onsdag 9 maj 2018

Så mitt i prick!

Svenska Yle rapporterar att en grupp finländska miljöaktivister vill samla in 400 000 euro för att kunna hugga in Trumps ansikte i ett smältande isberg. "Mount Trumpmore" skulle, enligt gruppen, sätta fokus på klimatförändringen.

Det här är bara så mitt i prick när det gäller klimatförändringen! Ett oerhört dyrt projekt som inte har något bestående värde. Det är alla klimatåtgärder i ett nötskal, och som sådant av stort symbolvärde.

Nu ska ingen beskylla mig för att försöka sopa problemen under mattan. Klimatförändringen ÄR ett faktum och har alltid varit det. Och den kan komma att ställa till med stora problem för många länder och många människor. Men saken är den att vi inte vet om människan och människans verksamhet har någon inverkan när det gäller klimatförändringen. Det kan vara så, men vi vet inte om och inte heller i så fall hur mycket. Vi vet inte heller om eller i så fall hur mycket våra oerhört dyra åtgärder kan påverka utvecklingen. Därför menar jag att det skulle vara mycket bättre att satsa på sådana miljöåtgärder som bevisligen har betydelse. Som t.ex. att städa upp i världshaven.

Dessa 400 000 euro skulle göra mycket större nytta om de skulle satsas på ett sådant projekt i stället. Men i övrigt är det mest bara festligt när man ser hur oerhört mitt i prick detta är. Som sagt, ett oerhört dyrt projekt som snart smälter ner och så är det borta. Till ingen som helst nytta. 

1 kommentar:

  1. Jo, det doftar liksom modern avlatshandel. Bara du betalar, (vem bryr sig i Guds Ord? Vi människor är alltings mått tycks de mena), så ska vi nog ordna så att du känner dig salig(( fast det är hela industrialismen och förändrad kultur som tillsammans gjort skadornas omfattning och natur)) .
    Bibeln säger och visar att jorden skall i grund utplundras och förödas och då är det bara för oss så länge antikrist inte regerar det bästa att verka rättfärdigt vist rättvist och gott sökande och fasthållande Salighetens ord i Jesus om frälsning, dock vetande att kultur efter kultur har blomstrat frodigt och sen gått under p g a avfälighet och t e x Sahara som var blomstrande odlingsområde åt Romarriket har sedan antikrist fr öster tog vid efter det depraverade Rom och den kristna bönen och därmed välsignelsen mördades undertrycktes ochflydde området således blivit öken. Så kan man se det. Så må vi tacka Gud för vår Herre Jesus och Alla svagas böner som gett oss så lång tid av trygghet och välstånd i det yttre och även av Guds Nåd förtagit den Onde andens värsta kaosraseris följder. Ulrik Torsten Nils

    SvaraRadera