torsdag 11 maj 2017

Bra gjort!

ÖT har, som mig veterligen första mainstream-media, lyft fram det oerhörda som hände i kyrkomötet senaste vecka när ordföranden (ärkebiskopen) avbröt Leif Nummelas anförande. Artikeln är välskriven och försök gjordes att få in båda sidornas syn på saken. Tyvärr vägrade ärkebiskopen uttala sig och konstaterade att han heller aldrig kommer att kommentera denna sak. Om detta kan man bara konstatera att tystnaden i detta fall säger mycket mera än aldrig så många ord.

Jag förstår givetvis att detta är en sak som en tidning gärna lyfter fram (konflikter säljer), men ändå är det modigt av ÖT att på detta sätt lyfta fram denna sak. Detta gäller i minst lika hög grad den rubrik som sattes på artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar