onsdag 6 december 2017

Finland 100


Jag kommer att fira självständighetsdagen i arbetets tecken. Så kan det bli när den infaller mitt i pälsningen. Men jag har redan fått fira. I måndags fick vi delta i en fin självständighetsfest/julfest i Ytteresse skola, och någon bättre eller finare fest tror jag faktiskt att ingen kan få vara med om. Så jag är helt nöjd med mitt firande, trots att jag missar både gudstjänst och ledighet idag.

En sak blev ändå att snurra i mitt huvud efter festen i måndags. I en bisats i en dikt nämnde en elev orden "den ljusnande framtid". Visst. På en fin fest kan man gärna säga sådant, och för de unga eleverna är det säkert bra att på det sättet få fokusera på en förhoppningsvis "ljusnande framtid". Och när det är fest behöver man kanske inte vara allt för realistisk. Men vi som är något (eller mycket) äldre och som har ett något längre och bredare perspektiv – och som framför allt har ögon som ser och öron som hör – vet att med den riktning vårt land och vårt folk nu går i så finns det ingen ljus framtid.

Det Finland vi idag firar är byggt med hårt arbete och med, framför allt, en sund och stabil gudsfruktan. Man behöver inte vara någon framstående historiker för att inse detta. Den generation som nu håller på att ta över den samhällsbärande funktionen är emellertid inte intresserad av det förra och känner inte till det senare. I stället ser vi nu en generation ta över som är mera intresserad av fritid än av arbete och som helt har tappat bort Herren Gud och fruktan för honom och hans ord. Någon skulle kanske säga att detta idag inte bara gäller för den generation som håller på att ta över, men mitt något begränsade perspektiv tillåter mig kanske inte att säga det. Emellertid har jag läst Osmo Tiililä, och redan på 60-talet varnade han för de följder sekulariseringen (inom kyrkan) skulle komma att få. Att detta sedan också drabbar/har drabbat samhället är förstås ingen överraskning. När saltet mister sin sälta...

Med den rikting vårt samhällsbygge idag har tagit, och framför allt på basen av de värderingar och den världsbild som håller på att ta över och som redan långt har tagit över, kan man med säkerhet säga att vi som land och folk inte går någon ljus framtid till mötes. Man kan helt enkelt inte kasta ut Herren Gud och sund gudsfruktan genom fönstret och mena att man ska kunna fortsätta att njuta frukterna av den välsignelse som denna gudsfruktan för med sig. Redan idag ser vi att vår lagstiftning har börjat formas efter en både guds- och människofientlig agenda. Då talar jag givetvis om den nya äktenskapslagstiftningen. Och den är bara en liten början. Det kommer mera, och när alla spärrar så småningom är borta kommer förändringarna att bli allt snabbare. Så går det nämligen när ett land och ett folk tappar bort gudsfruktan. Och när man tappar bort respekten för och insikten om arbetet som grunden för välstånd.

Men framtiden är inte statisk. Vi har ännu möjlighet att växla spår och därmed välja en mycket ljusare framtid för oss och för vårt land. Men det förutsätter att vi omvänder oss tillbaka till Herren Gud och hans ord, och rent mänskligt sett finns det just nu inte mycket som talar för att något sådant ska ske. Välsignelsens frukter har gjort oss för bekväma och invaggat oss i en tro att det vi har fått och till en del själva har åstadkommit är mer eller mindre en självklarhet. Det är det förstås inte, och jag har svårt att se att vi kan väckas ur denna villfarelse med något mindre än att detta tas ifrån oss.

Så när jag idag ber för det 100-åriga Finland och för vårt folk ber jag inte om fortsatt fred, trygghet och välstånd. Jag hoppas på det, men jag ber inte om det. I stället ber jag framför allt om förbarmande och om ett nytt andligt uppvaknande. Jag ber om väckelse och om ett återvändande till den sunda gudsfruktan på vars grund detta land en gång byggdes. Väl medveten om att detta knappast kan åstadkommas med mindre än att vi får gå igenom både lidande och nöd.

Herre förbarma dig över oss!

    

21 kommentarer:

 1. Jos maatamme ei rakenna Jumala,auttajamme,niin työmme tyhjiin raukea,me turhaan harrastamme.Se minkä ihmisvoima loi,ei koskaan täällä kestä voi,jos tuki Herran puuttu.
  (Virsikirja 582:1)

  SvaraRadera
 2. Den nya äktenskapslagstiftningen formad efter en "människofientlig agenda"? "Intressant" påstående.

  SvaraRadera
 3. Så Kristian tycker vi borde gå tillbaka i tiden i Finland då det var vanligt att barn svalt ihjäl, det var vanligt att mammor dog i barnsäng och vi dog som flugor i en massa sjukdomar som vi inte kunde bota? Då är vi endast 100 år i bakåt i historien. Ja då hade vi gudsfruktan eftersom vi var oskolade och hjärntvättade av präster och annat löst religiöst folk som tutade i oss en massa osanningar om guds vrede och enda botemedlet vara att be om förlåtelse eller så hamnade man i helvetes eldarna.

  Som tur vet vi bättre nu, tack vare vår goda sekulära allmänna utbildning och vetenskapen. Barnen dör inte längre i vanliga sjukdomar och svält och mammor dör inte längre i barnsäng. Allt detta har vi människor åstadkommit utan andeväsen och tack vare forskning och vetenskapen. Vi har ersatt vidskepelse med vetenskap och vi har det avsevärt mycket bättre än förr.

  Det finns många länder var människorna är sgs 100 % religiösa och vidskepliga och har gudsfruktan, men inte hjälper gudsfruktan mot torka, svält och sjukdomar. Man kan inte dra paralleller mellan gudsfruktigt folk och välstånd, däremot har vi i den sekulär världen väldigt mycket bättre än i nåt religiöst samhälle, både med samhällsordningen och människors välbefinnande.

  Visserligen dör miljontals barn ännu i världen, men statistiskt mycket mindre än tidigare så visst ser det ljusare ut för mänskligheten. Vi har statistiskt mindre krig och oroligheter än förr. Stora framsteg i vaccinations programmen globalt har räddat miljontals barn.

  Det är nog bara ni som lever i den religiösa bubblan och tror att samhällsutvecklingen är av ondo som ser framtiden hotad.

  Och det här med gudsfruktan är ju något perverst egentligen, låter som sadomasochism. Varför skall man vara rädd för guden? hen har aldrig visat sig och varför skulle vi behöva vara rädda för den allsmäktiga guden som älskar alla människor? förutom då alla de som hamnar i helvetet och brinner där i eviga elden, men han älskar oss? eller?

  Eflop

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror du eflop månne att den gudsförnekande människan, den antikristna människan och anden i sin självhävdelse " glömde" sin Skapares uppenbarade ord och nu intellektuellt och tekniskt förnekar att det var Gud som lät dessa vinningar på Gott och Ont som du nämner en tid visa att även detta är inneslutet i den väldiga Ängeln vars härlighet upplyste jorden som det står i Bibeln på det att också av umbäranden och slaveri betungade människor skulle kunna tacka Gud för hälsa ordning och frihet medan det glada Budskapet om Syndernas förlåtelse i Jesu Guds Sons namn, den andliga Solen lyste sju gånger starkare än förr? På det att förnekarna;Gud är vittnet över alla folk och länder; inte skulle ha någon ursäkt när de ändå fortsatte på syndens vägar fast det som de sade var orsaken till Gudsföraktet;fattigdomen lidandet och sjukdomarna och de rikas förtryck av dem genom statskyrkorna, togs bort av Herren som i Samma sitt Bibelord uppmanar till ånger och tro bön och åkallan att bliva förlossade från ett lögnaktigt horiskt och förvänt släkte vetande att denna tidens ting bara är en världslig sak. I Himmelen och på den nya jorden finns inte något av de människoverk vars uppfinnare och brukare nog ser oxå de destruktiva följderna av människans framfart utan att fruktande be just Den ende Sanne Gud om hjälp och förbarmande oxå i dagliga faror och olyckor och istället för att ärligt medge att äran tillhör Gud om man ens något kan hjälpa andra i nöd och fara... på det sättet står enskilda människan till sist inför sådana krav på att ta ett materiellt ansvar som inte ens mänskligheten eller det levande i helhet ens en sekund skulle orka med trots att man nog varit så stor på sig i förnekandets materiella lystnad och sorglöshet som vetenskapstrons falska framtidshopp utmålar. Till ånger tro!!! vetande att tro och vetenskap nog kan vandra tillsammans till sådan kunskapsnivå att de högt lärda finner att detta var sant som Bibeln sade och så finner de att det är försent att ångra när den insikten kommer att äktenskapet är både sekulärt och andligt en helig institution som ger samhället stabilitet nog att ta hand om fader och moderlösa och utom äktenskapet födda utan att besmittas av djävulen mest förödande styggelse;barnaskändandet; som är en demonisk synd av satanistisk art som endast Allsmäktig Gud Fader kan avvända. Ser vi då på nuläget efter andra världskriget så syns det att Herren prövar om ni trots fasorna och skräcken redan i underhållningen vill fortsätta att sköta er själva och inte be för Andra i Faderns Allsmäktiga Jesu Namn. Be och arbeta det är vanligen människans lott. Och synd och brott skall det varnas för i kyrka och stat så att ingen kan ursäkta sin laglöshet eller anarki som varande en orsak av samhällssamfunden som sådana utan att de som gjort medgivande i förstone till dölja att olydnaden mot Gud; samt otron, vid domedagen blir evig förtappelse. Må Gud ha nåd med oss att inte hindra trons vittnesbörd och trogna som drängar hänsynsfulla mot skapelsen och flexibel ordning stå vid våra löften och jobb om vi har sådana så länge krafterna står oss bi. Hälsar torsten nils ulrik.

   Radera
  2. Eflop yrar igen - och läser in sådant i texten ovan som inte finns där. Givetvis anser jag inte att vi borde gå tillbaka i tiden hundra år. Denna text handlar inte om framsteg som har gjort eller inte gjorts utan om värderingar och världsbild. För övrigt så är alla de framsteg Eflop nämner i grund en frukt av kristendomens inflytande - inte av frånvaron av kristendom.

   Radera
  3. Tror du eflop månne att den gudsförnekande människan, den antikristna människan och anden i sin självhävdelse " glömde" sin Skapares uppenbarade ord och nu intellektuellt och tekniskt förnekar att det var Gud som lät dessa vinningar på Gott och Ont som du nämner en tid visa att även detta är inneslutet i den väldiga Ängeln vars härlighet upplyste jorden som det står i Bibeln på det att också av umbäranden och slaveri betungade människor skulle kunna tacka Gud för hälsa ordning och frihet medan det glada Budskapet om Syndernas förlåtelse i Jesu Guds Sons namn, den andliga Solen lyste sju gånger starkare än förr? På det att förnekarna;Gud är vittnet över alla folk och länder; inte skulle ha någon ursäkt när de ändå fortsatte på syndens vägar fast det som de sade var orsaken till Gudsföraktet;fattigdomen lidandet och sjukdomarna och de rikas förtryck av dem genom statskyrkorna, togs bort av Herren som i Samma sitt Bibelord uppmanar till ånger och tro bön och åkallan att bliva förlossade från ett lögnaktigt horiskt och förvänt släkte vetande att denna tidens ting bara är en världslig sak. I Himmelen och på den nya jorden finns inte något av de människoverk vars uppfinnare och brukare nog ser oxå de destruktiva följderna av människans framfart utan att fruktande be just Den ende Sanne Gud om hjälp och förbarmande oxå i dagliga faror och olyckor och istället för att ärligt medge att äran tillhör Gud om man ens något kan hjälpa andra i nöd och fara... på det sättet står enskilda människan till sist inför sådana krav på att ta ett materiellt ansvar som inte ens mänskligheten eller det levande i helhet ens en sekund skulle orka med trots att man nog varit så stor på sig i förnekandets materiella lystnad och sorglöshet som vetenskapstrons falska framtidshopp utmålar. Till ånger tro!!! vetande att tro och vetenskap nog kan vandra tillsammans till sådan kunskapsnivå att de högt lärda finner att detta var sant som Bibeln sade och så finner de att det är försent att ångra när den insikten kommer att äktenskapet är både sekulärt och andligt en helig institution som ger samhället stabilitet nog att ta hand om fader och moderlösa och utom äktenskapet födda utan att besmittas av djävulen mest förödande styggelse;barnaskändandet; som är en demonisk synd av satanistisk art som endast Allsmäktig Gud Fader kan avvända. Ser vi då på nuläget efter andra världskriget så syns det att Herren prövar om ni trots fasorna och skräcken redan i underhållningen vill fortsätta att sköta er själva och inte be för Andra i Faderns Allsmäktiga Jesu Namn. Be och arbeta det är vanligen människans lott. Och synd och brott skall det varnas för i kyrka och stat så att ingen kan ursäkta sin laglöshet eller anarki som varande en orsak av samhällssamfunden som sådana utan att de som gjort medgivande i förstone till dölja att olydnaden mot Gud; samt otron, vid domedagen blir evig förtappelse. Må Gud ha nåd med oss att inte hindra trons vittnesbörd och trogna som drängar hänsynsfulla mot skapelsen och flexibel ordning stå vid våra löften och jobb om vi har sådana så länge krafterna står oss bi. Hälsar torsten nils ulrik.

   Radera
  4. Den "yrande" Eflop ställer för en gångs skullnågra vettiga frågor,"varför vara rädd för guden?hen har aldrig visat sej,varför skulle vi behöva vara rädd för den allsmäktige guden som älskar alla människor?förutom då alla de som hamnar i helvetet,..men han älskar oss?eller"?

   Läs Elias kamp 1 Kungaboken 18:22- med baalsprofeterna på berget Karmel,"de åkallade Baals namn från morgonen till kvällen"Baal svara oss"men inte ett ljud hördes och ingen svarade".

   "Då trädde profeten Elia fram och sade:Herre,Abrahams,Isaks och hela Israels Gud,låt det bli känt idag att det är du som är Gud"Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret..när folket såg det ,föll de ner på sina ansikten och sade,"det är Herren som är Gud".Den avgud som Eflop "yrar" om är ingen gud utan ett fantasifoster!

   Den allsmäktige Guden älskar alla människor,man brukar säja "hamna i helvetet är det onödigaste som finns".Gud vill inte att någon människa skall hamna där,är Hans vilja,men "Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar på Guds Son,föraktar det förbundsblod som har helgat honom och kränker nådens Ande?Vi känner honom som sagt:Min är hämden,jag ska utkräva den.Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer".Hebr.10:29-31

   Eflop, du studerade i Kaaks skriftskola då torde du åtminstone minnas förutom "de vackra flickorna" Joh.3:16 (lilla bibeln)"Så älskade Gud världen att han utgav sin ende Son"...

   Radera
 4. Egentligen är all synd och lögn människofientlig! BIBELNS JESUS VAR FÖRVISSO DEN SOM ÄR VAR OCH SKALL KOMMA. DEN ENDE SANNA GUDS ENFÖDDE SON. AV SAMME HELIGE GUDS ANDE AVLAD I JUNGFRUN MARIA. SOM SANN GUD OCH MAN DET ENDA HUNDRAPROCENTIGT SANNA VITTNET OM GUDS FRÄLSNING BEREDD ÅT ALLA FOLK OCH SLÄKTEN OCH SITT EGENDOMSFOLK JUDARNA AV VILKET GUDSRIKES FÖRSTFÖDDA FÖRSAMLINGAR BESTOD. DÅ NÄR JESUS SOM MÄNNISOSONEN VANDRADE BLAND JUDARNA VAR DE SOM I VÅR FALLNA KRISTENHET AV IDAG MYCKET BENÄGNA TILL SKILJSMÄSSOR PÅ AV GUD OCH JESUS ICKE GODKÄNDA GRUNDER. DET ÄR INTE LÖNT IDAG ATT SÖKA ANNAT ÄN ÅNGER OCH TRO PÅ FÖRLÅTELSE HOS GUD. ANTIKRISTUS HAR ALLTID RASAT MOT ÄKTENSKAPSORDNINGEN OCH DE BESTÅENDE MORALISKA GUDSLAGARNA. DEN ANTIKRISTISKA anden är benägen att förakta kärleken mellan man och kvinna och visar som idag ett oerhört förakt för äktenskapet naturen och de ordningar som i Jesus kunde ha bestått bland folken sedan Den Sanne Skaparens Frälsning skulle ha kommit till dem och
  Frigjort dem till kärlek och goda gärningar i Trons lydnad enligt evangelium. De materiella och handelsmässiga från världshärskarbabyloniska ideer och materialism gjorde tydligen att Sanning Rätt och Nåd kommit på undantag. Inte konstigt att glatt fruktande konstatera att bävande ser vi att biblia facta est och om redan jesus sade att det redan då var de yttersta tiderna så nu är det de yttersta av de yttetsta dagarna i vilket det lösaktiga globaliseringsmonstruösa samhällets försök att legalisera även äktenskapsbrott och styggelse dock för enskilda är så att säga på Gott och Ont.
  De kyrkor som tillåter dessa avvikelser är däremot som skökan som rider på vilddjuret dock icke i samlagsmening mellan man och kvinna utan som visande det beroende som uppstod av beroendet i makt och lystnad hos bäggedera i girighet och avguderi och dolda icke avslutade synder så att man övergav sanningen ordningen för kanske en ekonomisk eller samhällelig fördel... för vänskaps skull kanske,

  SvaraRadera
 5. "Den nya äktenskapslagstiftningen formad efter en "människofientlig agenda"? "Intressant" påstående." säger /frågar Anonym6 december 2017 21:30

  Man kan nog säga det. Yle hade härom dagen en artikel om ett fall i USA som berörde kristen bagare och Gay-par.
  https://svenska.yle.fi/artikel/2017/12/05/usa-nekad-brollopstarta-at-samkonat-par-nar-hogsta-domstolen

  Jag ids inte skriva hela mitt refuserade inlägg här men vi kan konstatera att man som gay har rätt att kräva service av sina meningsmotståndare även i fall där man uttryckligen tvingar dem att agera tvärt emot sin vilja. Inga amdra intresseorganisationer skulle nedlåta sig till sådana bottennivåer att man skulle utnyttja rättssystemet till att förnedra sina meningsmotståndare på detta sätt. Förvisso, inga andra organisationer har införskaffat sig den makten och det inflytandet.

  Vi kan i kommentarsfältet också läsa att ett lesbiskt par lyckats tillgodogöra sig ett skadestånd på 135000 för psykisktlidande i ett motsvarande fall. Det är en affärside att vara kränkt bög.

  Det borde vara givet att frihet att vara passiv och inte beblanda sig med oönskade fenomen måste vara högre än friheten att tvinga andra med i situationer som är obekväma för dem. Att det senare ens räknas som en rättighet är tydligt mänskofientligt. Detta är typexemplet på mänskofientlighet och frånvaro av logisk tankeförmåga som kommer i kölvattnet av gayrörelsen. Det är skrämmande att se vilka skruvade värderingar som plötsligt ses som självklara.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Patrik. Det du lyfter fram är en linje av mycket allvarliga följder. Dessa tänkte jag ändå inte alls på. Det jag hade i tankarna var hela komplexet med könsdysfori och annan psykisk ohälsa som följer i kölvattnet av denna propaganda. Samt alla de barn som berövas en far eller en mor och de allvarliga följder detta kommer att få. Men ja, det du nämner är också allvarliga följder - och jag befarar ju nog att vi bara sett början av eländet som kommer att följa på denna linje av följder. Orden om att "skjuta budbäraren" kommer, fruktar jag, att bli väldigt aktuella i framtiden.

   Radera
  2. Har en läkare rätt att neka homosexuella vård då också? Rörmokaren vänder i dörren då hen bara mokar heterorör...!?

   Radera
  3. Om vi börjar neka människor service utifrån vad man är så går vi ju tillbaka till tiden då det fanns skillda toaletter för Vita och Svarta, skillda bussar för Vita och Svarta, segregering, kanske dom borde bära ett märke, en lite regnbåge med ett G på så vi redan i förväg kan byta sida då vi möter dem på gatan, ja usch, inte vill vi ju beblanda oss med sådana....

   Radera
  4. Anonym 09:58 och Markus. Exemplet ovan handlade om en bröllopstårta, om jag kommer rätt ihåg. Det är lite annan sak att tvingas att baka en tårta till ett bröllop och att "moka" rör. Men principen är givetvis den att en företagare måste ha rätt att själv bestämma vilka uppdrag han/hon tar på sig. För en offentilgtanställd som en läkare är det givetvis en annan sak.

   Radera
  5. "tvingas att baka en tårta". Tillåt mig småle. Det var då också ett ordval då det gäller ett företag som "tvingas" baka tårtor hela dagarna. Skulle man ha rätt att göra så, blir det ju helt komiskt i förlängningen. Kanske bagaren inte visste att människan som beställde tårtan är gay. Kan bagaren i efterhand stämma den homosexuella för att samvetet tagit stryk!? Lägg ner det här. Dina argument håller ändå inte. Det finns privatläkare som inte är offentligt anställda. Hur kan de göra då? Hur gör den privata kappsäcksförsäljaren då gay-människan ska ha en väska till bröllopsresan!?

   Radera
  6. En privat näringsidkare skall i princip få välja kunder fritt. Liksom köparen får välja vem han köper av skall också säljaren få välja vem han säljer till. Talesättet "kunden har alltid rätt" bygger på uppfattningen att säljaren måste vara kunden till lags för att lyckas med en affär. Kundens nakt ligger i att han har pengarna säljaren vill åt. Det är den enda makt kunden skall ha. Men den nya tolkningen verkar vara att kunden skall ha rätt även då försäljaren inte vill göra affär och inte vill ha pengarna.

   I detta fall handlade det dock inte om att bagaren inte betjänar homosexuella. Det har inget att gör med allmän diskriminering av ras eller folkgrupp. Det handlar om ett evenemang bagaren inte vill bidra till.

   Och du som ifrågasätter det oerhörda i att tvingas baka en tårta. Småle i din enfald du. Baka själv din tårta eller låt någon annan av de otaliga tårtbagare som finns. Men än en gång. Vore du inte så störd skulle jag inte åter en gång behöva påpeka att det handlar om principen att ha rätt att avstå att delta i evenemang. Det handlar inte om tårta.

   Man kan undra varför gay-paret så gärna vill att just denna bagare skall baka deras bröllopstårta. Jag anar att det är skadeståndsprocessen som hägrade för dem.
   Detta är den nya gay-inspirerade mänskofientliga samhällsordningen som är på uppgång. Att se stödet även här för att tvinga folk till handlingar och situationer de inte vill befatta sig med är skrämmande. Det visar hur degenererande hela gayrörelsens framfart är.

   Radera
  7. m nylund.
   Du drar paralleller till motsatsen av vad jag beskrivit. Att införskaffa ett märke som markerar ens tillhörighet och vad man representerar är att göra de situationer man befinner sig i till manifesteringar av det man representerar. Gör man det så förtjänar man avståndstagande.

   Om en gay kommer till bagaren och vill ha en tårta så får han en tårta. Men han kommer dit och vill ha en gay-tårta för ett gay-evenemang. Om en svart på samma sätt kommer och vill ha en tårta så skiljer det sig också från att en svart kommer in och vill ha en tårta för ett evenemang för svarta.

   När man skapar ett evenemang för en särskild grupp så är man en särskild grupp och inte längre berättigad att bemötas neutralt.
   Om en gay eller en svart vill att jag skall bemöta honom som mänska så skall han representera mänska och inte gay eller svart. I denna gay-historia har gayparet redan på sig det märke du inte vill se

   Radera
  8. Vilken märklig logik! Så en ateist skulle börja neka kakor till kristna sammanhang? Jo, du som kristen får köpa min tårta, men sa du att du skulle ha den till ett dop/julfest/begravning i församlingens regi!? Nä, det kan jag ju inte bidra till... Den kristna piloten vägrar flyga då hen får veta att en grupp ateister/bögar ska på konferens!? Störtlöjligt.

   Radera
  9. @Anonym9 december 2017 13:06 Märklig logik...Kanske jag som kristen inte i första hand skulle stöda en "ateistbagare" om det finns andra alternativ ? Men framförallt skulle jag inte ropa högt över hur kränkt jag känner mig eller ställa till med processer för att kräva skadestånd ! Din andra fråga kan vi lämna för tillfället eftersom det inte finns några höns som är piloter...

   Radera
  10. Anonym9 december 2017 13:06

   Om man saknar logisk tankeförmåga så blir det givetvis märkligt. Världen är full av ställningstaganden och grupperingar och liksom man är utestängd från vissa tillfällen så skall man få stänga ut sig själv också. Om en ateist vill baka kakor för kristna sammanhang så fine. Men om han inte vill det så är det lika ok det också. Men när det kommer till Gay-frågor så finns ingen frivillighet längre. Märkligt nog så måste inte präster viga gay-par ännu. Men tvånget kommer nog ännu. Med gayerna kommer tvångssamhället.

   Radera
  11. Anonym 09:23. Du visar med speciellt en passus i din kommentar att du inte alls har begripit vad det är Patrik säger. "Kan bagaren i efterhand stämma den homosexuella för att samvetet tagit stryk!?"

   Hela den här diskussionen handlar om stämningar som går i den andra riktningen. Med fruktansvärt dyra utslag, dessutom.

   Radera