onsdag 15 februari 2017

En andra chans

Det är inte alltid man får en andra chans. Finland och Finlands riksdag får detta på fredag när medborgarinitiativet om det äkta äktenskapet kommer upp till behandling i riksdagen. Om detta initiativ förkastas kommer det könsneutrala äktenskapet att införas från och med början av nästa månad.

Nu vill jag uppmana alla som läser detta till bön för våra riksdagsmän och -kvinnor! Det kräver mycket mod att gå emot den högljudda pk-eliten som idag dominerar inom media, och frestelsen att rösta mot sin övertygelse är säkert stark. Men faktum är att ifall alla riksdagsledamöter skulle rösta enligt övertygelse så skulle omröstningen bli ytterst jämn. Vi har nämligen en mycket värdekonservativare riksdag idag än när det förra beslutet togs.

Det är fullkomligt klart att det "jämlika" äktenskapet (som media fullständigt felaktigt har kommit att kalla det) på sikt kommer att leda till oerhört mycket elände och lidande för vårt land och vårt folk. Om det införs, alltså. Jag tror också att ett så här tydligt avsteg från det som Skaparen har tänkt kommer att få mera omedelbara följder. Följder som beror på att vi genom att vända Guds goda ordningar ryggen samtidigt vänder ryggen till och tackar nej till de välsignelser och det beskydd som följer med det att hålla sig inom de ramar som Gud har dragit upp för det mänskliga livet. Vilka dessa följder kan tänkas vara vet jag inte, men när vi ser dem kommer vi att känna igen dem som just dessa följder. Observera nu mycket noggrant att jag nu alltså pratar om sådana som har ögon att se med och öron att höra med.

 Men nu ska vi inte tas ut något i förskott. Vi har fått en andra chans. Låt oss som sagt be, och varför inte också fasta (den som har möjlighet till det), för att våra beslutsfattare skulle inse hur välsignat detta med denna andra chans är och också att de skulle förstå att ta den.  

15 kommentarer:

 1. Frågan är redan så gott som avgjord. Lagen om könsneutralt äktenskap kommer att införas. Detta är hoppeligen ett tecken på att kristendomen är på nedgång i Finland (åtminstone de traditionella kristna värderingarna). Gott så!

  Kristian, med all respekt.

  Ibland tror jag faktiskt att du inte är den vassaste kniven i lådan. Alla dina hästar är inte hemma i hagen. Du har ett relativt stort antal tomtar på loftet. Lyset är tänt men ingen är hemma. Hissen går inte ända upp. Avståndet mellan dina målstolpar är för stort. Antennen får inte in alla kanaler. Hjulet snurrar men hamstern är död. Det finns bara skum, inget öl.

  Tolka nu inte det här lika bokstavligt som din Bibel.

  Mvh
  Republikens President Sauli Niinistö

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 23:47. Jag får tacka för ditt ytterst vänliga omdöme om min person! Det där tror jag faktiskt är det vänligaste någon någonsin sagt om mig. Problemet är ju bara att det du skriver inte är något argument i sak.

   Radera
 2. Du är rädd för att Finlands folk i och med den nya lagen inte längre kommer att åtnjuta Guds välsignelse. Vi är redan ett folk som t.ex. har ca 50% skilsmässor per ingånget äktenskap, kvinnliga präster, en mycket sekulariserad befolkning som inte nämnvärt går i kyrkan. På vilket sätt tror du Gud har kunnat välsigna oss de senaste 10 åren?

  SvaraRadera
 3. Anonym 00:16....
  T.ex genom vår självständighet samt fred i över 70 år, vilket inte alls är en självklarhet genom historien!
  Bl.a detta kan helt säkert äventyras iom vårt lands avfall från Guds Ord

  SvaraRadera
 4. Anonym16 februari 2017 05:58 Om krigen i Finland berodde på avfallet från guds ord på 1900 talet hur förklarar du det med att vi var mer religiösa före krigstiden, och varför har guden befriat det mera sekulära Sverige från krig i flera århundraden? Din logik håller inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 11:44. Läs gärna Job 38 innan du börjar fälla domar baserade på mänsklig logik!

   Radera
  2. Logik och logik. Faktum är att vårt land bevarades självständigt fast det angreps av främmande stormakt som hade avskaffat Gud.
   Vår högsta ledning uppmanade till bön för landet. Om man vill kan man se ett samband, att vi bevarades självständiga pga. detta.

   Radera
  3. Man ska nog vilja väldigt mycket för att se det sambandet... Det krigas hur mycket som helst med två bedjande folk på var sida. Hur ska Gud kunna välja vilka av sina barn han ska välsigna? Hur gör han i inbördeskrig?

   Poängen kvarstår dock. Finland har för länge sen blivit så sekulariserat och kommersiellt strävande att det skulle mycket till för Gud att nu plötsligt ta bort sin välsignelse.

   Radera
 5. Vi kristna borde nog vara försiktiga med att dra långtgående slutsatser i frågor som gäller Guds välsignelse och straff. Jobs bok är ju ett klassiskt exempel på hur oförklarligt lidande kan drabba också rättfärdiga människor. Vi brukar tala om hur Gud skyddade vårt land och svarade på våra böner. Detta är naturligtvis helt sant. Det könsneutrala äktenskapet för naturligtvis inget gott med sig och bryter mot Guds skapelseordning. Men efter vinterkriget publicerade en präst vid namn Vihtori Varpio sina minnen under titeln "Kenttäpapin näkökulmasta". Varpio menade bla att vinterkriget i själva verket var ett Guds straff för det "världsliga" och"lättsinniga" levernet i Finland på 1930-talet. Så kanske borde vi kristna se det könsneutrala äktenskapet främst som ett Guds straff och en olycka för vårt folk. Gud tillåter oss att gå vilse eftersom vi redan länge har brutit mot hans vilja. Och samtidigt ska vi vara mycket försiktiga i att dra långtgående slutsatser typ "just det könsneutrala äktenskapet/aborterna/xxx för med sig att Gud kommer att ta bort sin välsignelse från Finlands folk" eller att "just bönerna räddade Finlands självständighet". Verkligheten är ju mångfacetterad och endast Gud vet exakt hur de olika faktorerna påverkar varandra. På det allmänna planet gäller naturligtvis att lydnaden mot Guds ord för välsignelse med sig medan olydnaden för olycka med sig samt att vi genom våra böner på ett hemligt men verkligt sätt deltar i Guds verksamhet i världen. Marko Sjöblom

  SvaraRadera
  Svar
  1. Marko. Du har förvisso rätt. När olyckan drabbar, om den sedan är Gudasänd, av Gud tillåten eller bara åstadkommen av onda människor, drabbar den blint. Och ja, det könsneutrala äktenskapet är helt klart en följd av att vi har vänt Gud ryggen. Om det sedan är ett straff eller en följd må kanske vara osagt, men det onda verkar mera ont. Något som vi säkert kommer att få se id etta fall.

   Radera
 6. Bäste herr Nyman. Är det detta som håller dig vaken om nätterna? Tanken på att två vuxna, samtyckande människor med samma kön får ingå ett äktenskap? På vilket sätt begränsar det din frihet, dina rättigheter eller din insnöade värld? På vilket sätt utgör ett samkönat äktenskap ett hot för dig eller någon annan? Lagen om ett samkönat äktenskap varken begränsar eller kränker någons rättigheter ¬– tvärtom så breddar det och förstärker en minoritets rättigheter i samhället. Är inte detta något gott som vi bör sträva efter i samhället? Att våra medmänniskor bör vara fria till att göra precis vad de vill, så länge dessa handlingar inte skadar någon annan?

  ”Det är fullkomligt klart att det ’jämlika’ äktenskapet (som media fullständigt felaktigt har kommit att kalla det) på sikt kommer att leda till oerhört mycket elände och lidande för vårt land och vårt folk. Om det införs, alltså. Jag tror också att ett så här tydligt avsteg från det som Skaparen har tänkt kommer att få mera omedelbara följder. Följder som beror på att vi genom att vända Guds goda ordningar ryggen samtidigt vänder ryggen till och tackar nej till de välsignelser och det beskydd som följer med det att hålla sig inom de ramar som Gud har dragit upp för det mänskliga livet. Vilka dessa följder kan tänkas vara vet jag inte, men när vi ser dem kommer vi att känna igen dem som just dessa följder.”

  För det första handlar detta naturligtvis om en jämlikhetsfråga. Ökar eller minskar jämlikheten då samkönade par får ingå äktenskap? Den ökar naturligtvis. Hur i all sin dar kommer detta att leda till ett ”lidande” för Finland? Det är enbart möjligt att tro på sådant nonsens, om man först tror på de vidriga hotelserna i Bibeln. Där hotar Gud det judiska folket med följande sadistiska vidrigheter om de inte följer hans lagar (läs hela kapitel 26 i Tredje Mosebok, här enbart ett litet smakprov [Tredje Mosebok 26:27-32]):

  ”Om I, detta oaktat, icke hören mig, utan vandren mig emot, så skall också jag i vrede vandra eder emot och tukta eder sjufalt för edra synders skull. I skolen nödgas äta edra söners kött och äta edra döttrars kött. Jag skall ödelägga edra offerhöjder och utrota edra solstoder; jag skall kasta edra döda kroppar på edra eländiga avgudars döda kroppar, ty min själ skall försmå eder. Och jag skall göra edra städer till ruiner och föröda edra helgedomar, och jag skall icke mer med välbehag känna lukten av edra offer. Jag skall själv ödelägga landet, så att edra fiender, som bo däri, skola häpna däröver.”

  Den kristna världsbilden leder till sådant här nonsens. När något ont händer tros detta vara ett ”Guds straff”. Detta är en ytterst primitiv och barnslig tanke. Dessutom är den helt oförnuftig. Denne förmodade allsmäktige och allvetande Gud kunde naturligtvis inte stoppa t.ex. lagen om samkönat äktenskap, men kan nog sammanställa ekonomiska kriser, jordbävningar, farsoter eller syndafloder. Om Gud verkligen handlar på detta sätt gör det honom ytterst omoralisk. Gud bestraffar människor för något Han själv förmodligen hade kunnat förhindra. Borde inte Gud bestraffa sig själv?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Humanisten. Din långa svada är av sådan art att jag inte ids befatta mig med den, men en sak ska jag kommentera: "Hur i all sin dar kommer detta att leda till ett ”lidande” för Finland?" Du får vänta och se. Du kan t.ex. vänta på min nästa bloggtext.

   Radera
 7. Slutligen något som kaplan Marko Sjöblom hävde ur sig:

  ”Gud tillåter oss att gå vilse eftersom vi redan länge har brutit mot hans vilja. Och samtidigt ska vi vara mycket försiktiga i att dra långtgående slutsatser typ "just det könsneutrala äktenskapet/aborterna/xxx för med sig att Gud kommer att ta bort sin välsignelse från Finlands folk" eller att "just bönerna räddade Finlands självständighet". Verkligheten är ju mångfacetterad och endast Gud vet exakt hur de olika faktorerna påverkar varandra. På det allmänna planet gäller naturligtvis att lydnaden mot Guds ord för välsignelse med sig medan olydnaden för olycka med sig samt att vi genom våra böner på ett hemligt men verkligt sätt deltar i Guds verksamhet i världen.”

  Vi ser här hur kugghjulen snurrar i den mer liberalt lagda teologiska hjärnan. Vi skall vara ”försiktiga” med att dra långtgående slutsatser. Detta förnuftiga påstående följs därefter med att herr Sjöblom tydligen vet att det finns en övernaturlig varelse som ”vet exakt hur de olika faktorerna [i världen] påverkar varandra”. Följt av mer teologisk rappakalja: ”lydnaden mot Guds ord för välsignelse med sig, medan olydnaden för olycka med sig”. Snacka om högtflygande spekulationer! Dessutom småler jag något åt pastorns naiva försäkran om att den kristna församlingen i norra Österbotten visserligen ”genom bönerna på ett hemligt men verkligt sätt deltar i Guds verksamhet i världen”. Vilka långtgående, ja man kan nästa säga världsfrånvända och världsovana slutsatser denna teologiska hjärna producerat!

  Vad exakt är ”Guds verksamhet” i världen? Orsakar han 50% eller kanske 10%? Hur vet vi vad som kan klassificeras som en ”Guds verksamhet”? Vad är då de andra ”verksamheterna”? Är de enligt mänskliga? Eller kanske Djävulen står för en del av ”verksamheterna”? Här står vi återigen inför teodicéproblemet. Om Gud är allsmäktig och allvetande, så är han ORSAKEN till att vi bryter hans vilja. Vem skapade homosexualiteten om inte Gud, den allsmäktige Skaparen? Skapade inte Gud också döden, synden, hatet, ondskan, ja precis allting i universum?

  Humanisten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Humanisten demonstrerar sin fullständiga blindhet. Nåväl, gott så.

   Radera
  2. Resultatet av medborgarinitiativet om könsneutrala äktenskapet var förutsägbart!Men, på denna bedrövelsen dag, En tillflykt är han urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar. (5 Mos.33:27)

   Radera