onsdag 10 maj 2017

Blasfemi


I ungefär en femtedel av alla världens länder finns det en lag som stipulerar att den som gör sig skyldig till blasfemi (på finska jumalanpilkka) kan dömas till böter, fängelse eller i vissa muslimska länder t.o.m. till döden. Även i Sverige (som Finland då hörde till) var blasfemi belagt med dödsstraff enligt 1734 års lag, men sedan 1823 har ingen finländare dömts till döden för blasfemi. Sedan 1999 finns inte längre ordet blasfemi i brottslagen, men i stället kan en person som gör sig skyldig till blasfemi dömas för brott mot trosfrid enligt strafflagens 17. kapitel och den 10. paragrafen. En människa gör sig skyldig till brott mot trosfriden ifall hon "offentligt skymfar Gud eller hädar/skymfar det som en kyrka eller en religiös förening håller heligt eller genom att störa en gudstjänst, en kyrklig förrättning eller annan religionsutövning eller en begravning." (Min egen något förkortade och förenklade översättning.)

Den brittiske komikern Stephen Fry undersöks som bäst av irländsk polis efter ett uttalande i ett program i irländsk TV för ungefär två år sedan. I programmet hävdade Fry att Gud är "ytterst ondskefull, nyckfull och monstruös" (enligt ÖT), och han tog kraftfullt avstånd från honom. Detta ledde till att en privatperson anmälde Fry för brott mot de irländska blasfemilagarna. Irland är alltså ett av de länder där det fortfarande finns en blasfemilag.

Klippet finns på Youtube, och jag såg det efter att jag läste artikeln i ÖT. Jag kan, efter att ha sett klippet, svårligen se hur Fry skulle kunna frikännas. Tyvärr. När han döms, vilket alltså troligen kommer att ske, blir han någon form av ateistisk "martyr". (Jag skriver ordet inom citationstecken eftersom maximistraffet för blasfemi i Irland är böter. Höga sådana, men dock endast böter.)

Jag anser att blasfemilagarna absolut borde avskaffas. Även i Finland borde första delen av lagen om brott mot trosfrid tas bort. (Den andra delen kunde eventuellt överföras till lagen om brott mot offentlig frid.) Varför? Dels för att yttrandefriheten är okränkbar. Dels för att en dylik lag, om den skulle tillämpas, bara skapar "martyrer" och gör att den kristna tron framstår som petig och t.o.m. löjlig. Dels för att Gud klarar av att försvara sig själv. Han behöver inget skydd i våra världsliga lagar. Givetvis kan man hävda, och det delvis med rätta, att en dylik lag inte skyddar Gud utan oss människor och vår relation till Gud, men nackdelarna med en dylik lag överväger ändå kraftigt.

Gjorde sig då inte Stephen Fry skyldig till blasfemi? Ja, det gjorde han kanske. Men det han sade faller i vilket fall som helst inom ramen för yttrandefriheten. Det han sade får han svara för inför Gud en dag, men med det ska vi människor lämna det. Åtminstone vad gäller juridiken. Sedan gjorde han ju bort sig totalt med sitt uttalande, och det kan vi ju gärna påpeka. Men det är en helt annan sak. Men mannen som anmälde honom gjorde också bort sig, och det kan också behöva påpekas. Youtube-klippet har blivit väldigt populärt, och många har sett det och tydligen också gillat det. (Det finns alltså också andra än Stephen Fry som har problem med begreppen och vad den kristna tron/Bibeln säger om Gud och gärna gör bort sig...) Men utan denna anmälan skulle saken så småningom ha glömts bort. Nu hamnar den igen på tapeten, och klippet får igen nya tittare. Som även de kanske har dålig kunskap om dessa saker och därför låter sig bedras.

Vi kan inte lagstifta bort dumheten. Men vi kan, när det behövs, bemöta den. Med goda argument och fakta. Men många gånger är det bäst att bara ignorera den.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar