tisdag 29 augusti 2017

Jesu under historiskt bekräftade!


Det är oerhört fascinerande att se hur de bibliska uppgifterna stöds av utombibliska källor. När man läser evangelierna så ser man att Jesus tillbringade största delen av sin tre år långa offentliga verksamhet uppe i Galiléen. Där utförde han sina under och undervisade sina lärjungar och folket långt borta från de religiösa ledarna i Jerusalem. Detta innebar förstås inte att dessa inte skulle ha haft ögonen på honom, men det som hände uppe i Galiléen var ändå inte så allvarligt. Detta även om ryktet om honom spred sig och också nådde ner till Judéen. (Faktum är att Jesus blev utsatt för ett steningsförsök i Nasaret, men den gången gick han bara rakt igenom folkhopen som avsåg att stena honom.)

Men detta skulle ändra på ett radikalt sätt när Jesus kom ner till Judéen och utförde ett av sina mest spektakulära under rakt under näsan på folkets ledare, nämligen uppväckandet av Lasarus från de döda. Detta var en sak som så gott som alla fick höra om, och detta under förvandlade Jesus från någon att hålla under sträng uppsikt till en dödlig fara. Detta helt enkelt för att allt folket började springa efter honom.

Vi har flera uppgifter i evangelierna om hur folkets ledare reagerade på detta. Johannes skriver (i 11:57, strax efter redogörelsen om Lasarus uppväckelse) att "översteprästerna och fariséerna hade gett order om att den som visste var han fanns skulle tala om det så att de kunde gripa honom". Lukas konstaterar  (i 19:47-48) att "översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen, men de kunde inte komma på hur de skulle göra det, eftersom allt folket höll sig nära honom och lyssnade ivrigt".

Evangelierna säger oss alltså att folkets religiösa ledare hade bestämt att Jesus skulle gripas och röjas ur vägen. Men hur är det, finns det någon dokumentation på detta utanför Bibeln? Intressant nog så finns det faktiskt det. I den judiska skriften Talmud och i dess äldsta del Mishna, i Sanhedrin 43a, finns det som vissa historiker har kallat för "Jesu arresteringsorder". Det finns många olika varianter av denna text, och överlag har historien har inte farit snällt fram med de delar av Talmud som har innehållit referenser till Jesus. På grund av kyrklig förföljelse av judarna och deras heliga skrifter har judarna själv många gånger rensat bort hänvisningar till Jesus ur Talmud, för att inte tala om vad den kristna kyrkan och de kyrkliga ledarna har gjort med dessa skrifter. Detta är beklagligt av många olika orsaker, inte minst på grund av det lidande som detta har åsamkat det judiska folket. (Här har vi som kristna all orsak att be det judiska folket om förlåtelse!) Men även för att viktiga historiska uppgifter på detta sätt har raderats ut, censurerats, förvanskats och bara annars gjorts odugliga för historievetenskapen. (Mera om detta i en annan text om och när jag hinner till det.)

Det finns som sagt många olika versioner av denna text, men huvudpunkterna är de samma. Det görs klart att Jesus bör gripas och avrättas. Hur detta bör ske finns det olika uppgifter på – hängning och stening nämns i de olika versionerna. (Kom ihåg att stening var det stipulerade straffet i Mose lag för hädelse och för smädande av Guds namn, och detta var alltså också vad man hade försökt göra i Nasaret.) I arresteringsordern beskylls Jesus för att idka trolldom/häxeri samt för att förleda folket till avgudadyrkan – två brott som också var belagda med dödsstraff.

Nu kan vi ju tycka att detta inte alls stämmer överens med verkligheten. Jesus blev ju inte alls hängd eller stenad, utan korsfäst, och hans verksamhet handlade ju verkligen inte om trolldom och häxeri, utan han gjorde under i Guds kraft. Men, och detta är det oerhört fina i kråksången, nu bör vi komma ihåg att detta är en text som är skriven av Jesu fiender! Kom ihåg vad dessa samma fiender beskyllde Jesus för i samband med att han drev ut en stum ande (Luk 11:15): "Det är med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut andarna." Också i de bibliska texterna beskylls alltså Jesus för trolldom och häxeri av sina fiender! Dessutom är detta alltså en arresteringsorder. Jesu död ligger i framtiden, och straffet för de brott Jesus anklagades för var de facto just stening. Romarna med sin korsfästelse var inte påtänkta här ännu, och faktum är också att ifall Jesus hade blivit gripen någon annan gång än under påsken (då Pilatus och hans trupper var i Jerusalem) skulle folkets ledare själva ha utfört avrättningen. Och då just genom stening.

Detta är alltså en text som är skriven av Jesu fiender, och det är det som gör att den är trovärdig. Alltså ur ett vetenskapligt perspektiv. Här har vi en text som på ett historiskt trovärdigt sätt bekräftar att Jesus gjorde under! Folkets religiösa ledare skulle inte ha dömt någon till döden för att det sades om honom att han gjorde övernaturliga saker. Nej, sådana rykten florerade titt som tätt, och dessa människor var inte alls så farliga att man skulle ha tagit till så drastiska åtgärder. Men här har vi alltså ett klart och tydligt bevis på att Jesus verkligen gjorde saker som var övernaturliga – och som var så remarkabla att man ansåg sig behöva gå till så här extrema åtgärder. Kom nu alltså ihåg att detta var strax efter att, enligt evangelierna, Jesus hade uppväckt Lasarus, och detta mitt bland en stor skara människor som alla förstås gärna berättade om vitt och brett om det de hade sett. De religiösa ledarnas tolkning av situationen var förstås att Jesus ägnade sig åt trolldom och häxeri. Om de skulle ha kallat det för ett under skulle de ha godkänt att det var med Guds kraft han gjorde sina kraftgärningar. Nu sluter de sig i stället till att det är med Satans hjälp han gör dessa kraftgärningar. Därav alltså ordet trolldom i arresteringsordern. (Därför fanns också Lasarus på deras dödslista (Joh. 12:10) – en människa som uppväckts från de döda med Satans hjälp bör ju givetvis inte få leva.)

Det är som sagt oerhört fascinerande att se hur de bibliska uppgifterna stöds av utombibliska källor. Här har vi till och med utombibliska källor som på ett historiskt trovärdigt sätt bekräftar att Jesus gjorde under. Är det inte fantastiskt?      

20 kommentarer:

 1. Enligt den här logiken - om de ville döma honom till ett brott måste det ha hänt - så vill jag fråga vad du tänker om häxförföljelsen? I så fall är väl den också ett historiskt bevis på att de var häxor och hade utfört mirakulösa handlingar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 02:14. Logiken är att eftersom de dömde honom för ett brott måste NÅGOT ha hänt. Det är en stor skillnad. Men poängen du gör är sådan att den måste beaktas. Jag skulle närmast kanske säga så här: Situationerna är inte jämförbara. Häxprocesserna var väl närmast en form av masspsykos där man såg trolldom överallt och där ovänner/fiender såg en chans att komma åt sådana som man såg snett på. Makten hade i princip inget att förlora på att späda på detta. De satt ju i skyddat bo, så att säga. I Jerusalem på Jesu tid satt folkets ledare på en knivsegg. All rörelse bland folket måste dämpas och om möjligt tystas ner så fort som möjligt. Om det blev oroligt fanns nämligen alltid risken att den romerska ockupationsmakten slog till och antingen bytte ut ledarna eller stängde ner templet och offertjänsten. Därför var det riskabelt med all rörelse på detta område. Denna behövde minimeras, men vissa gånger måste de ändå agera eftersom alternativet att inte göra något sågs som ännu farligare.

   Radera
  2. Anonym30 augusti 2017 02:14 Haha, mitt i prick :)

   Radera
  3. Klart att något hade hänt och att det irriterade många, men det kan ha räckt med betydligt mindre än underverk. Du skriver: "All rörelse bland folket måste dämpas och om möjligt tystas ner så fort som möjligt." Det betyder ju faktiskt att det inte behöver ha hänt så himla mycket. Det kan ha räckt med att folk pratade - precis som under häxprocesserna. Vilket också var min poäng.

   Radera
 2. Kristian,
  TACK, för uppbyggliga texter!!

  SvaraRadera
 3. Per definition blir då alla (Eflop, Humanisten, Christian etc) trovärdiga om de konstaterar att du är deras fiende i vetenskapen? Det tackar vi för :-)

  mattias

  SvaraRadera
  Svar
  1. mattias. Nu är det nog något som inte riktigt fungerar här. Antingen min förståelse av vad du skriver eller din logik. Eller bådadera. Förklara gärna närmare hur du menar!

   Radera
  2. "Detta är alltså en text som är skriven av Jesu fiender, och det är det som gör att den är trovärdig."

   Det är din logik tillämpad här. Om du på allvar menar att fiendeskap är en faktor för trovärdighet så kan vi tillämpa det var som helst. Men det kan vi inte, det inser du ju själv eftersom du (eller jag) förstår logiken med fiendeskap och trovärdighet.

   Det är inte första gången du uppfinner logik för stunden, och som inte når hem då man börjar tillämpa den.

   mattias

   Radera
  3. mattias. Du jämför åsikter å ena sidan och historiska källor å andra sidan. Inser du faktiskt inte att det inte är logiskt riktigt att göra så?

   Sedan är detta förstås inget som jag har kommit på, vilket du tycks mena. En källa som har sitt ursprung i ett sammanhang som är fientligt inställt till ett fenomen anses i regel vara mera trovärdig än en källa som har sitt ursprung i ett sammanhang som är positivt inställt till samma fenomen. Fråga vilken annan historiker som helst så kan de bekräfta detta.

   Radera
  4. Ok, betyder således att du tillskriver tex Eflop och Humanisten trovärdighet.

   mattias

   Radera
  5. Hördu mattias, du är inte lite fräck du! Skärp dig och sluta bråka på detta sätt! Du hedrar inte precis ditt åsiktsskrå.

   Radera
  6. Jag kan inget annat än hålla med anonym 16:14.

   Radera
 4. Enligt bibeln så öppnades gravarna och liken gick omkring i Jerusalem i samband med den påstådda uppståndelsen. Om det verkligen hade hänt skulle det säkert omnämnas det i romerska historie böckerna.

  Alla sagor om uppståndelser, talande djur och flygande hästar är bara korkade sagor. Otroligt att det ännu finns fullvuxna och även annars förnuftiga människor som tror på sånt..

  Eflop

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eflop. Varför skulle det det? Nu gör du flera klassiska missgrepp här. För det första var romarna NOLL intresserade av vad som hände bland judarna. Endast sådant som påverkade Rom var av intresse. Några, ur deras synvinkel, legendartade berättelser från en obskyr provins intresserade inte. För det andra missar du helt sammanhanget. Detta hände under den judiska påsken. Då fyr- eller femdubblades antalet människor som fanns i Jerusalem. Att några främmande (för så sågs dessa säkert) människor till gick på stadens gator uppmärksammades knappast ens av den judiska allmänheten.

   Radera
 5. Du tror alltså inte att någon skulle ha känt igen en avliden granne, vän eller släkting som plötsligt gick på gatan? Eller möjligtvis reagerat på människor som flanerar i liksvepning?!!? Du tror inte att detta skulle omskrivas av alla möjliga nedtecknare av historien?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jan. Givetvis gjorde det det! Det är därför detta nämns i evangelierna. Och nej. Detta skulle inte nödvändigtvis "omskrivas av alla möjliga nedtecknare av historien". Varför inte? Jo av flera orsaker. För det första, vilket jag redan påtalade, var endast det som berörde Rom intressant för Rom. Sådant som hände i de avlägsna provinserna var av mycket liten eller ingen betydelse. Först när ett fenomen nådde Rom och/eller grep omkring sig ordentligt blev det intressant för Rom. Det som hände i Jerusalem år 33 e.Kr. var av ingen betydelse just då. Dessutom har vi inte bevarat så alldeles många historikers skrifter från denna tid. Därför är det lite missvisande att tala om "alla möjliga nedtecknare av historien". Sedan har vi, som sagt, de extraordinarie förhållandena. Jerusalems 50 000 innevånare hade, vid detta tillfälle, vuxit till 200 000 - 250 000 personer. Av vilka alltså största delen var främlingar. Dessa reagerade inte på detta. Många grannar och t.o.m. vänner gjorde det säkert inte heller om inte annat så för den stora mängden folk som rörde sig på gatorna. Men några gjorde det. Och därför finns det nedtecknat.

   Radera
 6. Om det fanns 250 000 judar i Jerusalem när liken vandrade omkring i liksvepning och ruttnande kroppsdelar hade nog säkert nån annan än de i evangelierna skrivit om det, ja då hade nog även romarna reagerat och skrivit.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 17:44. Varifrån får du det att de hade på sig liksvepning och att de hade ruttnande kroppsdelar?

   Radera
 7. Jag har ju nog aldrig sett med egna ögon nåt lik som stigit ur graven, men kan tänka mig att synen skulle få vem som helst bli förskräckt och sätta benen på ryggen :)

  När liken steg ur gravarna så fick dom nytt liv eller hur, var e dom nu? dog dom igen eller vandrar dom bland oss fortfarande? om dom är döda varför uppväcktes dom av guden jesus eller vem det nu var som blåste liv i de ruttna liken? om man kan uppstå ur de döda och stiga ur sin grav, varför händer inte det mera? varför har inte det dokumenterats i nåt annat ställe än i sagoboken att liken vandrade bland vanliga människor?

  Nog borde vi alla förstå att även den här historien är ju bara ett korkat historia som allt annat övernaturligt som skrivits av vidskepliga ökenmänniskor.

  Eflop

  SvaraRadera