lördag 6 januari 2018

Upptäck Bibeln 6. Mera om historiciteten


Igår slutade jag med att konstatera att ingen annan religions heliga skrifter gör ens något försök att matcha kristendomen när det gäller att knyta det som påstås ha hänt till tid och plats. Ingen annan religion gör i själva verket anspråk på att tala om händelser som verkligen har hänt och som kan bindas upp till en konkret plats och en given tidpunkt. Nu kanske någon säger att, nå men Koranen då? Muslimerna räknar ju sin tid från Muhammeds hijra från Mecka till Medina år 622? Men vet du vad. Nu ska jag berätta något som är väldigt kontroversiellt: Namnet Mecka som sådant nämns inte ens i Koranen!!! (I formen "Meckadalen" finns dock namnet nämnt en gång.) Det vi vet, eller tror oss veta, om detta hittas i haditherna som är skrivna 250+ år efteråt. Som jämförelse kan vi konstatera att i hela Koranen finns det endast 65 hänvisningar till geografiska platser. Vidare är det bara 9 olika platser som är namngivna. Några folk omnämns också (Ad nämns 23 gånger, Thamud 24 gånger, Midjan 7 ggr) men vi vet inte med exakthet vilka dessa är. Midjan undantaget.

Koranen gör inte ens någon ansats att binda upp de händelser som omtalas till historien. Varför inte? Svaret är ganska uppenbart, eller hur? "Det var en gång..." Nå, vi kan ännu konstatera att när den muslimska historieskrivningen har börjat nagelfaras av historikerna så har hela korthuset fallit samman. Mecka fanns uppenbarligen inte ens på Muhammeds tid, utan den stad som omtalas som Mecka var i själva verket troligtvis Petra. Vetenskapen har också visat att Muhammed inte hade så mycket med Koranens tillkomst att göra. Kanske inte alls. Nu behöver jag kanske ange några källor för det här. Du kan kolla upp Tom Holland, Dan Gibson och Patricia Krone. De har en hel del att säga om detta.

Men nu ska vi inte dissa islam desto mera. Vi nöjer oss med att konstatera att kristendomen och islam (och ännu mera alla andra religioner) inte alls tävlar i samma division när det gäller historiciteten. Och då är Koranen som sagt den heliga skrift som kommer närmast. (Judarnas heliga skrift undantagen, givetvis. Problemet där är att judarna inte läser gamla testamentet. De läser bara de rabbinska tolkningarna av det.)

Samma sak visavi historiciteten gäller förstås också passionshistorien, alltså de kapitel som talar om Jesu lidande, död och uppståndelse. Här finns tidsangivelser och platsangivelser som ännu idag går att kolla upp. Detta till och med så att vi med stor sannolikhet kan slå fast att Jesus dog den 3 april år 33. Klockan tre på eftermiddagen. Detta alltså utifrån de personer som nämns och som kan bindas till den profana historieskrivningen. Kejsar Tiberius, Pontius Pilatus m.fl. När vi dessutom vet när påsken firades de olika åren kan vi, utifrån de andra uppgifterna som ges oss i Bibeln, komma fram till detta datum. När man ser på det bibliska vittnesbördet och parar detta med utombibliska källor så kan man, rent historiskt sett, slå fast att den grav som Jesus lades i på fredagen VAR tom på söndag morgon. Detta är inget mindre än ett historiskt faktum, något som en del (modiga) historiker idag till och med vågar säga. Frågan om varför graven var tom är sedan förstås en annan fråga, och där har givetvis olika svar presenterats – allt från att det fanns konspirationer mellan än den ena, än den andra parten till att det som Bibeln berättar hände faktiskt hände. Alltså att Gud uppväckte Jesus och att en grav inte är någon plats för den som lever.

Nåja, nu kom jag lite ifrån det som var själva poängen här. Den är, igen, att så här kan man inte skriva om det man skriver om är en lögn. Det blir för enkelt att avslöja. Om det är en lögn, alltså. Och notera nu detta väldigt noggrant: Här (också) står den kristna tron helt i särklass jämfört med alla andra religioner. (Förutom delvis då judendomen.)    

10 kommentarer:

 1. Judarna nu och alla folk må se sig självai spegeln när vi läser GamlaTestamentets hotelser och också vårt Fallna Europa må ge dem vad dem tillhör... Räcker det Kristian,som svar på varför jag hellre tänker på alla andra än Judestaten då jag ser sveket mot dem fortgå p g a av Vår Babylonsbindning och mångens ondska ja t o m min lilla förkrympta avundsfruktan vet att; Nåja Jag hör Jedus Kristus till och jag vet att också vilja att servera judarna fullkomlig dogmatik a l lutherska Slef och kompanjoner är som holocaustteknik vilket jag dock inte hoppas eller ens tillstädja vill.
  FY, Världen! OCH Ske Guds Vilja Fader Vår och Amen på Herrens Herrens Sanningen Vägen och Livets Gudi Faderliga vilja. Ulrik

  SvaraRadera
 2. Jesus Kristus tillhör jag. Telia telia ullalallaa långt bort i Asien föll som Fan. Finland pantar som ett svin förstående som Samariens kossor mjuka av vin. Männe basans tjurar är. Herre Herre tukt oss bär! Världen av drygt åtta miljarder älskade tattare är ty alla människor av jorden tagna är. Åtminstone sade en finne argt: oletkomustalainen kuin olet " maasta" syntynyt. Lär er respekt, varje Handelsman och ivrig folkföraktaresekt. Lepo. Sådant var min berömmelse i tystnad men som t o m Psaltaren förtvivlat frågar: Vem kan värja sig mot avunden" - och desammas psykoterroristiska med droger understödda och åsamkade vrede och förtvivlan skyddslöshetskänsla. Antikrister! J' Accuse!!!+** Skaparens Jesu minsta ulka hälsar

  SvaraRadera
 3. Att judarna inte läser gamla testamentet?? Nu är du nog ute och yrar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 15:37. Faktiskt inte. Se t.ex. här: https://www.youtube.com/watch?v=I4FwUumW_zE

   Detta gäller de konservativa grupperna, men man kan ju anta att de liberala inte heller läser. Av andra orsaker. Orsaken till att en konservativ jude inte ska läsa GT är att rabbinerna anses veta hur Bibeln ska uttolkas. Självfallet handlar det också om kontroll. Dessutom finns det allt för många farliga avsnitt i GT. Som t.ex. Jes. 53. Kristus syns för tydligt!

   Radera
  2. Jag borde ju ha listat ut att du länkar till ett tal en "jude" som inte längre tror som judarna, utan blivit kristen...

   Jag råkar känna till rätt mycket om hur riktigt konservativa judar tänker, och enda anledningen till att de kanske inte bläddrar i gamla testamentet hela tiden är nog att de kan väldigt mycket av det utantill. De har gjort sin hemläxa och de som jag sett som undervisar i texterna citerar gång på gång till gamla testamentet. Och har en bibelkunskap och -tolkning som slår allt jag tidigare hört! Otroligt intressant sätt att läsa Bibeln och de är väldigt långt ifrån den kristna synen att det finns en sanning eller bara ett sätt att förstå olika bibelställen.

   Radera
  3. Käre anonym, jag håller med dig fast jag med din slags umgänge är obekant! Det lyckligaste sedan vi vet att en Jude är Messiansk enligt Nya Testamentets Jesus från Nasaret är att lyssna då en sade:( ungefär så här). Jag bekänner gärna Jesus, lämna mig och oss sedan ifred (i Kristi Kristi Herrens frihet och förmodar torsten nils ulrik) . FRID TILL Kristi folk och Staten Israel önskar Ulrik och påminner er om att redan se vi ett "svärd som inte är en människas svärd frossa på Syriens kullar" Gamla Testamentet skriver så därför vill jag säga att Av Alla Abrahams barn kommer att finnas frälsta i vår tid. Svärdet är antikristi vansinniga vår tids vildjurs svärd så därförför önskar Jag att det under den ännu inte alla freds och fridsområden lovade områden Satens Israel får gro och och vattnas med Guds Sanna Kärleks Frid från ovan utan att de inför oss svekfulla efraimstammar eller andra folk behöver avrusta ens en handske eller klädplagg. Fy, styggelseeuropa, usa?!!+??? och så tackar jag Gud för Rysslands tålamod och önskar dem Frid och Rättssinne ty det är eurpas handelsmän av storsvinsklass som gjort allt detta svek mot Jesus och Juda jämte otaliga oss små kristna kreti och pleti möjligt... Torsten Nils Ulrik F

   Radera
  4. Nu, du som vill trälbinda asiens goda arbetare under din svinmakt med en t, och o,- stöld medan europaknarkare och storstadstiggare (pummit) äro antydande fräcka mot en beskedlig någorlunda av nåd godgjord teolog och kristen på tvångsvård antyder att lögnkretsar här i Finland som dem uppdraget givit eller att de bara röjde i all oskuld satan själv och lögnen och försåtlig som den luftfurstens förledda andar är så leder det till att Finland återtar sin Självständighet för stölden av t:et och sin fmk -valuta för stölden av o:et. Det hälsar densamme Torsten Nils Ulrik eller hur? Herrens Herrens Faderliga Allmakt hålle oss vid det att vi för vårt land och nordens skull avsvär oss det påbörjade samarbetet med tyskland och därmed förbundna makter men av artighet och kärlek till Ryssland frihet håller oss vid makt utan Vsb-pakten med Sovjetryyssland. Gör vi inte det så går det ändå illa bland oss horiska av kvinnoprästers falska tröst förledda och till lögntro benägna Finländare. Detta är inför LIVET framlagt av Kärlek till vårt folk och Land och dem som här vistas. Skrivet av en som tränade stavgång på våtmark redan på 1970- talet. Inte många gånger kanske tre. Ulrik Fagerholm det är jag de' som vi kusttöntar låter ibland.

   Radera
  5. Anonym 08:48. Inte "jude", utan jude. Jude är man oberoende av tro. Sedan skriver du, kanske omedvetet, att du håller med i det jag skriver. Läs din egen text en gång till och observera orden "de...som undervisar". Rabbinerna läser givetvis. Men de tolkar texterna, och icke-rabbiner läser rabbinernas tolkningar. Inte själva texterna.

   Att det sedan finns många olika tolkningar av texterna inom judendomen är ett faktum. Men det att det finns många olika tolkningar är inget positivt i sig. Inte om tolkningarna är felaktiga.

   Radera
 4. Angående koranen, här är en som har intressanta synpunkter på koranens tillkomst, https://www.youtube.com/watch?v=1c15EmERsZg filmklippet räcker ca.20min
  Namnet White ger dock vibbar om adventister.... :/

  SvaraRadera
 5. Kristian, nytt vin slår man i nya läglar. Lutherska torra ben och motsvarande " fullkomlig dogmatik" lägger man i kompletteringssäckar åt dem som söker kunskap och visdom sedan. Ulrik

  SvaraRadera