måndag 16 april 2018

Om Björn Vikström och om kyrkans enhet

Pedersöre församling har haft biskopsvisitation i helgen. Alltid när det blir visitation och en biskop som Björn Vikström kommer och tränger sig på en församling aktualiseras frågan om kyrkans enhet. Jag fick frågan om Björn Vikström är ett hot mot vår kyrkas enhet. Jag tänkte svara ja, men så kom jag på andra tankar. För i själva verket är han inget hot. Han är så mycket mera än ett hot. Jag skulle vilja säga att han är ett hån mot kyrkans enhet. Detta med bakgrund i vad biskopsämbetet alltid har setts som i kyrkan: Ett enhetens ämbete men också ett överseendeämbete för att se till att kyrkan hålls i en rätt tro och en ren lära. 

Vikström har vid flera tillfällen betonat en enhet som börjar vid nattvardsbordet. Detta är en fullständigt förödande hållning. Enheten måste ALLTID komma först och manifesteras vid det gemensamma nattvardsbordet. Inte tvärt om som Vikström hävdar. I hans modell blir sanningen sekundär, ja rent av oviktig, och så får det alltså inte vara. När Jesus talar om enheten är det nämligen alltid i samband med att han talar om sanningen och om lydnaden mot Guds bud och ord. Det är därför som den kristna enheten inte kan börja med gemensamt nattvardsfirande med villolärare. Gör vi så hånar vi den kristna enheten och i förlängningen den Herre som talar om enheten mellan kristna i termer av sanning och lydnad.

Men Vikström går mycket längre än så. Han hävdar att "vi kan inte söka enhet på bekostnad av att vissa människor känner sig djupt diskriminerade i kyrkan" och "vi kan inte leva med öppen diskriminering och delade nattvardsbord".

Det är givetvis de homosexuella Vikström här talar om. Utlevd homosexualitet bör alltså, enligt Vikström, accepteras i kyrkan. Detta är, enligt Vikström, viktigare än kyrkans enhet. Alltså att vi kallar det för rätt som Guds ord kallar en dubbel synd (både mot naturen och mot Guds vilja). Allt annat är alltså diskriminering och får människor att "känna sig djupt diskriminerade".

Newsflash! När kyrkan predikar lagen kommer synden alltid att pekas ut. Syndaren har då två vägar att välja mellan, antingen att omvända sig och tro Guds förlåtelse eller att inte göra det. Den som inte omvänder sig kommer säkert att uppleva sig "diskriminerad" – och så har det garanterat alltid varit. För tydlighetens skulle behöver jag säga att kyrkan ALDRIG har att erbjuda acceptans av synden. Det kyrkan har att erbjuda är förlåtelse, upprättelse och kraft att kämpa mot synden. Också här går Björn Vikström alltså på, för den kristna kyrkan, fullständigt främmande vägar.

Vi kan inte bygga kyrkans enhet på den grunden att vi slutar förkunna lagen. Men det är vad Björn Vikström alltså vill och detta är vad han ställer upp som villkor och krav för kyrkans enhet. Att vi struntar i Guds ords sanning och tystar lagens förkunnelse, och att vi på den grunden samlas till gemensamt nattvardsfirande.

Nej. Detta ställer vi inte upp på. En kristen kyrkas enhet kan inte byggas på en sådan grund. Om vi försöker hotar vi inte den kristna enheten utan vi hånar den. Något som alltså Björn Vikström gör. Trots att han får det att låta både ödmjukt och kärleksfullt. Men vi behöver inse att det inte är någondera.

Nästa år blir det visitation i Esse och Purmo församlingar. Jag hoppas verkligen att detta inte sker utan att det förs en grundläggande diskussion om kyrkans enhet och om grunderna för denna enhet. Och en diskussion om vi verkligen ska upplåta predikstolarna i våra församlingar till en som förhåller sig på detta sätt till de kristnas och kyrkans enhet och till grunden för denna enhet.

10 kommentarer:

 1. Då är du där igen, #homosexualitet, lika säkert som amen i kyrkan. Tänkte likadant om du Kristian är ett hot mot kyrkan, men nej, trots den mängd hat du sprider och har spritt under en lång tid, så har du inte åstadkommit nånting, förutom förvirrat dina anhängare.

  Vad gör du för enheten då, Kristian? Annat än försöker splittra?

  SvaraRadera
 2. Men käranån! Anonym 11.29, ska det här få vara så där svårt? Den här texten handlar inte om homosexualitet utan om en biskops grova avfall och de tragiska följder det får för kyrkan och kyrkans enhet. Att det sedan råkar vara i just den fråga du nämner där biskopen drar domen över sig och de som låter sig luras av honom är en annan sak. Han har ju för övrigt skrivit en hel bok i ämnet, men det tycker du tydligen inte är problematiskt?

  Den som håller sig till Guds ord splittrar aldrig. Det är de som går bort från Ordet som splittrar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 11:29. Jag får ansluta mig till den anonyma kommentaren ovan. Det är mycket intressant att du försöker få det till att allt jag skriver handlar om denna ena sak. Den här texten handlar, precis som anonym 13:55 skriver, om Björn Vikström och om kyrkans enhet. Denna enhet kan aldrig byggas på något annat än på Guds ords grund, och när någon, vem det än vara må - men speciellt om det är en biskop - kommer det att bli splittring. Om det skulle gå så oerhört illa att alla skulle gå mot Guds ord och därmed stå enade mot Guds ord är det ändå splittring eftersom Herren Jesus inte är med.

   Sedan skriver du att jag "sprider hat". Det gör jag verkligen inte. Tvärtom, vill jag påstå. Sanningen och kärlek går hand i hand, om man går mot sanningen är det verkligen inte kärleksfullt. Må vara att jag många gånger uttrycker mig kantigt och säkert också onödigt hårt, men det är sannerligen inte det samma som att "sprida hat".

   Vad jag gör för enheten? Är det inte självklart? Jag försöker visa på hur sann enhet kan skapas. Sann enhet kan bara bli en realitet om vi alla böjer oss för Guds ord och omvänder oss från våra egna vägar. Detta gäller mig, dig och Björn Vikström.

   Radera
 3. Vadå "tränger sig på en församling?" Nu får du nog lov att välja dina ord en aning. Visitation ordnas faktiskt med församlingens uttalade samtycke.

  /CRYSTAL CAT

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Kristallkatten". Om en biskop är en rätt biskop som samlar kring Guds ord och som uppmanar till lydnad för Gud och hans ord är en visitation säkert en positiv sak. I detta fall, när biskopen är orsak till en djup splittring i kyrkan, handlar det nog tyvärr om något inte så positivt. Så ordvalet är både väl valt och motiverat.

   Radera
 4. Ursäkta jag kommer inte uttala mig direkt om dina tankar kring visitation. Jag fastnade istället för orden ”mot naturen ” o är intresserad av att höra din åsikt . Texten har jag lånat :
  ”En forskningsöversyn gjord 1999 av biologen Bruce Bagemihl visar att homosexuellt beteende har observerats hos nära 1500 arter, från apor till inälvsmaskar, och är väl dokumenterade för 500 av dem.[2][3] Djurs sexuella beteende tar sig många olika uttryck, även inom samma art. Motiv för och innebörden av dessa beteenden har ännu inte helt klarlagts, eftersom de flesta arter fortfarande behöver studeras ytterligare.

  Enligt Bagemihl, har djuren sex med mycket större sexuell mångfald - inklusive homosexuella, bisexuella och icke-reproduktiva sexuella handlingar - än forskarvärlden och samhället i stort tidigare har varit villiga att acceptera.Aktuell forskning visar att olika former av samkönade sexuella handlingar återfinns i hela djurriket. En ny översyn under 2009 av befintlig forskning visade att samkönat sexuellt beteende är ett nästan universellt fenomen i djurriket, vanligt hos alla arter.]

  ”Den naturliga förekomsten av homosexualitet i djurens värld har använts som ett argument för att homosexualitet hos människor är naturligt, men den slutsatsen har ansetts kontroversiell av konservativa religiösa grupper som är emot rörelser som verkar för HBT-personers rättigheter. och många experter inom området är försiktiga med att dra långtgående slutsatser om människor utifrån resultat från forskning på djur.Forskningen om samkönade sexuella handlingar bland djur motsäger också Thomas av Aquino tes om "Naturam peccatum contra" ("synd mot naturen"), som varit etablerad sedan medeltiden inom kristendomen. Huruvida denna motsägelse av Aquinos tes har logiska eller etiska konsekvenser är också en källa till debatt och vissa hävdar att det är ologiskt att använda djurs beteende för att motivera vad som är eller inte är moraliskt för människor.”

  Det är denna text som får mig fundera lite när du skriver ”mot naturen” . Hur ställer du dej till denna forskningsbaserade fakta ? Jag tänker att allt som finns här på jorden har ju Gud skapat o djuren har nog inte blivit påverkade av nåt utifrån. De lever som de alltid gjort . Så mer naturligt än så kan ju det knappast bli? Du kanske har kommenterat just detta tidigare ( vilket inte är otroligt ) så hänvisa gärna till det datumet så läser jag där:-)/ Pia

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pia. Ja, jag har nog varit inne på detta vid ett flertal tillfällen. Tyvärr har jag inget system här på bloggen för att sortera upp inläggen, utan jag brukar googla när jag letar efter någonting jag skrivit tidigare. Denna gång gav det ändå inga träffar som jag kan hänvisa till. Men i korthet handlar det om ett feltänk när du skriver att "Jag tänker att allt som finns här på jorden har ju Gud skapat o djuren har nog inte blivit påverkade av nåt utifrån. De lever som de alltid gjort . Så mer naturligt än så kan ju det knappast bli?"

   Det du glömmer bort här är att Bibeln talar om ett syndafall som har korrumperat inte bara människan utan hela skapelsen. Så ja, också djuren har blivit påverkade av "något utifrån". Så när man hävdar att förekomsten av homosexualitet bland djuren på något sätt skulle motsäga t.ex. det som Tomas av Aquino skrivit missar man gärna denna avgörande sak.

   Om man vill argumentera utifrån vad vi ser runt omkring oss så kan man säga att fortplantningen och möjligheten till fortplantning är det som avgör vad som är naturligt och vad som inte är det. Tyvärr har hela synen på sexualiteten idag blivit så förvrängd att inte ens detta argument biter på alla. Men detta är, menar jag, också ett mycket tungt argument.

   Vad sedan gäller den forskning som du hänvisar till är jag inte bekant med den, men det vi bör komma ihåg är att det idag finns ett oerhört stort tryck att få fram forskning som säger det ena eller det andra i denna synnerligen aktuella fråga. Så därför bör man, menar jag, anta en sund skepticism till all forskning på detta område.

   Radera
  2. Tack Kristian för svar. Uppskattas att du tar dej tid för det. Hur tänker du då kring konsekvenser av djurens handlande som verkar va ganska spritt , spelar tydligen inte roll vilken art vi än pratar om. Det förekommer betydligt mer än man vågat prata om i medierna tidigare. Man behöver inte gå så många år tillbaka förrän man hittar de som t om förnekar förekomsten av homosexuella handlingar bland djur. Tex inom husdjurens värld - ska djuren tillrättavisas då tänker du eller blundar man eller vad gör man? Eller är det inget att göra nåt åt?/Pia

   Radera
  3. Pia. Som sagt så behöver man ställa sig sunt skeptisk till all forskning som kommer fram med sensationella påståenden - från båda sidorna. Jag ställer mig således ganska tveksam till den forskning du hänvisar till. Jag har nämligen, trots att jag har umgåtts och jobbat med djur i snart 40 år ännu inte sett ett enda exempel på något sådant som homosexualitet i djurriket. (Sedan är det kanske inte alltid så lätt att upptäcka sådant i farmförhållanden, men i alla fall...) Så jag tror som sagt inte riktigt att det är så alldeles vanligt.

   Men samtidigt skulle det kanske ändå inte förvåna om ett sådant beteende skulle öka också bland djuren. När människan inte ger Gud äran trots att spåren på hans allmakt finns runt omkring oss fullt synliga utan i stället i allt högre grad tillber sina egna händers verk får detta följder inte bara för människan utan för hela skapelsen. (Rom 1 och Rom 8:22)

   Men frågan var att vad gör man i så fall? Ingenting, antar jag. Djur är djur och människor är människor. Djuren har inte samma ansvar inför sin Skapare som människorna har. Givetvis har människan också frihet att gå sina egna vägar, men då är det en fördel om hon känner till följderna så att dessa inte kommer som någon överraskning.

   Radera
 5. I församlingsfrågor och för människan Gäller Guds Ord:som bud och förbud och till Upprättelse för omvändande människor som vill sinnesändring och bättring till Rätt Tro och Enhet i sitt liv och i Kyrkan så att man kan vara en Gudsmänniska beredd till Sanningens och Fridens och Nådens Glada budskap jämte det övriga livet med Kärlek arbete bön vila och möda.
  Men När t o m det avfälliga falangkonglomeratet i Kyrkan på grund av folkets och egna synder och felvilja förändrar Guds för Evigt Gällande Bud på ett så här öppet men försåtligt sätt som fariseerna på Jesu tid vilka med 'lögnpenna förändrade Guds Lag', i vår tid från och med otuktsbudet till äktenskapsbrottet orenhetsbudet och styggelsebudet och från att ta sig i akt för girigheten och avguderiet: det världens stora stolta glänsande vilddjur och dess trollmakt över oss och våra stater genom våra sinnen om vi inte genom Guds Nådesords Rening undkommer, gör att de ensidiga angreppen på Kristians bibliska synpunkter verkar lika vansinniga som de som anser att Kristians Guds Ord inte är sant utan de kommer med allt klurigare angrepp i en debatt som båda sidorna redan förlorat i faktiska troskyldigheten då frågan alltid bara snöar in på bara styggelsesaken och alla de onödiga vändningarna däromkring.
  GUDS ORD GÄLLER! De som läst detta i Kyrkoordningen och Kyrkolagen och som på grund av en fallen kyrklig kultur vill låta all 'fallenhet' bli lovlig accepterad och kanske t o m upphöjd har inget försvar. De måste tillbaka, födas om i Guds Ord på nytt om de vill vara Guds tjänare i offentligt ämbete så att t ex dessa halvsekulära typer som angriper Kristian : Tänka sig på ett hans eget Bibliska forum:För att de där inte mer skall kan ta stöd av kyrkans kultur och världens avfällighet mot bloggaren i frågor där Guds Ord i den Heliga SKRIFT Gäller.. Hälsar ulrik torsten nils

  SvaraRadera