tisdag 9 januari 2018

Upptäck Bibeln 9. Herren är min herde


Vi ska se på ännu ett bibelställe som visar att detta med att Jesus är Gud har funnits med redan från början. Det finns ju de som hävdar att Johannesevangeliet är så sent skrivet att den kristna läran/evangeliet kan ha hunnit utvecklas innan dessa ord skrevs. Därför ska vi gå till Matteus och det 14. kapitlet. Hela detta kapitel är, om vi läser noggrant, ett vittnesbörd om Jesu gudom. Situationen är denna: Johannes döparen hade avrättats, och lärjungarna var förskräckta. De kom tillbaka till Jesus och var rädda att Jesus är näst på tur och att de kan råka illa ut efter det. Vad gör då Jesus? När lärjungarna fruktar för sitt och Jesu liv.

Jo, de drar sig undan till en öde plats där de får vara för sig själva. Där finns vatten. Människor kommer dit och blir botade och mättade. Jesus låter människorna slå sig ner i gräset. (Viktig poäng som vi ofta missar.) Gör alla dess saker som Jesus gör att det ringer någon liten klocka hos någon? Hur bra kan ni, låt oss säga psaltaren? Psaltaren 23? Ska vi läsa den?

"En psalm av David. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid."

Ser du nu? Det Jesus gör i Matt. 14 är att han tar psalm 23 och praktiserar den. (Åtminstone de ord som är svärtade i texten ovan är sådant som sker i Matt.14.) Och notera att det är Jesus som agerar. Vem är det som agerar i Ps 23? Det är Gud själv. Det är Herren som är den gode herden. I Matt. 14 visar Jesus tydligt att det är han som är den gode herden. (Han säger det rakt ut också på flera ställen.) Och inte bara det. Herodes hade dödat Johannes döparen. Han var i princip en envåldshärskare, och envåldshärskare har alltid sina spioner ute där det rör sig folk. Således var Herodes spioner med här också. Budskapet och utmaningen som Jesus sänder till Herodes genom dessa spioner är tydligt nog: Du ordnade en fest för alla de betydelsefulla i landet. En fest där Johannes miste livet. En dödens fest. Jag ordnar här en fest för alla de små i landet. En fest dit alla är välkomna. En livets fest där sjukdomar blir botade och människorna blir mättade. På gröna ängar och vid vatten där de som vandrar i dödsskuggans dal finner ro. En livets fest. Jesus visar vad Gud, den gode herden, har att erbjuda. I skarp kontrast till det som människor har att erbjuda.

Om vi läser det som står skrivet så ser vi att detta med Jesus som Gud funnits med redan från första början. Evangeliet var klart, fixt och färdigt redan från första början. Också till den del som handlar om Jesu uppståndelse. För det är ju en sak som kritikerna allra helst attackerar och vill få till något som hittades på först långt senare. Detta ska vi återkomma till i nästa text.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar