måndag 8 maj 2017

Om att bete sig som en kyrka


Jag skrev igår om Patrik Hagmans yttrande i Kyrkomötet. (En stor del av detta finns återgivet i det tredje stycket i gårdagens bloggtext.) Hagman uppmanade KM att "bete sig som en kyrka". Detta är faktiskt något som jag hoppas att KM tar till sig. För hur skulle det vara om vi faktiskt gjorde just det? Om vi betedde oss som en uttryckligen luthersk kyrka och höll oss till t.ex. Kyrkoordningens första paragraf? Den lyder på följande sätt:

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bekänner sig till den kristna tro som grundar sig på Guds heliga ord, det Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, och som är uttalad i den gamla kyrkans tre bekännelser samt i den oförändrade Augsburgska bekännelsen och i de övriga bekännelseskrifter för den lutherska kyrkan som intagits i Konkordieboken. Kyrkan fasthåller som sitt högsta rättesnöre den i dessa bekännelseskrifter uttryckta principen, att all lära i kyrkan skall prövas och bedömas enligt Guds heliga ord.

Om KM skulle ta Hagman på orden och faktiskt bete sig som en (luthersk) kyrka skulle denna sak vara utagerad och klar utan desto mera debatt och diskussion. För det är ingen hemlighet vad Guds ord säger om äktenskapet. Inte är det på något sätt oklart vad Guds ord säger om utlevd homosexualitet heller för den delen.

Så varför inte bete sig om en riktig kyrka för en gångs skull? Då skulle vi slippa dylika uppslitande debatter och diskussioner i framtiden.

2 kommentarer:

  1. Kristian, vår kyrkas ledning tycks inte längre betrakta varken Skriften eller bekännelseskrifterna som auktoritativa i den traditionella betydelsen (med vissa undantag bland dem förstås). Det blev mycket tydligt få vi präster i höstas var samlade i synodalmötet och fick var sitt exemplar av synodalboken Nåd för nya världar. Frågorna som Bibelns ställning och människans frälsning lyste med sin frånvaro. Det lär inte längre vara aktuellt: I stället är det den samhälleliga rättvisan, ångesten inför klimatförändringen och av nåden allena -principen i vissa hinduistiska riktningar som gäller. Det är en blandning av medeltida teologi, religionsvetenskap och upplysingstiden som binds ihop med några teologiska tankestrukturer lånade av Luther. Marko Sjöblom

    SvaraRadera
    Svar
    1. Marko. Tack för den insynen! Om/när det är så som du skriver så är det ju inte så konstigt att det blir schismer. Om man läser mellan raderna i vissa kolumner/ledare på Kp så finns det (åtminstone) där en vilja att ändra kyrkoordningens första paragraf. Det skulle ju i och för sig vara redigast att göra så ifall man inte längre bryr sig i vår kyrkas kungsparagraf, men givetvis kommer man inte att göra så. Det är lättare att låta den stå kvar och bara kallt strunta i den.

      Radera