tisdag 28 november 2017

Om media och den snedvridna verklighetsbilden

I texten om falska nyheter (för en dryg vecka sedan) skrev jag att ifall nyhetsproducenterna skulle ge oss alla fakta om allt som har hänt skulle ingen helt enkelt orka läsa några nyheter. Därför sker det alltid en kraftig reducering av informationsflödet. Både när det gäller vad som rapporteras och när det gäller vad som sägs om det man väljer att rapportera om. Så konstaterade jag att det är skribentens/journalisterns värderingar, vilka så gott som alltid – när det gäller mainstreammedia – är vänsterinriktade och värdeliberala som reglerar denna reducering och som avgör vad som skrivs och vad det skrivs om. Jag lovade att återkomma med exempel på hur detta kan gå till, och det ska jag göra i det följande.

Först ett exempel på hur media idag kan beskära en nyhet och så få fram ett helt annat budskap. I detta, fingerade, fall handlar det om konflikten Israel-Palestina. Du ska få två versioner av samma nyhet. Bedöm själv om versionerna säger samma sak!

Version 1: Israels arme´ bombade ett sjukhus i Gaza. Palestinska källor säger att i attacken dödades 4 personer och 12 personer blev skadade. Två av de dödade är barn. FN:s generalsekreterare fördömer attackerna.

Version 2: Igår sköts 25 raketer från Gaza in över Israel. De flesta av dessa förstördes innan de nådde sina mål. Ingen blev skadad i attackerna. IDF meddelade de palestinska myndigheterna att man kommer att slå till mot de byggnader från vilka dessa raketer avfyrades, och tidigt i morse bombade Israels armé ett tiotal mål inne i Gaza och förstörde ett antal raketramper. Bland annat bombades ett sjukhus där fyra personer, bland dem två barn, dödades. 12 personer blev skadade. IDF meddelar att sjukhuset hade identifierats som en av de platser från vilka raketerna hade avfyrats, och myndigheterna hade på förhand varnats om att sjukhuset var ett mål för IDF:s attacker. FN:s generalsekreterare fördömer attackerna.

Samma nyhet men helt olika beskuren – och som nyhetskonsument får jag helt olika bilder av det skedda. Det här är alltså en fingerad nyhet, men ofta kan det gå till på detta sätt. Sedan ett rykande färskt exempel på hur det kan bli när de värderingar som styr mainstreammedia får följder för vad som rapporteras:

För ca två månader sedan publicerade svenska.yle i en artikel på nätet länkar till en sida där "regnbågsprästerna" presenterades, med bild och kontaktuppgifter. Här handlar det alltså om präster som är beredda att viga samkönade par. Denna fråga är något som mainstreammedia i allmänhet, och svenska.yle i synnerhet, gärna håller fram och propagerar för. Senaste vecka trädde 45 präster i Borgå stift fram och deklarerade att de aldrig kommer att viga samkönade par. Svenska.yle har inte med ett ord nämnt detta, trots att man med lätthet kan argumentera att detta var en större nyhet än listan på regnbågsprästerna. Denna tystnad i sig är ett ställningstagande och ägnat att, för den som tar del av nyheterna på svenska.yle, snedvrida bilden av verkligheten. På detta sätt vill man skapa en (falsk) bild av verkligheten som går ut på att det finns sådana präster som är beredda att viga. Punkt. Om man skulle ha berättat om de 45 prästernas motdrag skulle nyhetskonsumenten ha kunnat få för sig att det finns aktivitet på båda sidorna i denna fråga. Men att berätta om en sådan sak främjar inte den agenda som svenska.yle driver, varför man lät bli att publicera den senare nyheten.

Ett annat, något äldre men lika verkligt, exempel: För 27 år sedan, år 1990, gjordes ett fullständigt remarkabelt arkeologiskt fynd i Israel. Vissa bedömare menar att detta mycket väl kan vara det viktigaste arkeologiska fyndet någonsin. Trots detta är det väldigt få i väst som ens har hört om detta fynd. Vad var det som hände? Jo i arbetet med att bereda marken för en vattenäventyrspark i Jerusalem råkade en bulldozer på en grotta som var fylld med ossuarier, benkistor, från det första århundradet e.Kr. En av benkistorna skiljde sig från mängden i och med att den var rikt utsirad. Redan detta visade att denna kista måste innehålla benen av en betydelsefull person. På andra sidan av kistan var namnet på personen ingraverat. Yosef bar Kayafa, stod det skrivet på arameiska.

Denna benkista innehöll de jordiska lämningarna av översteprästen Josef Kajfas och han blev därmed den första bibliska person vars kvarlevor har hittats. För den insatte behöver jag inte berätta att denne Kajfas var den överstepräst som i rättegången mot Jesus iklädde sig rollen som åklagare och att det kanske mest kända citatet från hans mun är att "Det är bättre att en man dör i folkets ställe".

Denna upptäckt är förstås en enormt viktig bekräftelse på och vittne om Bibelns och de bibliska uppgifternas historicitet. Men någon sådan bekräftelse vill inte gärna mainstreammedia i väst bjuda på, varför denna nyhet väldigt långt förtegs. Se där orsaken till att du inte visste om detta oerhört viktiga arkeologiska fynd. (Om du inte hör till den lilla procent som har fått del av denna nyhet på andra vägar.)

Tycker du att detta låter otroligt? Alltså att media på dessa sätt styr den bild av verkligheten som vi som nyhetskonsumenter får och har? Jag kan medge att detta kan låta otroligt, men inte desto mindre är det precis så här det går till. Hela tiden.

6 kommentarer:

 1. Undrar just vem har en snedvriden världsbild? Du är en typisk religiös och vidskeplig person som tror på fantasier och ser sånt som inte finns. Så blir det när man försöker anpassa den sanna verkligheten med fantasier om gudar och andar. Öppna ögonen och se nyktert på omvärlden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 23:01. Hoppsan! Där kom en djuplodad personlighetsanalys! Men har du tänkt på att det kanske inte är så fruktbart att kommentera den som skriver en text i stället för att kommentera det som skrivs?

   Sedan kan man i det oändliga diskutera vems verklighetsbild som är snedvriden - den som är öppen för de historiska, faktiska, händelser som den kristna tron bygger på eller den som förkastar dessa historiska fakta utan att alls skärskåda dem. För en tänkande människa är svaret på den frågan synnerligen enkelt.

   Radera
 2. Gjorde ett test vad anagrammet "eflop" månne betyda. Resultat: "en förledd låg och pissades" : den gamla svenska andliga tolkningen gör att jag fruktande Herren ber för alla sådana enligt Livets Andes goda livsmöjligheter när nu tider seder och kultur för länge sedan gjort att t o m de som vi tror vara goda och kristna inombords pissats med antikristliga tidens grova obarmhärtighet och kyrkans män sviktar i Andens Sanningsenliga mannamod vilket gjort att materialisternas ateism och alla uppenbarelsebokens synders försvarare ändå inte måtte lyckas i sina hänsynslösa uppsåt mot livet, biosfären människorna och ordningen och att vi alla i Gudsfruktan måtte få nåd att vandra i Nådens och Bönens Ande på det GUDS Jordiska vanliga otroende vanliga hederliga människor får först vid domen inse vilken lögn och bindning som syndens värld låg i,seende tidens förnekelser av Gud och Bibelns tecken och skador,hjälplösa av fruktan hur folkförfallet får ledarna att tystna med Bibelns Sannings Framhållande och arbetets och kulturens möjligheter till icke mördande, icke osedligt, icke drogande verksamhet att hålla lag och ordning i kraft medan var och en nås av kallelsen till ånger tro och bot och sedan vid sitt frånfälle möter Sin skapare och Gud och inser att lögnens furste, synden och fegheten och att de egna icke bekända synderna och det vanliga själv och människoförstående ljumma kärleken till "världen" också den inre icke korsfästa själsvärlden som genomGuds Ande och Ord och Sann kärlek borde ha Trott ochLevat i Tro, utan människofruktan ,trygga i Att Allsmäktig Gud om man inte uppsåtligt gör brott och synd nog är Starkare än den fruktan som Djävulen och Antikrist och manipulerade mediala konspirationer medför för människan.Genom Kristi blod och vårt vittnesbörd kan vi ännu frälsas medan Guds plan med historien kan ses ännu gå mot fullbordan. HERRE ALLSMÄKTIG SOM IBLAND ÅNGRAR OCH UPPSKJUTER GENOMFÖRANDET AV DINA HOTELSER OCH VARNINGAR; DU VET ALLT;LÅT INTE FIENDENS SVEK OCH FÖRDÄRVANDE ÄNNNU LYCKAS ATT FULLBORDAS. För dina trognas skull och då du vet hur oxå förvillarens hat är hatat! I JESU Namn. Torsten Nils Ulrik

  SvaraRadera
 3. Här har vi nu en nyhet nästan identisk med "version 1" ; http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201712022200576721_ul.shtml....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och kanske man kunde säga att detta är "version 2" ? http://www.jpost.com/Israel-News/Analysis-Airstrike-on-Iranian-base-in-Syria-raises-questions-515798

   Radera
  2. Anonym 14:09. Intressant! Tack för de länkarna!

   Radera