lördag 10 februari 2018

Om tolkning och hållning


Det var inte tänkt att texten jag skrev igår skulle handla om Ungdomens Kyrkodagar som fenomen. Men det kan bli annorlunda än man tänkt. Nåväl. Idag ska jag skriva den text jag tänkte skriva igår. Som jag konstaterade så har många dåliga beslut tagits på UK, och mycket av det som diskuterats och många av de beslut som tagits genom åren har inte varit sådana som har fört vår kyrka i rätt riktning. Tack och lov får UK-besluten mycket sällan någon större betydelse, men eftersom beslutsfattarna på UK idag är morgondagens beslutsfattare i kyrkan visar UK-diskussionerna och -besluten vart vår kyrka är på väg.

Problemet med UK, och med vår kyrka i stort, är att beslutsfattarna struntar i vår kyrkoordnings första paragraf. Ni vet, den som säger att Bibeln ska vara högsta norm i kyrkan. Det som gör detta så lömskt är att man talar om och skyller på olika tolkningar av Bibeln när det i själva verket handlar om olika hållningar till Bibeln. Som i Emilia Lindgårds insändare med rubriken "Ungdomens kyrkodagar" i denna veckas KP. "I kristendomen har vi många olika tolkningar", säger hon. Nu är det bara så att detta inte stämmer. Det går helt enkelt inte att tolka det som Bibeln säger på så många olika sätt. Visst. Det finns saker som vi kan förstå på olika sätt. I vissa frågor, inte i alla. Det går till exempel inte att förstå Bibeln så att homosexualitet skulle vara rätt och att den kyrka som har Bibeln som högsta norm kan börja viga samkönade par. Nix. Den som säger att det är rätt att göra så tolkar (eller förstår) inte Bibeln annorlunda än den som säger att detta inte är förenligt med Guds vilja. Här handlar det nämligen inte om tolkning utan om hållning.

Om jag har den hållningen att Bibeln är Guds ord, så som det står skrivet, då kan jag inte anse att det Bibeln säger vara fel i själva verket är rätt. Men om jag har den hållningen att vi kan gå förbi det som Bibeln säger, ja då kan svart bli vitt och det som Bibeln säger vara mot Guds vilja bli rätt och sant. Men observera nu mycket noggrant detta: Detta är inte en annan tolkning av Bibeln. Det är en annan hållning till Bibelordet. Skillnaden är enorm. Liksom de olika utfallen. Både i tiden och, vågar jag hävda, i evigheten.

1 kommentar:

  1. Så också är äktenskapsläran gällande förhållandet mellan man och kvinna enligt Nya Testamentliga Jesu Ord så klar och svår för andra än de som av NÅD inte vill befläcka ordning och kyrka församling och sitt eget och andras liv genom skiljsmässa tack vare att de hellre lyder Jesus och Bibeln så att om samhälle och kyrka var på sluttande plan redan före krigen då man ofta dömde till männens och dem av de rikas fördel som bröt mot svagare genom äktenskapsbrott och föräktenskapligt otukt så kallade lönskalägen att du kristian inte skall mera täckas vara så monoman om var rötan och avfälligheten kom in i det offentliga kyrko fösamlings och samhällslivet genom skiljsmässor och omgiften nästan utan mått. Därför kan de få som hållit äktenskaps och biblisk ordning kär inte skryta utan förkunnande Förlåtelse åt de ångrandedoch förmanande dem och bedjande dem att inte ingå flera äktenskap och sexualförhållanden utan hållas med sin tyst gråtande varelse i rätt predikande icke sekulärkulturälskande men förlåtande församlingars lära och gemenskap i Jesu Namns skydd tröstade av att omm jag än har litd färre äkta fruar och mindre föräktenskapliga ligg än otuktsmedeltalet i laglöshetens tid så vill jag inte fresta Gud med mera synd i äktenskapsbrott och otro. Därtill hjälpe dem Gud.
    Två eller tre kvinnor har skändat mig då jag varit först barn och sedan bedövad av sömn (en gång alkohol) tre otuktsförhållanden korta har jag haft förrän jag började vandra i syndernas förlåtelse i över tio år ensam tills jag fann en fri som blev äkta hustru till mig. Trots att hon tröttnade på många sätt förrän vi levde formellt i äktenskap men hon av för mig dunkla orsaker visade bort mig från det hem som jag fick bo i och vara som en god man så har jag trots egen synd orenhet och normal begärelse hållit mina löften till henne inte legat med andra enligt löftet till Herren Jesus och min föresats att se tiden an enligt vad Gud vet att jag själv vill hålla de råd som Gud i bibeln gett mig store men förlåtne syndare som älskar Guds Ord Frun och alla enligt Hur Gud vill ha det. Fast jag är en man som känner mig lätt bedragen. Jag kostade henne ingenting. Hennes medelklassläge stabilt och bättre än förr och sinnesjukvården och stora och små tjuvar suger ut mina sista frimans levnadsekonomiska rättigheter genom tvångsvård och stöd av lögnen och från fallna i kyrka och stat. Därför prisar jag Gud att jag är tacksam flr Trons seger att inte behöva tigga än. Jag har försökt vara sann. Inga gåvor och mutor av medlöpare till antikrrist behöver jag då jag hunnit förmana allt och alla. Ulrik Torsten Nils

    SvaraRadera