söndag 11 februari 2018

Märkliga perikoper


Idag firar vi fastlagssöndag. Denna dag är inledningen på den tre dagar långa fastlagen som sedan följs av askonsdagen som samtidigt inleder årets stora fasta. När jag bekantade mig med dagens texter (tredje årgången) slogs jag av hur galet texterna är valda. Inte när det gäller ämnet, men väl när det gäller hur man "kapar" dem. (Ordet perikop betyder just "text som är kapad i båda ändarna".) Den gammaltestamentliga textens innebörd blir helt galen när man lyfter ut de verser som föreslås som text, och episteltexten både börjar och slutar mitt i en mening. När båda texterna dessutom är jämförelsevis korta kunde man väl, menar jag, ha kostat på sig att ta med några verser till.

Jag klistrar in GT-texten så som handboken föreslår att den ska läsas:

Därför ska jag döma er, var och en efter hans gärningar, ni av Israels hus, säger Herren Gud. Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte ska få er på fall. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ni vill väl inte dö, ni av Israels hus? Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren Gud. Vänd därför om, så får ni leva.”

Märk väl citattecknet i slutet av texten och ordet "Därför" i början. Här har man kapat friskt utan att fråga vad texten egentligen vill säga! Ordet "därför" syftar bakåt på något som har sagts tidigare, som en del av samma citat. Så om texten beskärs på detta sätt blir frågan varför Herrens dom kommer att drabba obesvarad. Ja, hela texten blir i själva verket hängande i luften. Hur tänkte man riktigt här?

Så, hur lyder versen innan? Den inte bara förklarar vad hela texten handlar om, den är dessutom oerhört aktuell och talar om sådant som absolut borde predikas i våra kyrkor:

Ändå säger Israels hus: ’Herrens väg är inte rätt!’ Är inte mina vägar rätta, ni av Israels hus? Är det inte era vägar som inte är rätta?   

Den här versen är oerhört aktuell, som sagt. Det är ju precis detta som vi som kyrka just nu, ja egentligen ganska länge redan, har hållit på med. Alltså att utmana Herrens vägar, alltså Herrens i Bibeln uttryckta vilja. Vi tar oss för att undervisa Gud om vad som är rätt och kanske framför allt vad som är kärleksfullt. Och hur var det det skulle gå om och när vi ifrågasätter Herrens vägar? Därför ska jag döma er...

Men, denna domstext slutar med ett klart, rent och härligt evangelium: Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren Gud. Vänd därför om, så får ni leva.

Fortsättning följer...

1 kommentar:

  1. Jo perikopen visar att det är gärningslära och egenrättfärdighetslära som sedan århundraden tog död på Andens arv gm M Luther mfl

    SvaraRadera