fredag 3 mars 2017

Trycket ökar


Som jag konstaterade så går det snabbt just nu. Det deformerade äktenskapet hade inte ens börjat gälla innan media gick vidare och började trakassera kyrkan för att åstadkomma en förändring i synen på äktenskapet också här. Än så länge har tongångarna alltså varit relativt moderata (på sina håll, åtminstone), men det går som sagt snabbt just nu. I onsdags rapporterade t.ex. Iltalehti i synnerligen negativa tongångar om Kotka-Kymi församling och om att församlingsrådet beslutat att inte upplåta församlingens kyrka till en förbönsakt för ett homosexuellt par. Ett beslut som församlingsrådet alltså har full rätt att fatta.

I artikeln får olika tillskyndande instanser, bland annat "människorättsorganisationen" (som den nu tydligen har blivit till) Seta, komma med sina förklenande omdömen. Observera noggrant att ingen av de som är av samma åsikt som församlingsrådet får komma till tals, endast sådana som anser att detta beslut är felaktigt. "Vidrigt" var ordet som användes. Det är så här propaganda fungerar.

När det gäller själva saken så har alltså församlingsrådet och församlingens kyrkoherde rätt att besluta om hur församlingens utrymmen används. Detta alltså trots att kyrkomötet har beslutit att kyrkans utrymmen kan användas för dylika ändamål. Problemet är givetvis att också en "bönestund" går emot Bibelns klara budskap när det gäller homosexuellt leverne. Enskilda människor kan, och ska, "kyrkan" (citationstecken härrör från medias syn på vad och vem kyrkan är i detta sammanhang) givetvis be för. Detta är inget problem. "Kyrkan" bör be med människor. Be om tro, om kraft att leva det kristna livet och om kraft och en helig vilja att lägga bort synden i sitt liv. Men det är ju förstås inte det som man gör i en dylik bönestund. Nej, utan här organiserar man en bönestund för ett homosexuellt par som har gift sig borgerligt och får detta tillfälle att påminna om en välsignelseakt. En välsignelseakt – och en välsignelse – som "kyrkan" inte har någon fullmakt att ordna/ge. Och då pratar jag förstås inte om kyrkomötets eller biskopsmötets fullmakt utan om Kyrkans Herre och hans fullmakt.

Kotka-Kymi församlings församlingsråd gjorde det rätta här, och för det får de nu löpa gatlopp i medierna. Det går som sagt snabbt just nu, och trycket är hårt. Det man kunde hoppas nu är att så många församlingar som möjligt skulle fatta samma beslut och ställa sig i ledet med Kotka-Kymi församling och på så vis dela på trycket. Det samma gäller vår kyrkas präster. Snart kommer någon stackars präst som vill vara lydig mot Gud och hans vilja att lyftas fram och trakasseras, och då är det av största vikt att både prästbröderna och vi lekmän ställer oss upp till denne prästs försvar. Annars blir trycket fort för hårt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar