lördag 25 november 2017

Om den nya standarden och om världens domar


Det är intressant att se hur resonemanget rör sig i hela den här enorma byktvätten med de sexuella trakasserierna. Som jag visade i den senaste texten beror hela detta problemkomplex på att vi, kollektivt, har drabbats av en fullständigt snedvriden syn på sexualiteten. Begär som inte har tyglats på rätt sätt har förstås alltid funnits, men det är först från 60-talet framåt (med den så kallade sexuella revolutionen) som den kristna moralsynen först började vackla och sedan har fallit nästan helt och hållet. Den sexuella revolutionen skulle ge alla, speciellt kvinnorna, frihet att förverkliga sig själva också på det sexuella området. Fullt ut och helt och hållet. Alla moraliska hämskor och begränsningar skulle avskaffas och har också väldigt långt avskaffats.

Men vad hände sedan? Efter att den kristna moralen (och med den långt också den kristna tron) avskaffats? Den totala friheten var kanske inte så bra ändå. Vad är det vi har sett ske nu i höst börjandes med "metoo"-kampanjen? Vi kunde kalla det ett politiserande av moralen. Det som förr kallades synd och otukt och som ansågs vara fel kallas nu med andra ord och anses vara brottsligt. "Trakasserier", "övergrepp" o.s.v. Den kristna moralen har, efter en tid av vad alla trodde var fullständigt frihet på det sexuella området, ersatts av en ny standard. Synden blev ett brott. Ett brott som det, i motsats till inom den kristna tron, inte finns någon nåd för. Ingen förlåtelse. Bara fördömelse och dom. Och en dom som avkunnas inte i första hand av domstolar utan en dom som avkunnas på sociala medier och inte på basen av en rättvis och noggrann prövning utan på basen av anklagelser.

Det fanns en tid när det hette att vi kristna inte skulle tala så mycket om moral och om synd eftersom detta kunde, tänkte man sig, leda till en klappjakt på syndarna. Eftersom detta kunde leda till en form av häxprocesser. Så vi slutade att tala om synd. Vi slutade att hålla fram den kristna moralen. Och vad hände? Vi har nu fått en än värre klappjakt, en veritabel häxprocess, som drabbar de utpekade utan misskund. Utan nåd. Utan möjlighet till upprättelse och utan möjlighet till någon form av överklagan.

Ibland sägs det att vi kristna är hårda och dömande. Det kanske vi kan vara. Inte ofta och inte alls på det sätt som den oinsatte tror. Men även om den oinsatte skulle ha rätt i sitt omdöme, vilket han alltså inte har, är det är INGET, absolut INGET, mot hur hård och dömande världen är när den slår klorna i någon som hamnat i onåd. Och där kan vi alltså verkligen tala om onåd. I ordets rätta betydelse.

8 kommentarer:

 1. Kristian,
  Tack för ett välformulerat och viktigt blogginlägg i den pågående "häxprocessen"!

  SvaraRadera
 2. "Det som förr kallades synd och otukt och som ansågs vara fel kallas nu med andra ord och anses vara brottsligt."

  Så typiskt konservativt. Du ser ingen skillnad på sex mellan ogifta vuxna människor som vill (det du kallar synd och otukt) och våldtäkt eller övergrepp (brottsligt). Nå, det får stå för dig det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 15:44. Visst ser jag skillnaden. Men du behöver kanske ta del av hela resonemanget för att förstå det - inte bara rycka loss en mening. Sedan kunde jag ju förstås säga allt i varje text, men det skulle bli för långa texter som ingen skulle orka läsa...

   Radera
  2. Om du ser skillnaden så ska du inte dra metoo-kampanjen och vanligt sex mellan ogifta över samma kam. Jag har läst många historier om vad som hänt dessa kvinnor och vi talar inte om lössläppt moral här utan om maktmissbruk som inte har det minsta med erotik att göra. Det handlar om misshandel och våld, inte om sex.

   Radera
  3. Anonym 17:29. Det gör jag inte heller, men jag visar att roten till båda sakerna är den snedvridna synen på sexualiteten som har drabbat hela (väst)världen med början 60-talet.

   Radera
  4. Men du har fel. För övergreppen fanns långt före 60-talet.

   Radera
  5. Anonym 19:34. Givetvis har det alltid funnits sådant som varit fel på det här området. Läs gärna vad jag skriver i det första stycket i texten ovan en gång till. Det som har hänt med början från 60-talet är att hela samhällets syn på sexualiteten har förändrats, och i denna förändring finns roten till den eländiga byk vi idag tvingas reda upp.

   Radera
 3. Bibeln uppmanar oss alla att låta frälsa oss från detta onda och horiska släkte som vi kan kalla materialustiskt in tecnoabsurdum där det hänsynslöst brukas lögnen; som är trolldomens ande,gensträvigheten för att efter syndig vilja Glömma Bibelns Gud Jesus Kristus allsmäktig Herren över liv och död nåd och tro och allt livs upprätthållare. Evig Frälsare och förlossare ett med Fadern oändlig i makt och styrka i stort och smått som ännu kallar och förmanar till ånger och tro tacksamhet för hus och hem och mat och dryck och möjligheter att genom bättring och Sanningens lydnad eventuellt undfå Syndernas Förlåtelse vilket nog åtminstone i Kristendomens början ansågs vara kristnas och all God morals grundsten. Att förvilla från sanningen och lura små eller stora som söker Gud i Sanning och Ande är just djävulens sätt att skapa det hat i människor som gör att de uppfyller kriteriet för hur besinningslöst onda och Gudsförnekande dessa sista bekväma tiders uppblåsta av synd och egna vinningar som skapat en värld vars oerhörda mekaniskt krossande och samma metod i andligt avseende som fått kyrkors offentligsa tilltal så styggelsevänligt och Skapelsens Gud soch Hans skriftliga Uppenbarelse den Heliga skrift så undvikande förklarad som möjligt så att man inte behöver stå inför nutidens lösaktighets och vetenskapsfascister som de förföljda i totalitära ateiststater..
  Hälsn Ulrik Torsten Nils som tackar för att Allsmaktige Gud Fadern och Sonen också är ordningens Gud. Så kan vi så gott det går likt trogna drängar och tjänarinnor tackande bedjande och ångrande göra våra arbeten sökande och behållande Tron och syndernas förlåtelse varnande och vetande att nog är det sant All synd och styggelse och legaliserad ickebiblisk moral lett till att De som har tro ser Bibelns profetior och varningar gå i fullbordan medan vi just och just förmår ge också de som ser följderna av vår tids materialistiska kultur rätt i sina bibliskt-tekniskt empiriska jämförelser och iakttagelser om klimat naturförstöring och resurslöseri och Mamonvärldens omättliga girighet vilket ändå inte ger rättigheter att stjäla eller skuldsätta människor i protest när de besvikna av djövulen, egna andras synder konstaterat att fria världens kapitalism slukat och krossat minst lika mycket själar som östblocket.

  SvaraRadera