torsdag 18 maj 2017

Hjärntvätt med skattemedel


Våra mainstream-medier har tagit det som sin hjärtesak att rasera könsrollerna och befrämja könsdysforin och (än så länge) de flesta avarter på sexualitetens område. (Jag väntar med fasa på den dag när den dolda bokstaven "P" tillåts bli synlig i den idag allt längre bokstavsraden...) T.ex. Svenska Yle publicerar på sin webbplats med jämna mellanrum olika artiklar som går i dessa ärenden. Om man ska få till stånd förändring så behöver det slås på trumman allt som oftast! Och så går projektet "Hjärntvätta det finländska folket med hjälp av skattemedel" framåt. Ett litet steg åt gången.

Den senaste i raden av artiklar i detta ärende på svenska.yle.fi bär rubriken "Skriande behov av genustänk i skolorna" och berättar om vikten av att inleda denna hjärntvätt redan i unga år. Igen, givetvis, med skattemedel. Enligt artikeln reser en person med namnet Panda Eriksson runt i våra skolor och föreläser om könsidentitet. (Personen i fråga är ordförande för en förening för transpersoner – tala om att sätta vargen som fårvaktare!)

Jag kan inte begripa hur det är möjligt att vårt rundradiobolag kan tillåtas bedriva dylik propagandaverksamhet och hjärntvätt. Igen: Med skattepengar. Dylika artiklar borde överhuvudtaget inte skrivas, än mindre publiceras. Vi behöver inte göra reklam för det söndriga och för upproret mot sunda och fungerande värderingar och könsidentiteter! För att sedan inte tala om att föreningar som Trasek (som förkortningen på den aktuella föreningen lyder) och Seta inte borde ges tillträde till våra skolor där de får fördärva våra barn och vår ungdom.  

Det finns dock en ljusglimt i artikeln. Det sägs att det finns föräldrar som håller sina barn hemma de dagar dessa förförelseföreningar besöker skolan. Det här ses förstås i artikeln som något negativt och fördomsfullt. Likväl är det sånt här som ändå ger mig någon form av tro på framtiden. Det finns ännu föräldrar som tar ansvar för sina barn och inte låter dem drabbas av denna hjärntvätt i skolan. Tack och lov för det! Och tack och lov att det ännu är möjligt att hålla sina barn hemma om och när dylik smörja tillåts komma in i skolan. Och ja, det finns ännu skolor där Seta inte får komma in. Få se hur länge dylika "svarta fläckar" tillåts finns kvar.   

59 kommentarer:

 1. Tom. jag som anser mig vara liberal i dom flesta frågorna tycker att hela dethär genustänket börjar vara lite av en överdrift, visst var och en får vara vad dom vill, flickar eller pojke eller nåt däremellan men att ständigt trycka på såhär tycker jag inte om, inte heller det att dethär med olika kön totals skall suddas bort, att det är på nåt sätt fel om en flicka gillar rosa prinsessor och att pojkar gillar blåa bilar, att man med tvång skall försöka få pojkar att leka prinsessor och flickor att leka med bilar. Biologin är den vad den är men sedan har vi sociala konstruktioner runtomkring också, det är inte svart och vitt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nylund, ingen försöker tvinga någon att leka med annat än de vill leka med. Att ha allt tillgängligt för alla och inte förutsätta att alla pojkar vill leka bara med bilar är inte att tvinga någon.

   Kristian. Du skriver om "fungerande värderingar och könsidentiteter". Jag undrar, fungerande för vem? Du känner säkert också till att självmordsförsöken bland unga homosexuella kvinnor är tre gånger högre än bland heterosexuella. Här mer läsning:

   "Unga hbtq-personers hälsa i siffror:

   En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig.

   Var femte, 19 procent, av 16–25-åringarna i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella.

   Bland de unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen på grund av att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen."

   Speciellt det sista stycket visar tydligt på att sådan här skolning behövs. Och om det hjälper ens en ung människa från att begå självmord, så är det värt många religiösas obehag för det man vet för lite om.

   Radera
  2. Anonym 09:40. Fungerande för samhället. Det är annars intressant att se hur det här fungerar: Först en liten grupp som kräver utrymme. När utrymmet ges (i media och annorstädes) blir en allt större grupp förvirrad och förleds att tro att de är något annat än vad det biologiska könet säger varefter gruppen växer och kräver mera utrymme... Det har blivit, och kommer ännu att bli, en nedåtgående spiral som kommer att hota det ordnade samhället. Du ska se att det börjar med ett angrepp på yttrandefriheten.

   Vad sedan gäller det psykiska illamåendet så kan man givetvis, vilket du förstås inte gör, fråga sig vad som kommer först. Den som vänder sig mot Skaparens goda ordningar kommer nämligen att börja må dåligt. Att sedan skylla på oss som håller fram dessa goda ordningar är förstås bekvämt och enkelt. Men orsaken ska nog sökas på annat håll.

   Radera
  3. Det samma tänkte säkert folk då kvinnan skulle ges rösträtt i tiderna. Bryter mot Guds ordning och omstörtar samhället. Först säkert bara en liten grupp på barrikaderna men så småningom börjar fler och fler kvinnor inse sina rättigheter. Och yttrandefriheten ja, nuförtiden får man inte skriva nedlåtande om kvinnor utan att det ska bli ett himla hallå....

   Det hade dittills känts "fungerande" i tusentals år av kvinnoförtryck. Åtminstone för männen (=samhället). Men som alltid, förtryck av en grupp är alltid skadligt för samhället i stort och nuförtiden ser de flesta hur mycket kvinnor bidrar med i samhället och arbetslivet.

   Det tycks alltid vara omstörtande att börja ompröva sina trygga gamla synsätt på (obs!) andra människor och deras verklighet.

   Radera
  4. Och ännu, kan du Kristian utveckla tanken om hur de tre saker som togs upp i mitt citat: högre självmordsfrekvens, fysiskt våld från närstående och kränkande och diskriminerande behandling - hur dessa fenomen kan anses stödja samhällets funktionalitet?

   Radera
  5. Anonym 9:15. Du jämför äpplen och... isbrytare.

   Radera
  6. Anonym 9:20. Det ar du som drog in dessa saker i diskussionen, inte jag. Och som tillviter mig åsikter jag givetvis inte har. Kränkande beteende stöder aldrig ett fungerande samhälle. Men vi kommer inte åt det kränkande beteendet genom att låta alla våra barn och ungdomar gå igenom denna förförelseskolning som detta handlar om. Det gör bara att problemet växer i.o.m. att allt flera blir förvirrade på detta område.

   Radera
  7. Ja, det var en jämförelse mellan olika frågor, men jag hittade en likhet som belyser den fråga du drog upp.

   Radera
  8. Skolningen hjälper visst mot dessa fenomen. Det är ingen "förförelse" som du verkar vilja få det till, utan det handlar om att öka förståelsen för dem det gäller. (Man behöver bara vara rädd information om man tror den kommer att avslöja känslor man försökt gömma undan...) Ökad insikt och förståelse i sig hjälper att komma åt alla dessa icke önskvärda punkter i citatet.

   Radera
  9. Vem blir förvirrad av mera kunskap om sexualitet? Inte jag iallafall, det är nog precis tvärtom. Vore bra att känna Dunning-Krueger-fenomenet innan man börjar skriva vitt och brett om saker man inte greppar.

   Radera
  10. Anonym 11:47. Skolning och information är aldrig illa så länge det är bra och riktig information som förmedlas. I det här aktuella fallet handlar det dock om en skolning och en information som bygger på en fullständigt galen grund, och då blir informationen/skolningen givetvis förledande och förödande.

   Radera
  11. Anonym 14:51. Läs det jag skrev åt anonym 11:47. Och hoppsan! Den spegel du höll upp åt mig visade sig visst avslöja inte mig utan dig själv. Smått pinsamt...

   Radera
  12. Anonym 11:44. Det går inte att jämföra äpplen och isbrytare.

   Radera
  13. Höll nog inte upp nån spegel. Fenomenet handlar om att den som kan ytterst lite om nånting är oförmögen att själv inse hur lite hen kan. Därför kan du se det som "sanning", eller som din personliga övertygelse. Själv kan jag inte påstå att jag kan allt, men alldeles tillräckligt för att veta vad som är pinsamt.

   Det kräver förstås mycket mindre att påstå saker på ett forum där ingen känner egentligen till vad som gäller på riktigt. Varför skulle du inte delta i Pride och föra fram din "sanning"? Du är ju övertygad om att det är sant och riktigt så varför inte stiga fram då? Men så stark är knappast din övertygelse...

   Radera
  14. Anonym 11:01. Jag vet vad Dunning-Kruger innebär, så det behöver du inte berätta för mig. Det jag avsåg med spegeln var att berätta för dig att det faktiskt är du som inte vet riktigt så mycket som du tror här. Ser du, den information som sprids av de organisationer/personer som detta handlar om bygger på helt felaktiga grunder. Då blir allt fel i slutändan. Förvirrande, förvillande och förledande.

   Sedan förstår du tydligen inte heller vad Pride går ut på. Den som går där uttrycker sitt stöd för denna förvillelse. (Eller så kommer det åtminstone att uppfattas.) Oberoende av vilka åsikter man menar sig framföra. Sedan tror jag inte heller att jag skulle vara välkommen. Det är lite som den prästen som ber för ett homosexuellt par (vilket man tydligen kan göra i kyrkan) och inte ber om välsignelse utan om insikt och mod att bryta med synden. Det skulle inte heller vara så populärt, förmodar jag...

   Radera
 2. Det riktigt dyra hjärntvättsförsöket försiggår i skolan, enorma summor går åt till religionsundervisningen och den kunde kyrkan sköta om, mycket bättre dessutom eftersom den inte ger valuta för pengarna.

  Annars så hade visst Tiainen också lite svårt med att bara låta frågan bero, men den angick honom mera än nån kunde ana.

  /d

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tiainen är väl bästa exemplet på att det inte är "fungerande" att titta bort och neka barnen genusskolning. Det fungerar tills det inte fungerar längre.

   Radera
  2. Anonym 15:26. Du pratar som du har förstånd till. Religionsundervisningen i våra skolor fungerar bra. Denna undervisning handlar verkligen inte om någon hjärntvätt, utan den ger redskap till att förstå både vår historia och vår nutid. Dessutom kan bara den som känner sig själv och sitt kulturella och andliga arv (och ja, här har den kristna tron spelat en viktig roll!) på ett frimodigt och tryggt sätt möta det som är annorlunda. Vad sedan gäller Tiainen så har jag inte här på bloggen alls kommenterat hans församlingsbygge eller hans person, och det tänker jag inte börja med nu heller. Men så enkelt som du försöker påskina att det är är det förstås inte.

   Radera
  3. Det där med att kunna "på ett frimodigt och tryggt sätt möta det som är annorlunda" gäller i allra högsta grad målsättningen med genusskolningen. Det är exakt det som det handlar om!

   Radera
  4. Visst pratar jag vad jag har förstånd till, och erfarenhet av lärararbete. Det har däremot inte du. Man vill gärna prata förstånd till barnen också men det går ju inte på religionslektionerna.

   Ingen blir eller skall bli troende under skoltid, och med tanke på att religionen upptar fjärde/femte mest tid av alla skolämnen så vore det synnerligen viktigt att omdisponera denna resurs.

   Konstigt faktiskt att du inte alls kommenterat Tiainen, du som annars nog kommenterar homosexuella som aldrig förr.

   Radera
  5. Anonym 11:35. Må så vara, men det förändrar inte det faktum att grunden är felaktig, och när grunden är felaktig blir slutresultatet, i detta fall, fullständigt galet. Förvirrande, förvillande och förledande.

   Radera
  6. Anonym 16:16. Varför skulle det inte gå att prata förstånd med barnen på religionstimmarna? Om det inte går så beror nog det, vågar jag påstå, på den som pratar och inte på själva ämnet.

   Sedan är inte religionsundervisningens mål att någon ska bli troende - om du tror det har du ju verkligen inte förstått någonting alls om vad religionsundervisningen går ut på. (Inte konstigt då att du inte klarar av att prata förstånd med barnen!)

   Vad gäller Tiainen så kommenterar jag inte enskilda personers sexualitet och sexuella snedsteg. Om han själv skulle ha gått ut och kommenterat kunde jag kommentera det han säger, men det har han inte gjort. Om jag skulle kommentera denna sak nu skulle det bara bli till spekulationer, och sådant ägnar jag mig inte åt.

   Radera
  7. Tiainen har gått ut med kommentarer. Han berättar bl.a. i en nystartad blogg att det här med homosexualiteten är något han kämpat med i 16 års tid.

   Radera
  8. Anonym 09:03. Det kände jag inte till. Jag försökte googla, men jag hittade inte den bloggen. Men det gör kanske inget. Jag är inte alls så intresserad.

   Radera
  9. http://kapeatie.blogspot.se/2017/05/elaman-valipysakilla.html?m=1

   Din sista mening säger mer än du kanske tror. Att du, utan att någon påstått annat, väljer att säga så skulle psykologen i mig nog ta fasta på.

   Radera
  10. Anonym 13:49. Nu förstår jag inte alls vad du insinuerar. Är det så konstigt att jag inte är intresserad av en enskild människas snedsteg? På denna blogg har jag aldrig tidigare varit inne på sådant - helt enkelt för att jag anser att det i dagens samhälle finns allt för mycket av vältrande i människors synder. Det jag är intresserad av är de stora linjerna. Principerna. Sådant tar jag upp.

   Radera
  11. Det är exakt därför det är så konstigt att du väljer att påpeka det. Ingen hade trott något annat. (Blir lite som när barnet kommer in och säger: Jag har inte gjort något... Det låter suspekt.)

   Radera
  12. Anonym 08.43. Låt mig i all stillhet påpeka att det var du(eller någon annan anonym) som drog in Tiainen i detta. Inte jag. Och så får du det till något suspekt att jag säger att jag inte vill kommentera...

   Radera
  13. Nej, Kristian. Din sista mening i kommentaren 07:03, "Jag är inte alls så intresserad."

   Radera
  14. Anonym 11.29. Precis. Jag är inte alls så intresserad. Därför kommenterar jag inte. Vad är det du inte begriper här? Eller kanske du bara trollar? I så fall ska du skämmas...

   Radera
  15. Öh, nu tycker jag du förstår mer än lovligt dåligt. Nå, ett sista försök då.

   Det att du väljer att skriva: "Jag är inte alls så intresserad." - fast ingen ens hävdat det - ser lite smålustigt ut. Lite som att du försvarar dig fast ingen anfallit på något sätt. (Det har absolut inget att göra med att du valt att inte kommentera fallet.) En psykolog skulle fråga varför du skrev så. (Alltså inte varför du inte är intresserad eller varför du inte kommenterat.) Förstår du nu? Eller är det viljan att förstå som saknas?

   Radera
  16. Anonym 17:19. Jag börjar, på allvar, tro att du faktiskt är ett troll som bara är ute för bråka och för att stjäla min tid. En gång till, sedan får det vara: Anonym 21/5 kl 16:16 (är det kanske du?) hävdade att det är konstigt att jag inte har kommenterat Tiainen. Jag svarade på detta med att konstatera att jag inte alls är så intresserad av en människas snedsteg.

   En fråga. Ett svar. Inget konstigt. Så nu får du faktiskt ge dig.

   Radera
  17. Nå, jag ger mig nog nu. Du endera vill inte förstå eller så har du aldrig tänkt på livet ur psykologisk aspekt. De med vanlig insikt i psykologin förstår nog hur jag menade.

   Radera
  18. Anonym/13.07. Det tror jag inte. Jag tror inte att ens du riktigt förstod hur du menade. Men alla som kan läsa innantill förstår vad Kristian menar. Och att du försöker göra en fågel av en (osynlig) fjäder.

   Radera
  19. Kristian har angripit vartenda halmstrå som rör homosexualitet och tron, ur alla synvinklar, regelbundet och ofta. Än är det biskopen, media eller påven. Men plötsligt upphör predikantens intresset helt då det angår en annan predikant.

   Tiainen hade lidit i 16 år, antagligen bett tusen gånger, hoppats på bönesvar och bli "botad" från den "sjukdom" som både han själv och Kristian demoniserat.

   Hade ett bönesvar kommit hade det bevisat att det var en "sjukdom". Men något sånt kom tydligen inte.

   Antingen var all Guds närvaro inom Word of Faith inte där, eller så var homosexualitet inget som kan eller ska botas. Förstår väl att Kristian inte vill ta upp det.

   Radera
  20. Anonym 00:17. Ånej. Det jag inte har gjort är att kommentera enskilda homosexuella och deras snedsteg. Så varför skulle jag börja nu?

   "Hade ett bönesvar kommit hade det bevisat att det var en "sjukdom". Men något sånt kom tydligen inte."

   Oj vad sneda slutsatser det tydligen går att dra! På ett strikt principiellt plan kan jag säga så här: Det har alltid funnits homosexuella kristna människor. Det har alltid funnit homosexuella människor som har fallit i synd, men som har bett om och fått förlåtelse och fortsatt sin kamp med sitt kors. Det har (speciellt på senare tid) funnits homosexuella människor som utgått från ett kristet sammanhang som har lurats att leva i synd. Det har alltid funnits kristna homosexuella människor som har fått hjälp och helande genom bön och genom terapi. Likasom det alltid har funnits kristna homosexuella människor som inte har fått något sådant helande genom bön och terapi men som har fått hjälp att bära sitt kors genom de samma.

   Detta enskilda fall (som jag alltså inte kommenterar) ändrar ingenting. Hur gärna du än, med dina synnerligen snedvridna tolkningar, försöker få det att göra det.

   Denna diskussion är härmed avslutad.

   Radera
 3. Varför är det alltid från religiöst håll vi får höra hur vi skall bete oss sexuellt när det är från kyrkliga sammanhang största delen av all sexuell perversitet i form av pedofili förekommer. Kristian saknar det dolda P:et, men vad tänker man på när man hör det? jo präster och annat religiöst avskum som förgriper sig på barn.

  Googla 3994797060

  Eflop

  SvaraRadera
 4. Det är illa med Yle och att vi tvingas betala för detta ! Ännu värre blir det om man råkar klicka på ngn artikel som leder till Yle X3M, sex & sånt....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad är det rent konkret som är illa? Och vad är det för fel på sex & sånt?

   Radera
  2. Det perversa som där framförs som ngt normalt och riktigt ! Rena porrsajten om man säger som det är...

   Radera
  3. Vad tycker du är perverst på x3m och vad är sexualitet? Typ då på framsidan?

   Radera
  4. Tjaa... Om du inte ser det själv kan jag knappast hjälpa... Sexualitet ? =En Guds gåva för att säkra människosläktets fortbestånd men också en sak som binder samman de TVÅ kön som Han skapat !

   Radera
  5. Anonym 19:27. Så är det. Men det är bäst om man inte förirrar sig dit, det brukar bara leda till att man blir arg. Eller till en bloggtext... :) Sedan har du också rätt i ditt meningsutbyte med anonym 22:40. Om man inte ser vad problemet är blir det svårt att hjälpa.

   Radera
  6. Det är snarare så att då det inte finns ett problem behövs ingen hjälp. Fattar inte vad som är så underligt. Onani står först på sidan, är det perverst, tycker ni?

   Radera
  7. Anonym 08:35. Du tycks helt ha missat vad som är på gång här. Speciellt kanske på yle. Det är inte ett existerande problem man tar tag i, utan man försöker förvirra, förvilla och förföra människorna.

   Radera
  8. Förvirra? Förföra till att från heterosexuell bli till homosexuell pga av tidningsartiklar? Inte för att det fungerar så, men om du tror att det är så lätt, så då vore det ju lika lätt att ta till sig lite heterosexuell info så är man omvänd?

   Men vad rör det dig då, straffar Gud dig om du inte fixar allt? Straffar Gud alla om du inte fixar det? Nä, på sin höjd får man inbilla sig att Gud straffar den homosexuella då. Om du inte själv räknar dig till den kategorin så släpp detta.

   Radera
  9. Anonym 19:03. Jag har varit inne på detta med hjärntvätten och hur den fungerar många gånger på denna blogg. Gå gärna till arkivet och kolla så behöver du inte tillvita mig (märkliga) åsikter som jag inte har eller har framfört.

   Ditta ndra stycke är så fullständigt horribelt så jag borde avhålla mig från att kommentera det överhuvudtaget, men låt mig bara säga som så: Vi har alla ett ansvar för vår samhälle och hur samhället och samhällsklimatet utvecklas. Speciellt vi som har barn, barn som ska växa upp och leva i detta samhälle längre än vi som nu nått medelåldern (eller mera). Denna fråga kommer, om ingen ställer sig på barrikaderna, att påverka vårt samhälle i en sådan riktning som kommer att göra att det blir omöjligt att leva i det om de värsta farhågorna besannas. Därav mitt engagemang. Inte så som du påstår.

   Radera
  10. Jag vet att du varit inne på temat hjärntvätt, men det är ju din upplevelse av hjärntvätt. Ju dunklare du uttrycker dig, desto mera överlåter du till att läsas mellan raderna.

   Problemet med samhällsklimatet är att var och varannan tar sig rätten att trakassera offentligt än den ena, än den andra minoriteten som annanrs knappast syns. Som argument för att du gör detta påstår du att samhället kommer att bli omöjligt att leva i. Uppskattningsvis var tionde är till viss grad homosexuell, men hur mycket ser vi dagligen av detta? Hur menar du Kristian att det rent konkret blir omöjligt att leva i samhållet? Det varken är eller blir, det finns redan många på alla våra arbetsplatser men de går inte med en armbindel eller annonserar ständigt om det, utan är blandar sig i massan. Det vet vi, men du avslöjar mycket mer om dig själv med dina påståenden än vad du vill tro.

   Om det då vore så att ditt engagemang är till för att "rensa" upp i leden, är det då så att det bland dina bloggbesökare finns mest såna som är i riskzonen att bli homosexuella?

   Radera
  11. Anonym 10:01. Vårt samhälle har redan gått långt på den vägen. Yttrandefriheten är det första som ryker när de senaste decenniernas paradigmskifte ska försvaras och inskärpas. (Se bara vad som hände på kyrkomötets senaste session!) Om du inte tror mig, så betrakta det följande: Förr visste alla att homosexualiteten var en neuros (eller annan form av psykisk störning). För några decennier sedan frångicks denna syn. Inte baserat på några som helst vetenskapliga upptäckter eller nya insikter, utan p.g.a. en skiftning i ideologi och samhällsklimat. Denna lögn har idag implementerats så till den grad att man inte längre får säga som det är utan att bli nertystad (censurerad) eller något ännu värre. Yttrandefriheten har blivit en fiende till det nya paradigmet, och därför får den vika. Och detta är bara början.

   Radera
  12. Du menar att då yttrandefriheten rök eftersom homosexualiteten inte längre fick anses som en neuros?

   Radera
  13. Anonym 07:50. Nej, inte direkt. Men hela detta nya paradigm bygger en lögn, och för att kunna försvara denna lögn måste yttrandefriheten inskränkas. Om man ska få alla att tro att den nakna kejsaren har kläder på sig går det nämligen inte att ha folk som springer omkring och ropar att han är naken. Det förtar liksom effekten av hjärntvätten, om du förstår vad jag menar.

   Ett annat exempel från samma område: Tapio Puolimatka skrev ett långt och välunderbyggt sakkunnigutlåtande som visade att barnen kommer att fara illa om man förvägrar dem en förälder av det andra könet. Detta utlåtande attackerades från många olika håll, men den allvarligaste attacken kom från det vetenskapliga samfundet där det fanns sådana som hävdade att hans källor och källhänvisningar inte höll måttet. Det gjordes en vetenskaplig granskning (Jyväskyla universitet) i vilken det visades att så inte var fallet. Likväl frodas och sprids ännu dessa falska uppgifter (alltså att källorna inte håller) i breda kretsar. Också här i kommentarsfältet på denna blogg. Puolimatka kom till fel slutsatser - slutsatser som hotar det fundament som detta nya paradigm bygger på. Därför måste han misstänkliggöras och tystas.

   Det börjar som sagt med yttrandefriheten. Sedan följer annat och värre saker.

   Radera
  14. Men Kristian, tar du igen upp Puolimatka som du, helt själv, insåg att baserar på cirkelresonemang?

   "24 april 2017 06:17

   Mattias. Du blundar givetvis för det jag skriver om cirkelresonemanget. "

   Och neuros, hur kan du veta om de flera decennier gamla antaganden var sanning om du påstår att de senaste analyser och undersökningar är lögn? Ditt korthus är allt annat än stabilt...

   Radera
  15. Matias. Nu beter du dig synnerligen ohyfsat! Det var du som stod för cirkelresonemanget, inte jag. (Och vad du påstår att jag skulle ha "insett" är bara fantasier från din sida.) Jag konstaterade, som slutpunkt för vår diskussion i april, att du vänder svart till vitt. Det försöker du fortsätta med. Skärp dig, annars får du inte vara med i diskussionen!

   Radera
  16. Cirkelresonemang kräver minst två resonemang, jag bara förundrade mig över att Tapio hänvisade till något helt annat än han lät förstå. Han analyserade äpplen men hänvisade till en undersökning om isbrytare.

   Din förklaring över maffian innehöll mycket riktigt två resonemang som stödde varandra, dvs ett cirkelresonemang. Tapio resonerade att a) han har rätt hursomhelst trots att han inte följer gängse vetenskapliga formulär, eftersom b) gängse vetenskapliga formulär är godtyckligt accepterade av "maffian", vilket bevisas av att a) Tapios vetenskapliga metoder inte accepterats fast de är helt riktiga.

   Jag var inte så insatt i Tapios tankar (eller böcker) som du var, så jag kunde inte ha hittat Tapios cirkelresonemang, så stort tack till dig!

   Radera
 5. Eflop. Eller är det kanske så att sexuell perversitet som upptäcks i kyrkliga sammanhang skapar större rubriker än den perversitet som upptäcks i andra sammanhang. Därför att man i regel förväntar sig att de kristna har högre moral än de andra. Marko Sjöblom

  SvaraRadera
  Svar
  1. Marko. Så är det säkert. Men det kommer Eflop givetvis aldrig att förstå eller acceptera eftersom han, har det visat sig, har sin åsikt klar i den här frågan.

   Radera
  2. Orsaken tror jag inte är den att man förväntar sig att kristna har högre moral än andra utan det att dom själv ofta predikar om det, säger ett men gör något annat.

   Sedan är det ofta en sådan miljö var en man har auktoritet och genom denna autkoritet har makt över andra människor, det är mao. lättare att både göra hemska saker och hålla dem hemliga.

   Samma sak har ju t.ex. kommit fram i idrotssföreningar var en person med auktoritet gör hemska saker.

   Radera
 6. Eflop. Det finns faktiskt en gammal kristen åsikt om att de troende borde klara av att leva enligt högre etiska och moraliska normer jämfört med de andra. Den traditionella lutherdomen tänker inte så. I stället räknar vi med en kristenmänniskas bestående tudelning mellan den "nya" och den "gamla" människan. Ingen är alltså så helig att hon inte kunde falla i grova synder. Dessa får naturligtvis inte tillåtas eller bortförklaras. Denna grundinställning borde rimligtvis leda till sund ödmjukhet. Samtidigt tänker vi naturligtvis så att den kristna tron på något sätt positivt skall genomsyra vårt sätt att leva. Auktoritet har också missbrukats. Men här tänker lutherdomen så att vi inte heller blint skall sätta vår tilltro till diverse auktoriteter utan församlingen har också en uppgift i att genom sin egen bibelläsning kolla huruvida en präst eller predikant lär (och beter sig).Därtill kommer att prästerskapet övervakas av biskopar och domkapitel. Tyvärr kan patologiskt familjeliv också ta religiöst uttryck, precis på samma sätt som alkoholmissbruk.Marko Sjöblom

  SvaraRadera
 7. Ja det fanns en tid då man trodde att kristna och religiösa människor hade högre etiska normer och moral, men vi vet ju idag att det verkligen inte stämmer. Det är ju bara att se sig omkring och läsa nyheter så förstår man att allt ont kommer ur gamla religiösa villfareleser. Det finns sluga onda personer som utklär sig till auktoriteter för att kunna utnyttja lättlurade människor på antingen pengar eller sex. Hur tycker du Marko övervakningen av präster i katolska världen fungerar? säkert lika bra som i alla andra religioner. Påven sitter i sin guldstol och viftar med sin smaragd stav, sitter på miljarder dollar och får inte slut på de sexuella trakasserierna som egna prästerskapet utför varje dag. Dom har i smyg betalat ut miljader redan i skadestånd åt en del av de drabbade barnen och dess familjer, men samma show fortätter ändå. Det är alltid i relgiösa sammanhang de onda kommer fram. Därför skall vi skippa alla religiösa falska fantasier. Det finns ingen i himlen som väntar på dej, varken tor, jahve, maria, allan eller jesus..

  Eflop

  SvaraRadera