, inga människor uppstår från de döda längre som det var så vanligt under biblisk tid. Ingen gud helar eller svarar på böner längre varför? Jo, just det. Det finns ingen gud och kommer aldrig att finnas, alla gudar ät påhittade av människor.

  Eflop

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eflop. Det du skriver i det första stycket är inget annat än en sekulär myt.

   "Menar du att när religionerna utmattas så slutar våra datorer att fungera, sjukvården kollapsar och medicinerna slutar fungera?"

   Nej, förstås inte. Men ta t.ex. människovärdet som kan härledas historiskt direkt till den kristna trons inflytande. När det urholkas (och det gör det när den kristna tron inte längre finns kvar för att stöda det) kommer det att få mycket otrevliga följder. Och har redan fått. Då pratar jag om dödens kultur på aborternas och eutanasins område.

   Radera
  2. Eflop käre olycklige maen??' Jag nämnde en gång på.fakulteten detta faktum och man tycker sig se att tredjedelen av arterna utrotas och att sådant står ju.i.Johannes Uppenbarelse i Bibeln så.Han tittade lite tvekande på mig och sade: Det där är nog lite kontroversiellt! Hmm U_U

   Radera
  3. Dessutom så gick livet vidare genom åtta personer i Noaks ark jämte alla djuren... Livet Är. Bibeln är jublande sann säger Ulrik UU_U

   Radera
 6. Eflop. låter lite som kannibalism?

  SvaraRadera
 7. Några litteraturtips om evolutionsbiologi (och biologi i allmänhet). Dessa böcker används vid många universitet:

  Molecular Biology of the Cell, 6th edition
  Alberts m.fl.
  (Motsvarar Bibeln inom cellbiologin).

  Om arternas uppkomst
  Charles Darwin
  (En rent vetenskapligt [delvis] föråldrad text, men ändå läsvärd och en inblick i Darwins genialiska tankevärld!)

  Evolution, 4th edition
  Douglas J. Futuyma
  (Grundläggande, modern evolutionsbiologi)

  Vertebrate Palaeontology, 4th edition
  Michael Benton
  (Grundläggande paleontologi för ryggradsdjuren)

  Campbell Biology, 11th edition
  Urry m.fl.
  (Grundläggande, allomfattande universitetsbiologi)

  Lehninger Principles of Biochemistry, 7th edition
  Nelson m.fl.
  (Grundläggande biokemi)

  Essentials of Geology, 12th edition
  Lutgens m.fl.
  (Grundläggande geofysik och geologi)

  Kristian du kan återkomma när du läst åtminstone dessa grundläggande, naturvetenskapliga böcker som används internationellt vid tusentals universitet. När du gjort det kan du säkert bättre attackera evolutionsteorin (och geologin, och kemin, och fysiken). Listan kan göras längre, men dessa böcker är bara grundläggande introduktioner till ämnena. Du bör troligen även studera litet grundläggande fysik och kemi (och därmed även matematik såsom infinitesimalkalkyl, sannolikhetslära, statistik och grundläggande geometri), vilket dagens biologi, geologi etc. i stort vilar på. Lycka till!

  Humanisten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Humanisten. Jag har faktiskt inte läst så många av de verk du listar. Problemet med dem är emellertid att de bygger på fel grund. Ser du, vetenskap fungerar så att man har en "stege" som man jobbar från som ingen kan eller ens får ifrågasätta. Sedan fästs de olika resonemangen vid denna stege. Men om stegen är felaktig så kan man, även om tanken kan hålla ihop, inte komma rätt.

   Darwins bok är annars oerhört festlig. Den är en av de böcker som har stärkt mig mest i min övertygelse om att evolutionen är falsk. De få som har läst den brukar i vanliga fall hålla md om att detta verk är FILOSOFI snarare än vetenskap.

   Radera
  2. Jag har läst Darwins "Om arternas uppkomst". Har du?

   Darwins bok är verkligen inte enbart "filosofi". Han refererar hela tiden till empiriska data som andra biologer och geologer hade presenterat. Dessutom hade Darwin själv gjort en resa till Sydamerika, och dessutom gjort omfattande undersökningar själv innan han publicerade sitt verk (bl.a. födde han upp olika duvor, växter, studerade rankfotingar i åtta år, etc.). Han hade samlat på sig en oerhörd mängd data (för den tiden) innan han vågade yttra sig om sin teori om det naturliga urval. Han var i ständig kontakt via brev med oerhört många forskare i Europa och Amerika.

   Darwins verk är inte filosofi. Darwin var oerhört mån om att backa upp sina påståenden med empiriska fakta. I själva verket var Darwin en alldeles enastående observatör och empirist. Darwin gjorde till synes obetydliga och anspråkslösa observationer, men samlade dessa i en oerhörd mängd – och slutsatsen var att evolutionen måste ha ägt rum. Detta var det genialiska med Darwin. Han var en fanatisk faktasamlare, och destillerade ur dessa fakta evolutionsteorin.

   Humanisten

   Radera
  3. Humanisten. I alldeles tillräcklig grad. Var och en kan läsa den på nätet och avgöra själv. http://www.f.waseda.jp/sidoli/Darwin_Origin_Of_Species.pdf

   Radera
  4. Kristian,

   Den metod som Darwin använder i Om arternas uppkomst kallas abduktion (eller härledning till den bästa förklaringen) vilket innebär att man väljer den hypotes som förklarar all tillgänglig data bästa sätt. Du kan läsa mer om denna metod här:

   https://plato.stanford.edu/entries/scientific-discovery/index.html#DisAbd

   Att den här metoden är vetenskaplig, råder det inget som helst tvivel om. Jag tror aldrig NÅGONSIN att jag HÖRT någon vetenskapsfilosof tvivla på att detta skulle vara en vetenskaplig metod. Så hur menar du egentligen när du säger att Darwins bok är filosofi snarare än vetenskap?

   Radera
 8. Intressant koppling med Dawkins och det vi diskuterade tidigare i en tråd här för en tid tillbaka.

  Nedan en länk till Dawkins debatt med George Pell den Australiensiska kardinalen och en av påvens främsta rådgivare som nu avslöjats som en pervers pedofil.

  https://www.youtube.com/watch?v=tD1QHO_AVZA

  Nå, det verkar vara mer regel än undantag att det "heliga" prästerskapet i olika religiösa samfund är pedofiler. Det verkar inte vara nån skillnad om det är laestadianska fritidspredikanter eller katolska kardinaler. Vansinnigt hyckleri på högsta religiösa nivå när påven och högsta ledningen i olika sekter skyddar sina perversa brottslingar ...

  https://goo.gl/gpzeVj

  Eflop

  SvaraRadera