torsdag 4 januari 2018

Upptäck Bibeln 4. Nåden som gudsbevis


Nu kommer vi till den andra delen av detta seminarium. Om Bibelns trovärdighet. För om du nyss tänkte att: Hur kan vi veta att det är just den kristna tron och Bibeln som har det rätta svaret, som innehåller den korrekta uppenbarelsen, ja då var du inte ensam om att tänka det. För hur kan vi veta att det faktiskt är Bibeln som är den korrekta uppenbarelsen? Varför inte Koranen eller Konfutsius skrifter? Eller Buddha? Kanske det var han som hade rätt? Eller kan hinduerna var de som har rätt? Hare Krishna? Eller mormonerna?

Resten av detta seminarium kommer att handla om belägg för den kristna tron och för Bibelns och det bibliska vittnesbördets trovärdighet. Och då kommer vi förstås inte undan de så kallade gudsbevisen. Först måste jag säga att jag egentligen inte gillar de filosofiska gudsbevisen så där alldeles skarpt. De blir nämligen fort allt för teoretiska. Nåväl. Det finns flera sådana gudsbevis, både äldre och nyare. Jag var faktiskt redan inne på det så kallade "kosmologiska gudsbeviset" när jag talade om att skapelsen vittnar om en skapare. Och det finns som sagt flera. Det "ontologiska gudsbeviset" är det gudsbevis som kanske mest av alla fått en renässans idag, detta främst genom filosofen Alvin Plantinga och apologeten William Lane Craig. (Någon har kanske hört om dem.) Men jag ska inte gå in närmare på det. Det i mitt tycke främsta gudsbeviset, och uttryckligen då det gudsbevis som visar att kristendomen är både unik och sann är faktiskt det enklaste, men samtidigt kanske svåraste av dem alla. Och samtidigt rör detta vid den absoluta kärnan av den kristna tron. Men framför allt, och det menar jag alltså är viktigt, är att detta gudsbevis är konkret. Och då talar jag alltså om nåden.

Nåden är något alldeles unikt för den kristna tron. Nåd som begrepp finns nog kanhända i flera religioner, men när man ser till termens innehåll så är den kristna nåden något alldeles unikt. Denna finns inte i någon annan religion.

Jag konstaterade för en stund sedan att alla världens religioner (förutom då kristendomen, om vi väljer att kalla den en religion) - att alla världens religioner har haft fel när de utifrån den allmänna uppenbarelsen försökt säga något konkret om skaparen. Om Gud. Har du tänkt på vad som förenar alla religioner i hela världen? (Förutom då kristendomen?) Det finns nämligen en sak som är gemensam för alla religioner. Förutom då alltså att de har fel. Jo, det är detta med vem som är subjekt. Vem som handlar. Vem som ska göra något för att återställa den brustna gudsrelationen.

Jag brukar säga som så att sätt 100 människor i var sitt litet bås och ge dem i uppdrag att tänka på människans relation till Gud/gudarna och 100 av dem kommer att komma ut ur sitt bås med någon form av lära om vad människan ska göra. Helt enkelt för att det är så vi människor tänker. Undantagslöst. När vi ska tänka ut vad som kan återställa/bevara vår gudsrelation så kommer vi undantagslöst att landa i vad vi människor ska göra. Därför är det detta alla människoskapade religioner går ut på. I någon form handlar de alla om vad vi människor ska/bör/måste göra för att behaga Gud/gudarna.

Men här är den kristna tron ett enastående undantag. (Ja, vissa kan kanske hävda att detta samma gäller också för vår förälder judendomen, och jag sätter inte emot. Åtminstone inte så där alldeles aktivt.) Men den kristna tron är olik alla andra religioner. För att den kristna tron inte handlar om vad vi människor ska göra utan om vad Gud har gjort. Den kristna tron handlar om nåden. Detta är, hävdar jag - och ännu har ingen lyckats övertyga mig om motsatsen - något så simpelt att ingen människa skulle ha kunnat komma på det. Varför skulle vi, när vi tänker ut en religion, ge bort det allra värdefullaste som finns (alltså gemenskapen med Gud) helt utan motprestation? Vi människor fungerar helt enkelt inte så. Det som är värdefullt ska kosta. Så enkelt är det. Goda gärningar, offer, pengar, försakelser, späkningar, vad som helst. Men det MÅSTE kosta! Men nåden är gratis. Och det är det som gör det så enkelt och samtidigt så oerhört svårt.

Jag menar att nåden, i all sin enkelhet, är det allra mest övertygande gudsbeviset. Beviset som gör det klart att den kristna tron inte är uppfunnen av människor utan är av Gud. Sann. Verklig. Trovärdig.

24 kommentarer:

 1. ”Den kristna tron handlar om nåden. Detta är, hävdar jag - och ännu har ingen lyckats övertyga mig om motsatsen - något så simpelt att ingen människa skulle ha kunnat komma på det.”

  Du menar att det är så simpelt, att enbart Gud kan ha kommit på det? Jag förstår inte alls logiken här.

  Frågan är – vad är det riktigt vi benådas ifrån? Varför behöver vi någon nåd överhuvudtaget? Svar: på grund av vår syndiga natur. Vem är det då som benådar oss? Gud. Från vem? Gud igen. Gud benådar alltså mänskligheten från ett straff, som Gud själv utdelar.

  Hur blir vi frälsta, d.v.s. erhåller denna nåd? Genom att tro på Jesus Kristus, enligt Nya Testamentet. Så Gud kräver alltså att vi tror? Den som inte tror, får ingen nåd. Men är inte tron en gåva från Gud? Så Gud kräver att vi skall tro, men vi är oförmögna att tro, om inte Gud ger oss förmågan att tro. Hur kan då Gud kräva att någon skall tro?

  Enligt Paulus i Romarbrevet skapar Gud vissa människor till evig lycka, medan andra är skapade till evig förtappelse. Gud har alltså redan bestämt vem som skall leva en evighet i paradiset eller i helvetet – allt är förutbestämt. Vi får dessutom inte ifrågasätta detta domslut, eftersom vi är lerkärl i Krukmakarens våld. Den stora frågan kvarstår alltså om Gud är kärleksfull när han skapar individer för att plågas en evighet i helvetet. Kan en kärleksfull Gud orsaka evigt lidande?

  Dessutom blir Jesu död och uppståndelse totalt betydelselöst. De som blir frälsta genom att tro på Jesus var förutbestämda att bli frälsta. Det står att Gud sände sin Son för att frälsa världen. Men Gud visste redan, och hade redan bestämt från begynnelsen vilken del av världen som skall frälsas och vilken del av Hans skapelse som skall torteras i evighet. Kosmos blir alltså en slags lekplats för Gud – likt en femårig snorvalp som förstör myrstackar bara för skojs skull.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Christian, dina argument far fel från början. Har du tänkt på att det är skillnad på om Gud har bestämt vad som skall hända eller om han vet vad som skall hända?
   Gud har skapat himlen där det inte KAN finnas någon ondska eller några svagheter. Annars skulle det inte vara något himmelrike. Därför krävs det att man måste vara felfri för att kunna vara i himlen. Frågan lyder således: Vem kan säga att den är totalt felfri?
   Den som inte är det behöver bli det. Hur?

   Gud såg (och visste redan då han skapade oss) att vi inte är felfria. Men han var också tvungen att låta ondskan finnas för att vi människor skulle ha ett val och en fri vilja. Ifall den fria viljan fattades skulle vi inte vara annat än en skock robotar utan benägenhet att visa kärlek.

   Det är alltså en naturlig följd att den som inte är felfri slipper inte in i himlen. Det bara är så! Och då finns det tyvärr bara det andra stället att välja mellan, ingen "andra klass himmel".
   Men detta alternativ är inget som Gud vill att någon skall hamna i. Därför ville han ge en möjlighet för alla människor att komma till himlen, gratis.

   För att det skall vara möjligt så måste felen och felstegen suddas ut, ja försvinna! Det krävs ju att man är perfekt för att slippa till himlen, det är Gud och därför kom han själv hit ner för att leva ett fläckfritt liv och dö i vårt ställe. Detta är en sak som är s.g.s omöjligt för oss att förstå. Men Gud dog i vårt ställe, nåden är det att vi inte behöver betala något för att få komma till himlen.

   Gud ger oss tron som vi behöver, men detta är min tanke:
   Tron ges inte ut såsom pärlor för svin, dvs. Gud ger inte tro för att missbrukas och trampas ner. Han ser till hjärtat. Där det finns ett hjärta som är mottagligt, där kan Gud plantera tron. Ifall du vill få del av denna tro, prata med Gud om att få den.

   Jag vet, du tror inte på Gud. Men innan du skriver:"Hur kan då Gud kräva att någon skall tro?" så bör du uppriktigt begära ett rätt hjärta av Gud, be om att du skulle få ett behov efter Honom.

   Detta blev lite luddigt men kanske något är begripligt för någon.

   Radera
  2. ”Har du tänkt på att det är skillnad på om Gud har bestämt vad som skall hända eller om han vet vad som skall hända?”

   Ja, det finns en skillnad mellan allsmäktighet och allvetande. Men är den kristne guden inte både och? Menar du kanske att han inte är allsmäktig, eller inte allvetande? Kan något ske, har något skett eller sker något som Gud inte kan ändra på om han så ville? Kunde han halvera spädbarnsdödligheten i världen imorgon om han så ville? Om han kan, då återstår frågan varför han inte gör det. Orsaken till varför han inte gör det, måste vara orsakad av honom själv, eftersom Gud är allsmäktig. Enda slutsatsen är att Gud vill att spädbarn skall dö. Är nu detta en kärleksfull gud?

   ”Men han var också tvungen att låta ondskan finnas för att vi människor skulle ha ett val och en fri vilja.”

   Här ser vi återigen den barnsliga logiken som kristna sväljer utan kritiskt tänkande. Du har naturligtvis blivit indoktrinerad av präster eller teologer att spy ut dessa mantran. Läs nu första delen av din mening. Gud var TVUNGEN att låta ondskan finnas. Gud var TVUNGEN? Men Gud är allsmäktig! Menar du att Gud INTE kan skapa ett universum utan ondska? Finns det någon lag, eller något tvång, som Gud inte kan trotsa? En makt eller lag högre än honom själv? Dessutom fanns ingen ondska (synd) i världen innan syndafallet, om vi får tro sagan i Första Mosebok.

   Dessutom så går du här emot Paulus när han säger att Gud redan i begynnelsen visste vem som skulle frälsas och vem som inte skulle frälsas. Här försvinner den mänskliga fria viljan, vilket Luther, Calvin och många andra medeltida teologer insåg. Förhärdade inte Gud Faraos hjärta i Egypten, men bestraffade honom sedan? Älskade inte Gud Jakob mer än Esau, innan de båda föddes? Läs din Bibel, istället för att lyssna till amerikanska apologeter som sprider strunt som inte finner stöd i Bibeln...

   ”Där det finns ett hjärta som är mottagligt, där kan Gud plantera tron.”

   Återigen. Om du läst din Bibel hade du insett att det är Gud själv som gör hjärtat mottagligt för tron. Orsaken till att någon vill tro, är att Gud gör så att en människa vill tro. Orsaken till att en människa inte vill tro, eller inte kan tro, är då p.g.a. av att Gud gör så att denna människa inte kan tro. Således är vi förutbestämda till helvete eller paradis, helt enligt Nya Testamentet (främst Paulus). Du försöker nämligen rationalisera kristendomens frälsningslära när du introducerar människans fria vilja i ekvationen. Det finns inga svar. Du får inte fråga varför. Vissa är skapade till evig frid, medan andra är skapade till evig förtappelse, helt enligt Guds allsmäktiga beslut. Men kan en god Gud orsaka evigt lidande i helvetet? Är inte alla räddade? Nej, alla är inte ämnade för frälsning. Vissa måste pinas i evighet. Vilket glatt budskap!

   Humanisten

   Radera
  3. Anonym 20:35. Jag har funnit att det är fullkomligt lönlöst att diskutera med denne humanist. Hans hat mot den kristna trons sanningar förblindar honom så till den grad att han inte ser annat än han vill se. Och det är ingen trevlig syn, verkligen inte.

   För övrigt misstänker jag att du fick fel namn i "adressen" på din goda text. Eller vet du något som jag inte vet?

   Radera
  4. Anonym 20:35. "Gud har skapat himlen där det inte KAN finnas någon ondska eller några svagheter. Annars skulle det inte vara något himmelrike. Därför krävs det att man måste vara felfri för att kunna vara i himlen."

   Det var ju intressant. Eftersom djävulen enligt Bibeln är en fallen ängel och alltså i något skede av historien varit en av Guds änglar blir ditt påstående mycket intressant. Menar du att djävulen var felfri? Om han som "felfri" kunde bli djävulen så får det intressanta följdfrågor, som jag tror du kan räkna ut själv.

   Radera
  5. De onda andemakterna under himlarymderna..." så lugnt kvitterar bibeln saken. Så räken och på ni bara tills straffet kommer. Torsten Nils Ulrik

   Radera
  6. Jesu budskap va att predika bättring(omvändelse) Och Syndernas förlåtelse döpande och lärande oss människor att hålla vad Han Befallt. Alltså har alla en möjlighet att ångra och tro. Det kräver inte att något folk borde ha avstått annat än från avgudadyrkan och otukten hela tiden lärande att under syndernas förlåtelse göra vad gott och rätt är mot sin nästa(medmänniskan). Vill vi inte det så blir det inte gott att fira evigheten medveten om hur man t o m de enklaste råden undviker att lyda av Guds visdom för att man älskar mera att vara världens eller de fallnas vän på syndens vägar njutande vi är vän med alla utom de uppenbart brottsliga enligt köttsliga ögat mindre sköna och välartade individer. Ibland är det trevligare att umgås med förnekare som dock vittnar rätt utan hänsyn till person i saker och ting. Guds frälsningsnåd är att lida uthålligt i ondskornas och avfälligheternas värld vetande att denna värld och tid är för oss enda tiden att undfå genom Rätt GudsOrdspredikan och Rätta heliga handlingar få frälsning i Jesus Kristus Anden Fadern den Allsmäktige Gud. De värsta är att alla tider brukar ibland använda Nåden utan att ta ansvar för sina brott för de skapelse-och tilltro skador i naturen och människorna som uppkommer av dåraktig och överdrivet forskande intelligensverksamhet som har en mörk sida då människa inte tar Guds moral i beaktande utan som ni kritiker här på bloggen helt hädiskt drar skada över skapelsen och er själva i total brist på ödmjukhet kärlek sanning och att som t o m man i östern och i " nya världen" före västerlänningarnas försksanda i imperialism visste att vissa lögner hädelse och saker gör man inte ostraffat mot Livet och Levnadsmiljön.... Ulrik i Tro på Jesus Gud och Fadern den Helige Ande.och Bibeln.

   Radera
  7. Kristian; helt riktigt, jag blandade ihop benämningarna.

   Humanisten:
   Ja, Gud är både allsmäktig och allvetande. Konstigt detta att när något bra händer så är det minsann inga "fantasifoster och molngubbar" som skall ha något tack för den saken. Men när något hemskt och ondskefullt händer då är det minsann Gud som bär skulden för att han lät detta ske.
   Dvs. först avsäger man sig all bekantskap med sin Skapare och vill absolut inte att han om han nu finns skall blanda sig i mina saker. Sedan när något negativt händer så är det ingen gräns på hur ondskefull Gud är som låter allt detta ske med mig och andra. Gud tvingar sig inte på någon, men man skall vara beredd att stå för följderna av sina val.
   Och jo, ibland händer saker som vi inte förstår, även åt kristna. Vi bör dock komma ihåg att vi inte har evighetsperspektiv såsom Gud har.

   Angående detta med tvungen så liknar dina frågor väldigt mycket dessa: "Kan Gud göra en så tung sten att han inte orkar lyfta den?" samt "Kan Gud göra en triangel med fyra hörn?" Fundera på vad detta betyder.

   Att Gud i begynnelsen visste vem som skulle frälsas har väl inget med att göra att Gud skulle ha bestämt vem som skulle frälsas?

   Bibeln lär också så;
   Tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Guds ord. Vill man bli frälst så är första steget att ödmjuka sig och söka Gud. Främst genom hans Ord.
   För den som klappar på, för honom skall dörren öppnas. Den som söker skall finna.
   Den som kommer till Mig skall jag aldrig någonsin kasta bort.
   Osv.

   Ha det gott!

   Radera
  8. Man hittar sedan då man lever i tron av minsta ord i Bibeln och Visheten i Gt hur lite visa vi varitmen och tröst och lyckan insikter därvid.... Jesus sade: den som är lärd i Skrifterna bär fram både nytt och "Gammalt"... Inte har jag väl velat ha så mycket smörlimpa så många år så att mindre glupska och timidare valpar lidit nöd som Laestadius sade.
   Men som Bibeln säger: För den hungrige är också det bittra gott. Därför tackar jag ofta vid minnet av broder "predikant omsorg", P... ; han nu och då under sin vandring sedd i sitt trabantliknande fordon. Ty stadigt bidade jag i bönebänken därför är jag ledsen och glad tySorgen och Glädjen vandrar tillsammans medgång och motgång städs följas åt. Jag var då hungrig och allt åt jag som en stark valp. Enskildheterna bland städerna och folket får mig att blekna över min egen godtrogenhet liksom insikten i mitt personliga liv och den krossade lyckan och söndringen åter och åter av mitt fridundfångna sinne.
   Han var en god man.Det jag nu som arbetslöst trampats upp och ned fram i insikten om endel saker minnessett mig gör att jag liksom alltid ger Makten Äran och Härligheten åt Herren enligt skriften Biblia!
   GUDS ORD ÄR GOTT.Var Gott och Förblir evigt God.

   Radera
 2. (forts.)

  Kristendomens frälsningslära är totalt absurd. En allsmäktig, allvetande Gud skapar en perfekt värld, som trots detta innehåller Ormen, som lyckas förstöra den perfekta världen. Således orsakade Gud själv syndafallet, om han verkligen är allvetande och allsmäktig. Trots detta bestraffade han Adam och Eva, och av någon märklig orsak hela deras släktled (mänskligheten). Till och med senare texter i Gamla Testamentet fördömer denna primitiva bestraffning, där avkomman bestraffas för förfädernas synder – således gjorde Gud orätt enligt Bibeln då han bestraffar mänskligheten för de första människornas synder (märk väl att jag, och ingen annan utbildad människa tror på myterna i Bibeln). Detta är dock inte så märkligt, eftersom Bibeln är en sammanställning av religiösa texter från vitt skilda tidsperioder – man kan faktiskt tydligt se hur idén om Gud, eller Jahve, utvecklas i Gamla Testamentet, för att inte tala om Nya Testamentet. Fenomenet kallas för kulturell evolution.

  Gud räddar därefter mänskligheten genom att tortera en människa på ett kors. Varför? På något sätt blir Gud tillfredsställd genom ett människooffer. Dessutom var detta människooffer Gud själv (en lära som uppfanns några hundra år senare efter Jesu död), vilket gör situationen ännu märkligare. Gud är alltså arg på mänskligheten på grund av syndafallet, som han själv orsakade, men försonas med mänskligheten då han själv reinkarneras i en man i Mellanöstern för 2000 år sedan och låter sig torteras till döds. Vilken plan! Dessutom kommer inte hela mänskligheten att räddas undan hans obefogade vrede tack vare detta människooffer. Man måste tro på att denna man som torterades verkligen var Gud, annars blir man inte frälst. Under hela denna tid visste Gud att en stor del av mänskligheten inte kommer att tro på detta – i själva verket bestämde han detta i begynnelsen. Så hela judarnas historia, kristendomens historia och allt annat har varit ett skådespel för Gud, som slutar i salighet eller pina, allt efter Hans underliga domslut.

  ”Jag menar att nåden, i all sin enkelhet, är det allra mest övertygande gudsbeviset.”

  Hur var det nu. Är något sant för att vi vill att det skall vara sant? Bara för att du vill att Gud skall vara en nådig Gud, behöver han inte vara det. Det kan ju också vara så att universum skapades av en likgiltig eller kanske en ond gud. Vi kunde svänga på pannkakan och fråga: om Gud är allsmäktig, allvetande och ond, varför finns det så mycket godhet i världen?

  En muslim kunde lika gärna säga ”Allahs krav på underkastelse är det mest övertygande gudsbeviset”. Varför? Därför att jag tycker att Gud borde kräva underkastelse. Vilket naivt argument!

  Humanisten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Humanisten. Ja, i dina händer blir det mest klara och tydliga absurt. Jag måste säga att jag tycker synd om dig. Verkligen.

   Radera
  2. Som vanligt är det Humanisten som levererar argument och Kristian som hemfaller åt patetik i stil med "jag tycker synd om dig".

   Radera
  3. Anonym. Humanistens så kallade argument är fullständigt huvudlösa. Jag tycker också synd om honom.

   Radera
  4. Snyggt "motargument" du presenterar...

   Radera
  5. Humanisten! Ohoj? Vad betyder meningen: ( märk väl att jag, och ingen annan utbildad människa tror på myternana i bibeln). I sak tror du fel om vi ser till begreppet utbilning som skolnings eller yrkesutbildningsfenomen... Det finns kristtroende och kommer att finna bland alla människor även bland de som tvingas utbilda sig i att bara vara till och spjälka mediciner i kroppen eller kroppsapparaten om vi tar en liknelse från matspjälknings- och utrensninsgorganen som Gud, då vi oskadade i bästa fall föds i dessa giftiga tider, har format och skapat till kvinna eller man i vår moders liv som det heter så vackert i 1917 års Svenska Kyrkobibel... Sabbatsmorgon stilla, vinterfåglars tjitter hörs så klart ibland, i stadens jämna muller och hjärtats sorgsna brand som rykande vekens sotsand har orenat mig ibland, Sublima bilders otukt får fly för Herrens Nåd. Skarpt skall lagvin vara och oljan utan sand. Torsten Nils Ulrik

   Radera
 3. Humanisten Kristian 10-0

  Skulle ju vara roligt om Kristian tog åt sej lite av vad Humanisten skriver, men han vägrar. Tycker synd om Kristian som lever i sin huvudlösa irrationella bubbla. Humanistens påståenden och argument håller till 100% emedan Kristians flummiga förklaringar är helt korkade och från en fantasivärld som inte finns.

  "Anonym 4 januari 2018 19:44" Vilka argument som Humanisten framför har du mest svårt med?

  SvaraRadera
  Svar
  1. 10-0, visst. Men precis tvärtom mot vad du anser.

   Radera
  2. För övrigt. Det du kallar "argument" är inga argument. Det är åsikter. Det är beklagligt att du inte klarar av att se skillnaden.

   Radera
 4. En sekulär predikan för den inkommande Newtonska Söndagen (Newton föddes enligt den gregorianska kalendern 4 januari 1643).

  Fritänkare. Vi har samlats här idag för att fira sir Isaac Newtons födelse. Man kan kanske påstå att utan Newton hade det inte funnits någon Maxwell, och utan Maxwell ingen Einstein. Utan Newton ingen naturvetenskap – och där försvann plötsligt det moderna samhället!

  En annan person som har haft ett visst inflytande är Jesus Kristus. Hans insats var dock inte lika stor som Newtons, och när det kommer till intelligens överträffar Newton troligtvis alla som någonsin levat, inklusive denne Kristus.

  Många personer brukar lyfta fram Jesu bergspredikan som exempel på hur fantastisk och överlägsen den kristna moralen är, jämfört med många andra moralsystem. Därför kommer jag nu att rikta in mig på denna bergspredikan, och se vad som riktigt står där. Jag hämtar detta textstycke från Matteusevangeliets kapitel 5-7. Det är sant att mycket i denna predikan låter väl, och jag skriver helhjärtat under på en del av det som sägs. Men låt oss nu ta en titt på det mer rent av omoraliska man kan hitta i denna bergspredikan.

  Vi läser i början av kapitel 6, att vi inte bör ”öva [vår] rättfärdighet inför människorna för att bliva sedda av dem”, vilket låter gott och riktigt. Men därefter följer ”…annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen.” Vad nu? Skall vi göra dessa goda gärningar för att få lön? Det kan ju inte stämma. När vi läser vidare ser vi dock att vi bör ge allmosor, när vi ber, när vi förlåter, så bör vi göra detta i skymundan – inte därför att det är etiskt bättre, utan därför att vi först då själviskt erhåller en ”lön” från vår Fader. Vi behöver alltså inte utföra dessa goda gärningar för att de är goda i sig själva, utan därför att vi kan räkna med en belöning senare. Vilken barnslig etik! Det är som när man mutar ett litet barn med att dela med sig av sina karameller, för att senare få belöning av Tomten på julafton.

  Hur är det då med den s.k. gyllene regeln i kapitel 7 vers 12: ”Därför, allt vad I viljen, att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.”. Är nu detta en god regel att följa i alla tänkbara sammanhang? Regeln förutsätter att det som jag vill sammanfaller med det som andra vill, vilket naturligtvis är inkorrekt i alla fall. Det visar sig alltså att den gyllene regeln, såsom den uttrycks i Matteusevangeliet, i grunden är en egocentrisk. Bättre vore det att säga ”behandla andra såsom de vill bli behandlade”. Även denna formuleringar har dock problem, eftersom vi ibland måste behandla andra såsom de inte vill bli behandlade. Vi ser här hur moralfilosofin snabbt blir komplex, då vi märker att moraliska regler fungerar i vissa sammanhang, men inte i andra.

  Framförallt så kan vi inte nöja oss med den primitiva idén att moralen är skriven i sten av en övernaturlig gud. Vi kan redan läsa i dialogen Eutyfron av Platon: ”Är något gott för att gudarna säger det, eller säger gudarna det för att det är gott?”. Om Gud t.ex. befaller folkmord (vilket sker i Gamla Testamentet), är då detta gott? Kan Gud befalla eller påstå något ont? De flesta kristna skulle nog påstå att detta är omöjligt för Gud. Då kvarstår alltså alternativet att allt som Gud befaller eller påstår är gott. Men hur kan vi avgöra att det som Gud befaller eller påstår är gott? Måste vi då inte själva bära på en förmåga att avskilja gott från ont. Vi har således en egen moralisk kompass, oavhängig av vad någon gud säger, som dömer att Guds befallningar eller påståenden är goda. Således behövs ingen gud eller gudar för moralen.

  Humanisten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Humanisten. Du presenterar fullständig goja, vet du det? Nej, det gör du förstås inte. Denna text är så full av misstolkningar och avsiktliga förvrängningar att jag inte vet var jag ska börja. Så jag ids inte ens försöka. Men en bra sak ger du i och med denna text: Du visar att ateismen är just a-teism. Utan teismen vore den bara a...

   För övrigt så kan jag konstatera att utan Jesus skulle det inte ha funnits någon Newton. Och där tror jag faktiskt att Newton skulle ha hållit med.

   Radera
  2. Newton var arian, och förnekade således Jesu gudomlighet, som han ansåg vara avgudadyrkan.

   Humanisten

   Radera
  3. Humanisten. Därom tvista de lärda. Vissa säger det du hävdar, andra att han var trinitarian. Hur som helst kan man inte bara så där avfärda varken det förra eller det senare.

   Radera
  4. Humanisten,
   I anledning av din sekulära predikan på Newton söndagen.Du har i något tidigare inlägg här på bloggen påstått att "du är sanningssökare" och att det bara är sanningen som gäller för dej!
   Undrar hur du med denna sanningslidelse kan torgföra sådana grova missuppfattningar av den kristna tron och huvudlösa påståenden du framför och som du tydligen betraktar som "den absoluta sanningen"vore skäl med lite större ödmjukhet inför de stora livsfrågorna!Vore bra att göra bättre resarch,det blir bara pinsamt i din inbilskhet!Vill citera Luther,"Ty ett barn på sju år vet numera,Gud i lov vad kyrkan är,hon är nämligen de heliga troende fåren som hör sin herdes röst".
   Vad har du att ge från din ateistiska sekulära trosuppfattning till en som idag fått cancerdiagnos?

   Radera
 5. Humanisten! Dina resonemang i newtonsöndagspredikan visar ju att Guds Allvisa Råd att utan kostnad erhjuda alla Nåd, i Jesu Namn, genom Honom till Honom och För Honom är enda frälsande lösningen på de moraliska dilemman som kom genom synden och förbannelsen och gensträviga förnekare som du t ex. Hälsar Ulrik enligt Biblia Den heliga Skrift.

  SvaraRadera