torsdag 21 december 2017

Svärmare i farten


Svenska Yle publicerade för några dagar sedan en artikel med en intervju med f.d. pastorn Patrik Tiainen från Karleby. Jag ids inte kommentera artikeln i sig eftersom den hölls på ett personligt plan. Kommentarerna under artikeln, däremot, är i många fall fullständigt bedrövliga. Där finns (ogrundade) påståenden som att "Jesus säkert skulle fördöma fundamentalisters hatprat och svartmålning av oskyldiga människor" samt att "Gud accepterar alla människor eftersom han har skapat oss".

Om och när vi uttalar oss om vad Gud anser om olika saker kan vi inte utgå från våra egna tankar och våra önskningar. Den kristna tron är en uppenbarelsereligion, och detta innebär att den bygger på uppenbarelsen. Alltså på det Gud har valt att uppenbara för oss. I sitt ord, Bibeln. Den som går mot eller utöver detta uppenbarade ord är inget mindre än en svärmare. Behöver jag säga att de två citaten ovan (som var två av flera liknande under artikeln i fråga) faller under denna dom? Den första kommentatorn gör sig dessutom skyldig till missgreppet att läsa in hat(prat) där sådant inte finns. Men detta är förstås inget ovanligt – för det mesta idag tas denna stämpel fram i misskrediteringssyfte när man stöter på åsikter man inte gillar. Detta fenomen har setts otaliga gånger i denna bloggs kommentarfält.

Det är ändå speciellt en kommentar jag vill lyfta fram eftersom den är särskilt vriden. På flera plan. Signaturen "Maja" skriver: "Tittade på ett program med Jonas Gardell , för en tid sen ( han är ju homosexuell o gift med Mark Levengood) Båda är kristna, Gud betyder Mycket för dem, Men Jonas berättade att När han skall ta nattvarden I kyrkan, så ställer sig församlingsmedlemmar upp o Hindrar honom FRÅN att gå upp till altaret.. Jag tycker det är fruktansvärt, med tanke på att kristna människor skall förmedla Guds kärlek.. Är det nån som skulle kunna berätta , präst?, hur är det egentligen? Är det så att Gud är så fördömmande? Jag Tror inte det, jag Tror att alla Ryms med.."

Jag betvivlar att detta är något som har skett mera än någon enstaka gång. Men om det har skett så är det ingalunda fruktansvärt eller fördömande, utan tvärt om en gärning som springer fram ur omsorg och kärlek. (Sedan är det en annan sak att enskilda församlingsmedlemmar inte ska behöva göra en sådan sak utan detta ankommer på den som leder nattvardsliturgin. Men om denne inte tar sitt ansvar så kanske församlingen kan behöva träda till på detta sätt.) Guds ord är nämligen alldeles tillräckligt tydligt när det gäller detta. Nattvarden är till för syndare som vet om att de är syndare, som bekänner sin synd och som vill överge den. Syndare som vägrar inse att de är syndare och som inte kommer till nattvarden för att få förlåtelse för sin synd och utan vilja att göra upp med sin synd "äter och dricker en dom över sig". (1Kor. 11:27-32)

Så om någon alltså på något sätt har försökt hindra Jonas Gardell från att, med obotfärdigt hjärta och fast besluten att fortsätta leva i synd, gå till Herrens bord är detta i själva verket en mycket kärleksfull gärning. Sedan kan detta givetvis ha gjorts på ett ovist sätt, men huruvida så är fallet vet vi inget om.

Som svar på signaturen "Majas" fråga kan jag, som teolog, svara att ja. Gud är fördömande. Hans helighet accepterar inte synden. Den kan inte göra det. Ännu lever vi emellertid i uppskovets och nådens tid, alltså den tid då Gud inte straffar synden. I den tid då människan ges tid att inse sin synd och sin gudsfrånvändhet och omvända sig. För Gud är inte bara fördömande. För alla dem som omvänder sig och gömmer sig i Kristus och i hans försoningsgärning kommer det inte att bli någon fällande dom. Ingen fördömelse. I Kristus ser Gud på oss med förbarmande. Och detta förbarmande visar sig allra tydligast i just nattvarden. Denna syndarnas måltid dit vi alla är välkomna. Om vi alltså bekänner vår synd som synd och vill lägga bort den. Så alla ryms med, ja. Alla som böjer sig inför Guds heliga majestät och inte i uppstudsighet och rebelliskhet revolterar mot hans lag och hans goda vilja. Om vi gör det ska vi skatta oss lyckliga om någon hindrar oss från att gå fram och så äta och dricka domen över oss.

13 kommentarer:

 1. Ingen annan än Jonas Gardell själv kan ju veta med vilken avsikt han går till nattvarden. Om det är så att han inte går dit "med rätt avsikt" så lär väl Gud ändå veta om det, och då lämnar vi det i hans händer. Det är inte upp till varken någon präst eller fösamlingsmedlem att bestämma eller döma.

  Sen att jag över huvud taget inte håller med dig om något du skriver om homosexualitet är en annan sak, men även i det här exemplet förstår jag inte att du inte ser hur högfärdigt och fullt av dubbelmoral dina uttalanden är.

  Du skriver "Om och när vi uttalar oss om vad Gud anser om olika saker kan vi inte utgå från våra egna tankar och våra önskningar", men så tar ni ändå saken i egna händer så att säga. Lämna allt dömande till Gud - inte ens du Kristian har något tolkningsföreträde i desa frågor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 13:57. Nej, där har du helt rätt. Inte jag, och ingen annan har något tolkningsföreträde. Men ser du, saken är bara den att vi inte behöver tolka. Gud har talat i sitt ord, och detta tal står fast. Att sedan webbkommentatorer, teologer, biskopar, hugade ärkebiskopskandidater och andra gärna bortser och försöker förklara bort det evigt gällande gudsordet rubbar inte det som Gud har talat.

   Sedan har du också rätt när du säger att endast Jonas Gardell vet med vilken avsikt han går till nattvarden. Men tror du, på fullt allvar, att han verkligen går dit med avsikt att göra bättring från sin synd mot både Gud och naturen? Inget han har sagt eller gjort tyder på det, så jag misstänker nog att en sådan sak inte ens finns på hans karta. Men där jag står idag (detta kan förvisso ändra) skulle jag nog, om jag var officiant, släppa fram honom. Men först efter att ha varnat honom, och andra hugade, å det allvarligaste för faran i att äta och dricka domen över sig.

   Radera
  2. Blanda inte in naturen med änglar och demoner och talande buskar.

   Radera
  3. Anonym 22:59. Homosexualitet är synd också mot naturen. Det här såg alla tydligt för bara några år sedan, men sedan dess har vi i väst slagits av en oerhörd blindhet i denna fråga. En blindhet som du uppenbarligen också är drabbad av. Jag återkommer gång efter annan till ett uttalande av den legendariske biskopen i Sverige, Bo Giertz, som på sin ålderdom, när homofrågan började skönjas i fjärran, konstaterade att "Den striden kommer vi att vinna. Vi har naturen på vår sida." Han räknade tyvärr inte med denna blindhet. Men för oss som ännu har vår syn i behåll blir detta faktiskt ett vittnesbörd.

   Radera
  4. Synd mot naturen? Vad är det?

   Radera
  5. Bibelen berättar om det käre ven! Tro det eller ej; det är t e x att till Bibelens uppenbarade sanningar och Jesus säga nej!!!+*** hej på dej säger predikoflitig bullerduva av torsten nils ulriks kisel?-textmaskinistiska kvällsflitmaskin. Ulrik heter jag och kallades ulka. Förundrad funderade jag över arbetskamraternas lingvistiska uttalanden om hulkar och librium i swahilium och då ja jag var så feg feg så var jag ibland i pirum den våren. I mars bad jag på nytt då jag köpte in wislöffs andaktsbok på antikvariat. Ett stop före midsommar var det sista drickandet på 10 år... Men nog var det ganska myki syndamoln som tvättades ur min själ när jag 1991 då ännu utan anklagelser mot andra än mig själv bad om syndernasförlåtelse... Det är inte synd mot naturen att be Gud om syndernas förlåtelse på det sätt som väckelser och andra bibeltroende lär av Kristus ja Bibelen säger ulka.

   Radera
  6. Anonym 22:07. Ulriks (mångordiga) svar är också mitt.

   Radera
  7. Sällan så mycket text och lite konkreti i stycke. Men är man i fyllan (=pirum) så kan man knappast vänta sig mera heller.

   Radera
  8. Ölet är en larmare de utan mått söndervakade äro gormare och de självdestrutiva syndare som bara var pratglada anklagades för " att köpa vänner" med unket hemlagat öl; sådan tro had ni tär i stan om folk som lär sig långsamt vad Sanning Nåd och Rätt gör livet mera lätt. Jo pingstmötet 1991 var jag redan tron lydig och frisk igen. Vad tror du att jag konkret gjorde annat än drack och hoppade och daansade och bjöd på fabrikstobak och funderade och humorgradsintervjuvade en och annan musik och fotbollsnikolait. Vad min dåtida kamrat i livet talade om när musiken dundrade var utbildning tobak mat och alkoholdrycker och syner på livet i sekulärnewsaktig svinatid med tekniska och andliga implikationer. Jag sade honom en nykter dag att jag troligen hade hädat den Helige Ande och när jag sade att handen minns den långt över trettioår dock som tonårsblöta fitta när jag var fyra.. Jag var nog en hädare av det mera samvetsömma ångerbataljonen så kyssin räve skvallerhädare som int håller efter jstads sv khde och hans folkfördärvande svinaläror dock behållande er medeklassi välmodulerade röst. Höst nu. Nu du. Konkretisera själv sugga säger ulrik

   Radera
  9. De enda ord jag Yttrade då var: " handen minns". Det underförtstådda kom nu fram här ovan. Ovan Torsten Nils Ulrik har brått att skriva ty tide brinner och dagar närmar sig med sex ggr mera fasa än vad vi orkat frukta. Håll oss Herre i Din Tukt och Förmaning....

   Radera
 2. Jag tackar Gud varje dag för att han gjort mig till en ateist, särskilt när jag läser sådant här dravel.

  Humanisten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gud är ett faktum humanisten. I evigheten köper sig ingen fri från förnekelsen " med människooffer"+ Jesus från Nasaret var det Heliga: Han som skulle kallas den högstes Son. Grekernas och alla världens visas avundsjuka täcks du ta till inför denna av världshärskares vansinne och syndens ande missledda mänsklighet. Martin Luther visste inte vad han gjorde när Han smädade dem som bar kölden av östliga antikrists avundsjuka medan han som jag överglad bullrade och fortsatte hednakyrkans svek mot dem som undkommit och muselmanantikristerna. Nu i världens fjärde och sista tid säger jag åt dig som jag sa åt en läkare som jag betraktade som psykopat: inget mera levande material åt sådana som du. Jag tyckte så mycket om katten tusse som fich växtgift och sargat huvud som tack för sin naturknackning på pedofiltanten fönster. Ulrik Torsten Nils har inte behövt så mycket behövliga nu men tycker inte ni runeberg-och topeliusbläddrare att oxå den förrådde gamle mannen hade rätt när han t o m vill ha naturlig tjur och naturlig kossa för att om möjligt få små kalvar. Jag tycker såå myku om mjölk och kalvdans att den lutherska lyydnaden gjort mig lika som en svikande sviken ölgosse av olydig permissionskaraktär. Ulrik höger om vänstra fredkaraktären kallar sig tidigt svendomsbefriad bullerduva av Guds barns Bibelfaktum förståndna rasande snälla björnen sover björnen sover krigsmannaeds fundersamma. Kunde dem halvpumor sin egen synd bekänt istället för att göra empatisk människa ännu mera icke offervillig för natsikommareskiten och dessa märkliga beroende riksdagsmän på 11årings självbehärskningsgrad noll då de mest skändade får höra av skänarens kollega till kollega hän on saastainen. Dock finns det bot i Jesu Namn och Bibelstron som fakta om lag och nåd och historia lära. Min uppblåsthet upphostad i bum bum bum och svårare stunder enligt tonen i leni gradsbelägrade ruiner symfoni takt b bb

   Amen

   Radera
  2. Behärskningsgradsåsnebrygga till skolvärlden i Jakobstad på 1970- talet. Må få oss att tänka. Minns adee huru myki mer Gud vid domens dag. Lag och syndernas förlåtelse i Nya Testamentligt ljus är syftet. Om alla andra är skallertanter så är jag en universaltjallare. Ulrik Torsten Nils

   Radera