tisdag 27 september 2016

Humanismens och nyateismens frukterJag satt och lyssnade på Yle Vega på fodertrucken i morse, och en av huvudnyheterna var ungdomskriminaliteten i Jakobstad. I nyhetsinslagen intervjuades också Maria Aho, enhetschefen för vuxensocialen i Jakobstad, och hon konstaterade – något som alla nog vet, men som det är bra att få höra från en som verkligen vet vad hon talar om – att de unga mår dåligt. Aho talade om ångest, ätstörningar och om de höga kraven på både utseende och prestationer. Samt om föräldrarnas bristande möjligheter att vara där för sina barn. Dessa saker kan resultera i att de unga tar till droger för att döva känslorna. Droganvändningen ökar, och har ökat, bland de unga i Jakobstad, och i tillägg till att i sig själv vara ett brott leder också droganvändningen till en ökning i annan brottslighet.

I inslagen, liksom i intervjun med Aho, talades om behovet av att inrätta en ungdomsmottagning i Jakobstad. Detta skulle givetvis vara en mycket bra sak, men frågan är om en sådan mottagning kan göra annat än behandla symptomen på det verkliga problemet. Det är ju också viktigt, men att behandla symptomen löser ju inte själva grundproblemet.

Grundproblemet, och de största enskilda orsaken till att unga (och andra) mår dåligt är utan vidare att livets mening har tagits ifrån dem. Den kristna tron med sitt evighetshopp och meningsfullhet i livet redan här har ersatts av en meningslöshetens och tomhetens filosofi som lär oss att allt beror på slumpen och att det inte finns någon mening eller någon framtid. Hur var det nu igen humanismens och nyateismens "evangelium" lydde? "We are more insignificant than we ever could have imagined!" (I Lawrence Krauss version. "Vi är obetydligare än vi någonsin har kunnat föreställa oss.") På ett område där den kristna tron har spelat en så stor roll som i Jakobstadstrakten kommer reaktionen på detta paradigmskifte att bli tydligare än på andra håll. Det är denna reaktion vi nu ser en början på. Med betoning på ordet början.

Nyateismens och humanismens förespråkare här på bloggen har suktat efter en tid när den kristna tron kommer att höra enbart till historien, och menar att då kommer det mänskliga livet att blomstra och människorna att må bra. Alla som klarar av att se klart inser att detta är fullständigt skitprat. Det är precis tvärtom, och kostnaderna som den kristna trons undanträngande kommer att leda till kommer att vara höga. Rent ekonomiskt, men också i formen av illamående och lidande – och det börjar med de unga.

73 kommentarer:

 1. Hrm.... nu är det ju kanske så att just religiösa inte har så mycket att slå sig på bröstet för då det gäller drogerna i Jakobstad. Enligt källor lär många komma just från religiösa kretsar. Just saying.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 15:20. Två saker. 1. Hopplöshetens evangelium lärs ut i skolorna, och vad jag har förstått går också "de religiösa" i skolan. Det finns m.a.o. inga garantier för att inte också dessa drabbas av följderna av detta elände. 2. Så ska jag berätta en liten saga för dig. Det var en gång tio små tomtar som for ut för att leka. Nio av dem hade röda mössor, och en hade en blå mössa. När de lekte råkade stiga snett och ramlade alla ner i en djup dypöl. De kom sig upp, men de blev alla smutsiga från topp till tå. När de alla kom hem till sina respektive föräldrar tvättade de nio föräldraparen med röda mössor upp sina tomtebarn så gott det gick och gömde undan de kläder som inte gick att tvätta rena, medan föräldrarna med blå mössa tog tag i problemet och började göra något för att få alla att komma med och fylla igen det djupa dyhålet. Detta fick pressen tag i, och så skrev de många och långa artiklar om dessa föräldrars kamp för att skydda sitt lilla tomtebarn. När utomstående sedan följde med det som skrevs fick de klart för sig att det i huvudsak var tomtar med blåa mössor som hade problem med balansen eftersom det bara var sådana som halkade och föll i dyhålet.

   Radera
  2. 1. Det där hopplösa evangeliet du pratar om känner ingen humanist eller ateist igen sig i. Du läser det som fan bibeln. Här gör du dig skyldig till exakt samma sak som du brukar anklaga t.ex Eflop för! Man kan inte rycka ut en mening för att försöka bevisa motsatsen till det som meningen i sitt sammanhang ville påvisa. Du, med ditt bibelkunnande, borde faktiskt veta bättre.
   2. Det är ju roligt med sagor, men vad vi än har för proportioner här, så gör det ändå ditt inlägg rätt patetiskt. Poängen kvarstår, religion lyckas inte rädda unga från känslor av hopplöshet (HELT onödigt att försöka skylla det på skolan!). Att växa upp i en gammaldags tro och sen, som kanske enda i sin familj, börja inse hur världen på riktigt är beskaffad - det kan däremot vara oerhört knäckande. Been there, done that.

   Radera
  3. Anonym 08:18. Varför är det onödigt? Det är de facto i skolan våra barn och vår ungdom tvingas möta evolutionismen som påstås (helt felaktigt) vara bevisad och omöjlig att ifrågasätta.

   Givetvis känner ateister och humanister igen sig i det jag beskriver! Förutsatt förstås att de vågar sätta sig ner och betrakta de demoner de slagit sig ihop med. Många av er, vågar jag påstå, vågar dock inte göra detta utan drar på sig skygglapparna och kallar svart för vitt.

   Det sista du skriver är tragiskt. Jag antar att du beskriver din egen situation, och jag beklagar att det gått med dig på detta viset. Men försök inse att det är just detta jag talar om här! Det är bara det att du har fått fel förtecken på de båda livsåskådningarna. Det tragiska består alltså i att du, på något sätt, blivit lurad att tro att världen är beskaffad på ett sätt som den inte är. Som sagt, jag beklagar!

   Radera
  4. Jag reagerar säkert starkt på när du försöker koppla känslor av hopplöshet till skolan, eftersom jag just i skolan fick hopp. I mitt fall var inte evolutionsteorin på något sätt väsentlig utan hela mänskosynen som mötte mig utanför det religiösa sammanhanget.

   Och när du säger att jag blivit lurad och att det är tragiskt så måste jag bara säga att du för det första inte kan ha någon aning om det och för det andra så är jag helt övertygad om att jag först nu med bl.a skolans hjälp vågar se allt runt mig med öppna ögon, så lurad är det sista jag känner mig. Jag är i den åldern redan att jag med trygghet kan säga detta. Jag kunde säga exakt samma sak till dig men väljer att tänka att det inte kan vara så tragiskt om du själv är nöjd och tillfreds.

   Radera
  5. Kristian,

   Du skriver:

   "Det är de facto i skolan våra barn och vår ungdom tvingas möta evolutionismen som påstås (helt felaktigt) vara bevisad och omöjlig att ifrågasätta."

   Vad är det för slags kritik du menar att eleverna skulle behöva få ta del av i skolorna? Är det någonting diskussionerna oss emellan här på din blogg kan vittna om är det ju just hur otroligt svårt du har haft att hitta hållbara invändningar mot evolutionsläran.

   Radera
  6. Christian. Jag skulle vara nöjd redan om man presenterade evolutionismen som den teori det är och inte som fakta.

   Radera
  7. Anonym 07:28. Nu behöver jag kanske förtydliga. Det är inte skolan i sig jag pekar ut, utan evolutionismen. Men det är ju i skolan, och genom evolutionismens missionärer och prästerskap (främst biologilärarna), som detta hopplöshetens evangelium predikas.

   Radera
  8. Kristian,

   Du använder ord som "teori" och "fakta" på ett sätt som jag tyvärr inte är bekant med. En vetenskaplig teori är ju en förklaringsmodell som beskriver och förklarar fakta och sätter in dem i ett begripligt sammanhang. Man talar ju till exempel om atomteorin och gravitationsteorin.

   Det verkar dock som att du fått för dig att en "teori" bara är något slags hugskott, som man sedan, efter bästa förmåga, strävar efter att försöka "bevisa". Men det är, som sagt, inte alls på det viset man använder den här formen av begrepp i naturvetenskapliga sammanhang. Atomteorin, evolutionsteorin och gravitationsteorin är inga hugskott som forskarna strävar efter att försöka "bevisa" -- det är välutvecklade förklaringsmodeller som beskriver, förklarar och förutsäger naturvetenskapliga fenomen, med en stor grad av precision.

   Radera
  9. Christian. Jag är mycket medveten om hur ordet teori används. Därför talar jag hellre om hypotes när det gäller evolutionismen. Men det brukar inte heller gillas...

   Radera
  10. Kristian,

   Det är fullständigt uppenbart att du INTE är medveten om hur ordet "teori" används i naturvetenskapliga sammanhang. I samma sekund som du beskriver evolutionen som en "teori" som "ännu inte bevisats" demostrerar du, med all önskvärd tydlighet, att du inte alls förstått hur ordet teori användas i naturvetenskaplig sammanhang.

   Vetenskapliga teorier är sammanhängande förklaringsmodeller, Kristian; det är ingenting som forskarna ägnar sig åt att "bevisa". Man använder överhuvdtaget inte ordet "bevis" alls i naturvetenskapliga sammanhang.

   Evolutionsläran är en vetenskaplig teori, en välutvecklad och välfungerande förklaringsmodell som beskriver, förklarar och förutsäger ett väldigt stort antal fenomen på ett framgångsrikt sätt, och bör naturligtvis presenteras som sådan för eleverna i skolan.

   Radera
  11. Christian. Jag opponerar mig inte mot att evolutionismen lärs ut i skolorna. Men faktum är att framgången inte är så stor som du vill hävda, samt att det finns en alternativ förklaring som också förklarar dessa samma fenomen på ett minst lika framgångsrikt sätt. Det jag opponerar mig mot är att evolutionismen presenteras som om den vore bevisad sanning.

   Radera
  12. Kristian,

   Visst är evolutionsläran en enorm framgångssaga. Den har ett enormt högt förklaringsvärde och leder till mängder av testbara förutsägelser. Ta bara följande vetenskapliga arbeten till exempel:

   http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1000634

   "All toothless and enamelless mammals are descended from ancestral forms that possessed teeth with enamel. Given this ancestry, we predicted that mammalian species without teeth or with teeth that lack enamel would have copies of the gene that codes for the enamelin protein, but that the enamelin gene in these species would contain mutations that render it a nonfunctional pseudogene."

   Här har man alltså kunnat förutså exakt vilken typ av pseudogener man borde kunna hitta, och var i arvsmasssan hos vilka organismener man borde kunna hitta detta.

   Det finns mängder av liknande exempel i den vetenskapliga litteraturen, där man gång efter annan, med hjälp av evolutionsläran, kan FÖRUTSPÅ vad man kommer att hitta i avsmassan hos olika organismern. Man förutspådde till exempel förekomsten av de gener som behövs för att bilda äggula på exakt samma sätt, och hittade dem också där man förväntat sig att de borde finnas.

   Din kreationism kan inte ge upphov till förutsägelse av det här slaget. Allt du kan göra är att i efterhand ställa dig och titta på fynd av det här slaget och konstatera att du minsan istället tror att det Gud som ligger bakom de här. Några egna förklaringar eller förutsägeler kan du inte erbjuda, och det beroer på att kreationismen helt enkelt inte är en framgångsrik förklaringsmodell. Den har inget förklaringsvärde, (allt den kan göra är att postulera att saker och ting ser ut eftersom gud helt uppenbarligen måste velat ha dem på det viset) den har ingen förmåga att förutsäga fenomen, och den står i strid med mängder av vetenskapliga data. Ändå håller du fast vid den. Varför?

   Radera
  13. Christian. Om det beror på att du inte vill se och förstå eller om det beror på att du inte kan se och förstå vet jag förstås inte, men faktum är den att du inte ser och förstår. Orsaken var jag inne på här: http://kristiannyman.blogspot.fi/2016/08/om-fakta-tolkningar-och-tankemonopol.html

   Att det sedan finns lagbundenheter - som till och med evolutionister klarar av att upptäcka - är inte alls överraskande och kan lika väl förklaras på basen av en kreationistiskt utgångspunkt. Likheter, liksom lagbundenheter, kan ses som ett resultat av ett gemensamt ursprung (evolutionismen) eller som ett resultat av en gemensam Skapare samt mikroevolution (Kreationismen).

   "Din kreationism kan inte ge upphov till förutsägelse av det här slaget." Givetvis kan den det. Den kan också ge upphov till andra förutsägelser som står helt utanför evolutionismens kompetensområde. Det du så oerhört gärna missar, och som jag så många gånger har påpekat, är att evolutionisterna har ALLA ekonomiska resurser på sin sida medan kreationisterna inte har några sådana resurser alls. Se där orsaken till att det ser ut som om du har rätt.

   Nu har denna diskussion spårat ut ganska rejält från det som den skulle handla om, så jag föreslår att du/vi avslutar den här.

   Radera
  14. Kristian,

   Du missar poängen ganska rejält. Vi tar det från början. Evolutionsläran är en framgångsrik teori eftersom den leder till PRÖVBARA förutsägelser. När det (t ex) visade sig att människan hade ett kromosompar färre än resten av primaterna, ledde detta omedelbart till en prövbar förutsägelse, (eftersom ett helt kromosompar omöjligen kan ha gått förlorat under evolutionens gång): någonstans under människans historia måste ett par kromosomer har SLAGITS ihop, och om vi undersöker människans arvsmassa kommer vi också att hitta SPÅR av denna kromosomfusion, vilket man naturligtvis också gjorde:

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC52649/

   På det här viset gör evolutionsläran, gång efter gång, upphov till prövbara förutsägelser och nya forskningsområde. Det gör inte din kreationism, Kristian, och därför har den inget förklaringsvärde. Du kan aldrig, med hjälp av din kreationism, förutsäga någonting om hur naturven, vid närmare, undersökning kommer att visa sig vara beskaffad. Men om du nu mer att kreationismen faktiskt kan göra förutsägelser, är jag idel öra. Hur är dessa förutsägelser beskaffade, Kristian? Varför talar du inte om det, istället för att bara PÅSTÅ att kreationismen kan göra förutsägelser?

   Du påstår också att din kreationism kan förklara de fynd vi talat om lika bra som evolutionsläran. Men hur kommer det sig då egentligen att man hittat rester av de gener som behövs för att bilda tandemalj i arvsmassa hos alla dessa djur som aldrig själv anläger några tänder? Hur kommer det sig till exempel att tandlösa fåglar och sköldpaddor fortfarande har rester av de här generna, Kristian? Hur ser dina förklaringar ut här?

   Visst ser du skillnaden här, Kristian? Evolutionsläran FÖRUTSÄGER förekommsten av dessa gener, och kreationismen BORTFÖRKLARAR dem I EFTERHAND. Gud måste helt enkelt ha stoppat in dem i arvsmassa även hos tandlösa djur, av någon anledning. Tydligaren än så här kan man nog inte synliggöra skillnaden mellan evolutionsläran, som är en välfungerande förklaringsmodell, och kreationismen, som inte kan förklara just någonting. Varför skulle då kreationismen någonsin presenteras som vetenskapligt hållbara i skolan, menar du? Den håller ju uppenbarligen inte för fem öre.

   Radera
  15. Christian. Givetvis respekterade du inte mitt önskemål om att vi skulle avsluta denna diskussion emedan den hamnat långt utanför det som texten ovan handlar om, men det var förstås väntat. Sedan förbigår du det viktigaste i denna diskussion med total tystnad. Nåväl, jag förstår det fullständigt eftersom det är en oerhört sjuk punkt för dig. Men låt mig klistra in det ännu en gång: Det du så oerhört gärna missar, och som jag så många gånger har påpekat, är att evolutionisterna har ALLA ekonomiska resurser på sin sida medan kreationisterna inte har några sådana resurser alls. Se där orsaken till att det ser ut som om du har rätt.

   Sedan stämmer det du säger förstås inte heller ens trots dessa snedvridna förutsättningar. Här finns ett exempel på hur kreationismen mycket väl har kunnat förutspå vad vetenskapen kommer att hitta - om alltså kreationismen skulle (ha möjlighet att) jobba på detta sätt: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mitokondrisk_Eva Försök bortse från att evolutionisterna givetvis har försökt blanda bort korten med att göra obevisade antaganden och påståenden i stil med "Även om hon döpts efter bibelns Eva, var den mitokondriska Evan inte den enda kvinnan i sin generation."

   Vad gäller de förutsägelser jag nämnde ovan så talar vi snarast då om hur denna värld kommer att sluta. Där kan kreationismen(eller snarare teologin, men dessa är olika knoppar på samma träd) göra förutsägelser. Sedan kan också kreationismen göra andra förutsägelser t.ex. på basen av genetiken och den takt med vilka skadliga mutationer uppkommer. Du har tydligen inte alls bekantat dig med dessa.

   Men som sagt har denna diskussion hamnat långt på sidan, så jag föreslår (för andra gången) att vi avslutar den här och nu.

   Radera
  16. Kristian,

   Du är naturligtvis fri att lämna diskussionen närhelst du önskar, men så länge du sprider villseledande missuppfattningar om evolution och naturvetenskap kommer jag fortsätta bemöta det du skriver.

   Ta bara det här med den mitokondriska Evan, till exempel. Har du överhuvudtaget ens läst den wikipediartikel du själv länkar till?

   "Det är viktigt att förstå att denna process fortgår kontinuerligt. Den mitrokondiska Evan för dagens människor är inte samma person som den mitokondriska Evan för människorna som levde för 1000 år sedan eller för våra ättlingar om 1000 år. En kvinna får titeln retroaktivt när alla utvecklingslinjer med enbart kvinnor, utom hennes egna, dör ut. Eftersom inte alla nu levande människor undersökts, kan titeln inte heller tilldelas med absolut säkerhet. Det kan finns enstaka individer med mitokondrie-gener som inte kan härledas till vår Eva för 150 000 år sedan.

   Det är viktigt att förstå att denna process fortgår kontinuerligt. Den mitrokondiska Evan för dagens människor är inte samma person som den mitokondriska Evan för människorna som levde för 1000 år sedan eller för våra ättlingar om 1000 år. En kvinna får titeln retroaktivt när alla utvecklingslinjer med enbart kvinnor, utom hennes egna, dör ut. Eftersom inte alla nu levande människor undersökts, kan titeln inte heller tilldelas med absolut säkerhet. Det kan finns enstaka individer med mitokondrie-gener som inte kan härledas till vår Eva för 150 000 år sedan.

   Förekomsten av en mitokondrisk Eva är alltså ett rent matematiskt och statistiskt fenomen men har ofta missuppfattats av kreationistiska kretsar som ett stöd för bibelns skildring av Adam och Eva."

   Inte på något sätt ger någonting av det här något stöd för bibelns skapelseberättelse, Kristian. Var i hela fridens namn får du det ifrån? Har du överhuvudtaget ens satt dig in i frågan? Enligt den forskning du hänvisar till är ju människan dessutom minst 150 000 år gammal. Är det alltså nu någonting du accepterar helt plötsligt?

   Sedan försöker du också (bort)förklara den fullständiga frånvaron av hållbar kreationistisk forskning med hjälp av konspirationsteorier: eftersom kreationisterna inte får något forskningsstöd, kan de inte heller bedriva någon forskning. Men det här håller naturligtvis inte heller. Föreningar som Answers in Genesis har välfyllda kassor, och kan själva bekosta sin forskning, om de så önskar. Men de gör de aldrig. Trots att de förfogar över enorma summar med pengar, och trots att deras forskare är skapelsetroende, vilket enligt dem är den korrekta beskrivningen av verkligheten, har de ännu inte lyckats producera någon som helst forsking värd namnet. Hur förklar du det, Kristian? Hur förklarar du den här FULLSTÄNDIGA frånvaron av hållbar kreationistisk forskning när du nu blivit varse om att den här typen av föreningar faktiskt förfogar över enorma summor med pengar?

   Du pratar också om att kreationismen kan göra förutelser om "basen av genetiken" och "den taken med vilken skadliga mutationer uppkommer". Vad menar du med det? Vilka förutsägelser om mutationshastigheter kan du härleda ur kreatioismen och hur går du till väga?

   Slutligen noterar jag att du nogsamt underviker att svara på de frågor jag ställde dig, så jag provar igen? Hur kommer det sig att (t ex) sköldpaddor och tandlösa fåglar fortfarande har rester av de gener som behövs för att bilda tänder? Hur ser dina kreationistiska förklaringar ut här? Kreationismen kunde ju förklara allting vi hittar precis lika bra som evolutionsläran, menar du, så det vore intressant att faktiskt få se dig visa det också, istället för att bara påstå. Föreställ dig till exempel en elev i skolans biologiundervisning som vill veta varför sköldpaddor och andra djur med näbbar har rester av de gener som behövs för att bilda tänder. Vad svarar du? Hur ser den här kreationistiska förklaringen, som är lika bra som evolutionslärans, ut?

   Radera
  17. Christian. Igen: Givetvis respekterade du inte mitt önskemål om att vi skulle avsluta denna diskussion emedan den hamnat långt utanför det som texten ovan handlar om, men det var förstås väntat.

   Givetvis läste jag artikeln. Och hade svårt att hålla mig för skratt eftersom detta är ett typexempel på hur evolutionismen arbetar. Här har vi nu alltså ett exempel på ett rön där kreationismen kunde ha (läs: HADE) förutspått vad man skulle hitta, och där kreationismens förklaring är mycket bättre än evolutionismens. Så, hur presenterar man detta? Jo, man blandar ut det med en massa FILOSOFI för att blanda bort, och bortförklara, vad det handlar om. Observera nu mycket noggrant att mycket av det man alltså hävdar i artikeln är, just som jag redan påpekade, obevisade antaganden och påståenden. Allt för att lindra kraschen och blanda bort korten.

   Att klassa ner det jag säger om de ekonomiska realiteterna till "konspirationsteorier" visar nog bara att du inte klarar av att se fakta i vitögat. Det jag skriver är inga konspirationsteorier, utan det är fakta. När det gäller ekonomin har evolutionismen ALLA resurser, kreationismen står helt utanför all samhällelig finansiering, och de vetenskapsmän som vill och vågar utmana systemet står snabbt utan både jobb och finansiering för sin forskning.

   Det jag skrev om antalet skadliga mutationer och kreationismens förutsägelser handlar alltså om hur länge det kommer att ta innan människans genom är så fullt av skadliga mutationer att vi inte längre kan överleva. Detta på basen av vad vi vet om den takt med vilka dessa skadliga mutationer uppkommer och hur länge människan har funnits. Men jag är soms agt inte din tutor i dessa frågor. Om du är intresserad får du själv ta reda på mera.

   Så är vi igen där. Du ställer en fråga, jag svarar på den och du klarar inte av/vill inte se svaret. Orsaken till detta finns som sagt beskriven här: http://kristiannyman.blogspot.fi/2016/08/om-fakta-tolkningar-och-tankemonopol.html

   Men som sagt har denna diskussion hamnat långt på sidan, så jag föreslår (för tredje gången) att vi avslutar den här och nu.

   Radera
  18. Kristian,

   Som sagt: så länge du fortsätter att sprida vilseledande information om evolutionsbiologi och naturvetenskap kommer jag att fortsätta bemöta det du skriver.

   När det gäller den mitokondriska eva förstår jag i ärlighetens namn inte ens vad du talar om längre. Tanken var ju här att DU skulle presentera ett exempel på en lyckad, ur kreationismen härledd, förutsägelse, man du tycks ju överhuvudtaget inte ens ha förstått vad man menar när man talar om den mitokondriska eva, och om den här forskningen nu bara består av "obevisade antagenen och påståenden", som du påstår, är den väl sannerligen inget gott exempel på en ur lyckad ur kreationismen härledd förutsägelse?

   När det gäller frågan om ekonomi sedan, kan man, till exempel konstatera att en förening som Answers in Genesis 2014 hade $27,119,236 amerikanska dollar att förfoga över, så det här med att pengar skulle saknas för dessa människor håller nog tyvärr inte, Kristian. Du får nog försöka hitta någon bättre bortförklaring här.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Answers_in_Genesis

   Du skriver också att kreationismen förutsäger "hur länge det kommer att ta innan människans genom är så fullt av skadliga mutationer att vi inte längre kan överleva". Det var intressant. Hur, exakt, ser de här förutsägelserna ut, och hur menar du att de följer logiskt ur din kreationism? (För visst vore det väl ändå klädsamt om DU - Kristian Nyman - själv kunde belägga de påståenden som DU SJÄLV gör? Inte skall de väl vara upp till ANDRA MÄNNISKOR att belägga de påståenden som du gör? Det är väl inte ett speciellt seriöst sätt att föra en diskussion på?)

   Slutligen verkar det som att vår elev på biologilektionen inte fick några svar på sina frågor om resterna av de gener som behövs för att bilda tänder som återfunnits i arvsmassan hos fåglar och sköldpaddor. Eller menar du att du presenterat svar hans fråga bara genom att återupprepa ditt mantra "det är bara tolkningar, det är bara tolkningar," oavsett vilka belägg för evolutionsläran du än konfronteras med. Är det här alltså ett exempel på hur bra kreationismen kan förklara olika saker? Jag är hemskt ledsen, men jag förstår i ärlighetens namn inte det här, Kristian. Hur kan du fortsätta att påstå att kreationismen kan erbjuda lika bra förklaringar som evolutionsläran om det här är allt du har att komma med? På vilket sätt är det du erbjuder överhuvudtaget ens en förklaring, Kristian?

   Radera
 2. inte är det konstigt att det är just här i bibelbältet ungdomarna har värst problem

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 18:59. Är det? Det tror jag inte, men om så vore fallet kan det mycket väl bero på att vi här är vana att gå omkring med hopp och ett evighetshopp - och att fallet blir så mycket högre när detta tas ifrån oss.

   Radera
 3. Om någon är intresserad av att ta reda på vad sekulär humanist verkligen handlar om, kan jag varmt rekommendera att man tar del av Amsterdamdeklarationen, som IHEU (International Humanist and Ethical Union) formulerat, i vilken man bland annat kan läsa att

  "1. Humanismen är etisk.
  Den bekräftar värdet, värdigheten och självständigheten hos individen och rätten för varje människa till största möjliga frihet med bibehållen respekt för andras rättigheter. Humanister är skyldiga att bry sig om mänskligheten som helhet, inklusive framtida generationer. Humanister menar att moralen är en inneboende del av den mänskliga naturen byggd på en förståelse och omtanke om andra, utan behov av några yttre förklaringar."

  Hela deklarationen finnas att läsa här: http://www.humanisterna.se/amsterdamdeklarationen-2002/

  Något slags "humanistiskt evangelium" som gör gällande att människan skulle vara obetydlig finnas naturligtvis inte. Det är någonting herr Nyman helt och hållet hittat på själv för att teckna ned nidbild av sina meningsmotståndare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det någon som dessutom är intresserad av att ta del av citatet från Lawrence Krauss i sin helhet finns en video på youtube här:

   https://www.youtube.com/watch?v=SB5cBl2np-I

   Slutet är vackert:

   "The meaning in our lives is provided by us; we provide our meaning. And we are here by accidents of evolution and the formation of planets and we should enjoy our brief moment in the sun. We should make the most of our brief moment in the sun because this is all we have.

   And even if we're so rare that we're the only life forms in the universe, which I doubt, that makes us, in some sense, while we're more insignificant, we're more special. We are endowed with a consciousness that can ask questions about the beginning of the universe and learn about the universe on its largest scales and experience everything that it means to be human. Music, art, literature, and science. So for me it should be spiritually uplifting that we're not created with a purpose by someone who takes care of us, like a mannequin or with strings determining everything. We determine our future. And that makes our future more precious."

   Några tankar om att livet skulle vara meningslöst finns alltså varken inom humanismen eller hos Krauss. Det är en ren halmdocka som Kristian Nyman ställer upp.

   Radera
  2. Christian. Det är ingen halmdocka. Citatet från Krauss som du bidrar med ovan är inte vackert. Det är, precis som jag skrev, ett hopplöshetens evangelium. Om det är upp till oss människor - människor som lever ett kort liv, många gånger i lidande och elände - att "provide our meaning" så förstår jag mycket väl varför droganvänding och andra bedövningsmetoder har blivit så vanliga.

   Radera
  3. Kristian,

   Visst är det en fånig halmdocka du ställer upp. Det kan väl vem som helst se? Om den sekulära humanismen har ett "evangelium" att tala om, handlar det människans värde och moraliskt ansvar inför framtida generationer.

   Åter igen:

   "[Humanismen] bekräftar värdet, värdigheten och självständigheten hos individen och rätten för varje människa till största möjliga frihet med bibehållen respekt för andras rättigheter. Humanister är skyldiga att bry sig om mänskligheten som helhet, inklusive framtida generationer."

   Men ändå envisas du med att beskriva humanismen som en "meningslöshetens och tomhetens" filosofi. Varför, Kristian? Varför ser man så konsekvent den här formen av halmdockor här på din blogg? Om du vill bemöta den sekulära humanismen som livsåskådning, är det väl bättre om du bemöter sådant som dess företrädare faktiskt säger och skriver istället för att bara ta ett citat från Krauss och rycka det ur sitt sammanhang? Krauss talar ju också just om hur MENINGSFULL han anser att framtiden är, eller hur?

   Radera
  4. Christian. Du bidrog själv med ett citat som bekräftar det jag påstår, så du har nog svårt att hävda att det handlar om någon halmdocka. Sedan handlar detta inte om hur humanismen och humanisterna uppfattar sig själv/-a. Vem som helst kan sätta på sig skygglappar och intala sig att svart är vitt, och om man kniper ihop ögonen riktigt hårt kan det till och med lyckas. Men det att en människa, t.ex. Krauss, lyckas lura sig själv betyder ju inte att han har rätt. Jag talar om hur det är, och det faktum ingen humanist eller ateist kommer ifrån är att deras livsåskådning menar att livet slutar med en mörk och kall grav efter ett liv som många gånger varit kantat av lidanden och elände. Med en sådan livsåskådning är det verkligen inte konstigt att hopplösheten breder ut sig om människorna tvingas ta droger för att orka.

   Radera
  5. Kristian,

   Visst är det, som sagt, bara en fånig halmdocka du ställt upp här på din blogg. Du har tagit den sekulära humanismen, förvridit den bortom igenkänlighet, och tillskrivit dess anhängare ett "evangelium" de aldrig själva skulle skriva under på. Tror du att det finns en enda sekulär humanist som faktiskt skulle hålla med dig i din beskrivning av hur den sekulära humanismen är beskaffad? Jag förstår i ärlighetens namn inte det här, Kristian. Varför ägnar du så ofantligt mycket tid åt den här formen av barnsligt trams, istället för att ägna dig åt seriös diskussion?

   Radera
  6. Christian. Om en blind säger sig se ska vi inte tro på honom. Se, saken är den att humanister och nyateister får säga precis vad de vill om sin humanism, men faktum är att det de står för och tror på ÄR ett hopplöshetens budskap som går ut på att människolivet slutar med en mörk och kall grav. Detta är ingen halmdocka, detta är ett faktum. Och detta är, vill jag påstå, orsaken till dagens utbredda illamående bland speciellt unga. När man tar evigheten av en människa tar man samtidigt hoppet och meningen med livet av henne.

   Radera
  7. Kristian. Om en blind säger sig se ska vi inte tro på honom. Se, saken är den att gudstroende får säga precis vad de vill om sin tro, men faktum är att det de står för och tror på ÄR ett påhittat budskap som går ut på att deras människoliv slösas bort och slutar med en mörk och kall grav. Detta är ingen halmdocka, detta är ett faktum.

   Radera
  8. Anonym 29 september 2016 15:55,

   Klockrent!

   Radera
  9. Christian. Klockrent? Nej, nu avslöjade du nog dig själv! Anonym 14.21s kommentar är på en sådan nivå att jag hade tänkt strunta helt och hållet i den. Ja, i själva verket tror jag att det är bäst att göra det i alla fall. Den är så huvudlös att den bryter nacken av sig själv, min medhjälp förutan.

   Radera
  10. Kristian,

   Du skriver att anonyms kommentar var så "huvudlös att den bryter nacken av sig själv, min medhjälp förutan."

   Och visst var den precis just så huvudlös -- och det var därför den var så klockren som parodi på din egen text. Dina tankar om att vi helt och hållet kan strunta i vad humanisterna själva säger, för att att istället lita till dina stolliga halmdockor, är ju just så absurda att de helt och hållet faller på eget grep. Det enda anonym gjorde var att parodiera stolligheten i det du själv skriver.

   Radera
  11. Christian. Kommentaren i fråga, eller framför allt stilen i den (parodin), gör den stollig. Inte det som den parodierar. Eller försöker parodiera.

   Radera
  12. Kristian,

   Visst är det dina egna formuleringar som är stolliga. Du menar alltså att de sekulära humanisterna har ett evangelium -- ett glatt budskap -- att presenera, och att detta "glada budska" är att människan är fullständigt meningslös. Och om de sekulära humanisterna själv sedan invänder att det INTE är en träffsäker beskrivning av den sekulära humanismen menar du att vi helt enkelt bör strunta i dem, eftersom DU kan beskriva den sekulära humanismen mycket mer träffsäkert än vad de själva kan.

   Jag vill inte vara otrevlig, Kristian, men det här var i ärlighetens namn bland det mest barnsliga och fåniga jag någonsin läst, och din argumentation faller på sitt eget grepp. Det enda du kommer att lyckas med när du argumenterar på det här viset är att dra ett löjes skimmer över dig själv och din egen blogg. Fler och fler läsare kommer helt enkelt att sluta ta dig på allvar.

   Radera
  13. Christian. Du har, avsiktligt?, hakat upp dig på en ovidkommande formulering. Jag använde ordet "evangelium" här för att vara ironisk. Men om detta är ett problem för dig så kan du helt enkelt strunta i det ordet. Vi kan i stället bara tala om ett budskap. Det går ju inte att missa att t.ex. Krauss faktiskt har ett budskap, eller hur?

   Som jag sedan många gånger har påpekat så är det att humanisterna inte klarar av att se följderna av sin livsåskådning något argument i sak. Deras/er blindhet för följderna av denna tomma och till hopplöshet förande åskådning kan ju inte anföras som argument för att de på något sätt skulle ha rätt, eller hur? Det är ju som att hävda att det att en blind inte ser solen skulle kunna används som ett argument för att solen inte finns.

   Det du skriver i det andra stycket får stå som din uppfattning. Jag vill ju nog hävda att det du skriver faller på orimligheten i det du skriver i det första stycket.

   Radera
  14. INTE något argument i sak, skulle det givetvis vara.

   Radera
  15. Kristian,

   Visst har Krauss ett buskad, och det har, som vem som helst kan se, ingenting med att människans skulle vara meningslös att göra:

   "We determine our future. And that makes our future more precious."

   Men vill du fortsätta ställa upp halmdockor på det sätt som du gjort är det att köra på. Men det enda du kommer att lyckas med att är att dra ett löjes skimmer över dig själv. Det antal människor som överhuvudtaget ens kommer att bemöda sig med att ta dig på allvar kommer nog dessvärre att krympa.

   Radera
  16. Christian. Du missar helt min poäng. Men låt mig, utgående från det citat av Krauss du använder i den senaste kommentaren, försöka göra det ännu klarare. Krauss har nämligen fullständigt fel. We DON´T determine our own future, helt enkelt. Låt oss, för enkelthetens skull, ta Krauss själv som exempel. Han är 62 år idag. Hur mycket tror du han har att säga till om vad han gör med sin framtid om, låt oss säga, 50 år? Då ligger han med allra största sannolikhet i graven och har ingen framtid. Förstår du nu vad det är jag försöker säga?

   Radera
  17. Kristian,

   "Låt oss, för enkelthetens skull, ta Krauss själv som exempel. Han är 62 år idag. Hur mycket tror du han har att säga till om vad han gör med sin framtid om, låt oss säga, 50 år?"

   Ingenting alls, naturligtvis, men det har han heller aldrig påstått. Han är ingen idiot, Kristian.

   "Förstår du nu vad det är jag försöker säga?"

   Nej, det kan jag tyvärr inte påstå. På vilket sätt blev det rimligt att tillskriva den sekulära humanismen ett "glad budskap" om att människan är fullständigt meningslös, bara för att hon inte kan styra över sin egen framtid efter hon har dött, menar du?

   Radera
 4. Detta svammel om att religion eller nån slags församlingstillhörighet skulle vara nån garanti för både fysiskt och psykiskt välmående är rena skitpratet.
  Här har du nåt att gotta dig i, Kristian:
  http://www.kyrkpressen.fi/aktuellt/55931-Droger-bland-kyrkliga
  I gengäld kunde du gärna upplysa oss om vilka ateister som i ateismens namn stympar sina barns könsorgan (och dessutom tycker att det är något fint!) för att vara en påstådd övernaturlig kraft till lags. Berätta gärna också vilka humanister som i humanismens namn tar livet av andra för att de är "fel sorts" humanister.
  Alla som kan tänka någorlunda klart inser att religion och tron på det övernaturliga får annars hyggliga människor att bete sig fullständigt vidrigt. Sedan att de till råga på allt försvarar detta beteende är så motbjudande så det saknas ord.
  Detta inlägg är ett av de mest patetiska, hittills, av herr Nyman.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 23:43. Läs gärna sagan i kommentaren ovan! Sedan blandar du ihop olika religioner på ett sätt som gör dig själv (förhoppningsvis inga andra) fullständigt förvirrad.

   Ateismens och humanismens historia är oerhört bloddränkt. Se t.ex. bara på den store humanisten Mao. Men nu var det inte i första hand det som detta handlade om.

   Radera
 5. Vem har tagit bort livets mening från ungdomen? Skolan? Föräldrarna? Ska vi tvinga på dom gud och religion?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "bulla". Det är i skolan våra barn främst kommer i kontakt med det hopplöshetens och meningslöshetens "evangelium" som evolutionismen innebär, ja. Sedan handlar det inte om att "tvinga på någon gud och religion". Tvärtom är det barnens rätt att få höra om Jesus, barnens vän och om att livet ingalunda slutar med en mörk och kall grav.

   Radera
  2. Du tycker säkert att skolan ska lära barnen att sagan om gud och Jesus är den enda rätta sanningen. Jag och de flesta andra tycker vi ska lära fakta, och det som är tro ska betonas att det bara är tro. Bara för att du inte tror på evolution kan vi inte lära barnen enligt din syn, utan vi lär det som är mest troligt och sånt som har bevisats. Och barnen får ju religion undervisning redan. Det är inte du som ska bedöma vad som är fakta eller fiktion, som tur är!

   Radera
  3. "bulla". Som sagt så skulle jag vara nöjd om man i skolan lärde ut att evolutionismen är en obevisad teori och inte fakta.

   Radera
  4. Tycker du istället att skolan ska lära att religion är sann, fakta, och inte obevisad tro?

   Radera
  5. "bulla". Som sagt så skulle jag nöja mig med om man i skolan lärde ut att evolutionismen är en obevisad teori och inte fakta.

   Radera
  6. Undviker du frågan? Tycker du att man i skolan ska lära ut religion som fakta, sanning?

   Radera
  7. bulla. Det finns knappast någon varken skriven eller oskriven regel som säger att jag måste svara på några frågor - speciellt inte när de är off topic på det sätt som din fråga är. Men jag har faktiskt svarat på din fråga. Så läs om, läs rätt.

   Radera
 6. Satt i bilen ikväll och lyssnade till kvällens andakt,Christofer Streng sjöng sången "Det enda som bär",vill citera ett par verser på tal om "halmdockor" och andra upprapningar i kommentarsfältet.
  "Det enda som står igenom alla tider,är Kristi kors och blodets säkra grund.Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller.Det varar blott en kort och flyktig stund.
  Det enda jag vet det är att nåden räcker,att Kristi blod min synd min skuld betäcker.Det enda jag har att lita till en gång,det är Guds nåd,Guds gränslösa nåd."

  SvaraRadera
 7. Kristian ,tack för dina fina och sanna skrivelser. Jag håller med dej om att ungdomarna mår dåligt i denna alltmer usla värld. Kanske många faller i olika synder och laster ,ofrivilligt och samvetet är sårat ,men har svårt att rätta till det och kanske inte ens vet hur samvetet blir fri. Bekänn synden och du får höra att den är förlåten i offerblodet. Be Herren att han hjälper dig och det gör han gärna om du tillåter att han kommer in i ditt liv. Utan Gud är livet meningslöst.

  SvaraRadera
 8. Inte är det konstigt att religiösa barn mår dåligt när de till slut nyktrar till och ser verkligheten. Utbildning baserat på sunt förnuft och vetenskapliga fakta är nyckel till framtid för våra barn och generationer framöver. Vi har testat kristendomen redan i 2000 år och den har falerat STORT. Det hör till historien, samma sak gäller alla andra religioner, sagorna, tomtar och trollen.

  Barn som blivit intutade fantasierna om en gud som utrotade alla barn och levande genom en fasanasfull global drunkningsdöd, samma gud såg till att sin egen son (inseminerad av helig luft i Maria..) torterades och spikades på korset för att en orm talat med Eva som var gjord av ett revben.

  När man riktigt tänker efter så kan man ju inte annat än förundras hur i all fridens dar vi ännu idag kan sätta tid på sånt strunt.

  Jag har aldrig förstått mig på de religiösas hopp om liv efter döden. Varför skulle det finnas ett extra liv efter död? Varför är döden så farlig för troende? Inte vet du av att du ligger i en mörk kall grav när du är död. Hen som e död är död, lider inte, lever inte, är inte mera.

  De religiösa fantiserar om att de ska återse svunna generationer uppe bland molnen ackompanierad till en symfoni med harpor (låter mera som ett he....vete om ni frågar mig ;)

  Hur är det med t.ex offer till pedofilpastorer, tror ni verkligen att ett offer blir glad att återse sin torterare i himlen? Det finns ingen rim och reson i de här fantasierna om himlar och helveten.

  Sluta bekymra er (särskilt allt baserat på fantasier) och njut av livet så länge det varar. Gör mot andra sådant som du vill att de ska göra mot dig behöver du som enda regel.

  Eflop

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eflop. Jag ids inte kommentera dina nidbilder av den kristna tron. Jag ber för dig att dina ögon skulle öppnas, det gör jag, men det blir med det. Men det du skriver om att "Vi har testat kristendomen redan i 2000 år och den har falerat STORT" kan jag inte låta bli att säga något om. Givetvis får du tro det om du vill, men sanningen är nog den att den enda vägen till ett fungerande samhälle, fungerande familjer och ett sunt liv - för att inte tala om evigheten - är den kristna tron. Kristendomen har i väst varit samhällsbärande i ca 1000 år, och spåren säger allt som behöver sägas. Humanismen/ateismen är också den prövad som samhällsbyggande/-bärande ideologi, och där förskräcker spåren.

   Radera
  2. Jag ser inte nidbilden?

   Kristian, moderna människan har vandrat på vår jord i över 250 000 år utan kristendom och klarat sig bra. Antika Rom, Kina, Indien, Egypten, Indianerna i Amerika hade väl utvecklade samhällen som fungerade olika men flera var mer utvecklade än vad västvärlden var. Det är tack vare vetenskapen och teknikutvecklingen vi kan tacka vårt moderna västerländska samhälle idag. Kristendom eller annan trolldom har bara satt käppar i hjulen för utvecklingen och det fortsätter även idag som du säkert vet.

   Kristendomen har blod på sina händer som alla andra abrahamistiska religioner.

   Tycker du att kristendomen varit samhällsbärande när kvinnor brändes på bål som häxor, religiösa oliktänkare torterades, många urinvånare i olika världsdelar våldtogs och slaktades i jesu kristi namn? Slavar kunde fritt hämtas från grannlandet Afrika (helt enligt bibeln). Ännu idag skyddar vatikanen de tusentals pedofilprästerna som våldtagit barn i jesu namn. När dom blivit fast skickas dom till ett annat distrikt var dom kan fortsätta med perversiteterna. Det är nånting väldigt sjukt med religion och sexualitet i de abrahamistiska religionerna.

   Ännu idag ser vi katastrofen med Isis och hela mellanöstern tack vare en korkad kristen amerikansk presidents fantasier om att gud bad honom anfalla Irak. Religioner är roten till allt ont här i världen.

   Eflop

   Radera
  3. Eflop. Du fortsätter måla upp nidbilder och sprida din historieförfalskning. Jag ids som sagt inte bemöta all den smörja du sprider, men några saker ska jag påtala. Vetenskapen har sin grund i den kristna tron. Det var först när skapelsen avmytologiserades (genom kristendomens genombrott) som vetenskapen gavs möjlighet att undersöka, söka och lära sig. Universiteten har vuxit fram i en kristen kontext, och de stora upptäckterna har i de allra flesta fall gjorts av människor med en kristen livssyn - och på basen av denna. Det som sätter käppar i hjulen - och som i framtiden kommer att göra det ännu mera - är den vetenskap som bygger på en felaktig grund. Det är först i våra dagar som vi på allvar har övergått till en sådan.

   De saker du sedan listar är sådant som mänsklig ondska har åstadkommit, inte kristendomen. Men jag förstår att du gärna blandar friskt när det gäller dessa saker. Ärligt är det givetvis inte, och du går långt från sanningen, men som jag tidigare har konstaterat så står det dig fritt att leva i din egen bubbla där du får bestämma vad som är sant och vad som inte är det. Sett från sidan ser det tyvärr bara inte klokt ut.

   Radera
  4. Kristian, du vet bättre än så här angående kristendom och vetenskap. Alla har ju insett att kyrkan alltid motarbetat vetenskapen, Galileo, Kopernikus, Darwin osv osv

   Eflop

   Radera
  5. Eflop. Du fortsätter med din historieförfalskning. Alla de tre nämnda herremännen var Jesus-troende. (Darwin åtminstone från början, hur det gick sedan vet jag inte i hans fall.) När det gäller Darwin står inte hans forskning (finkarna på Galapagos - mikroevolution) i någon som helst motsättning mot Bibeln. Den filosofi som däremot utvecklades från detta är falsk och därmed något som kyrkan givetvis borde motarbeta. När det gäller Galilei och Kopernikus var det inte Bibelns uppgifter som var problemet, utan det att kyrkan hade antagit och upphöjt Aristoteliansk filosofi till sanning. Kyrkans fel och skuld här var att man inte klarade av att se skillnad på Bibelns sanning och denna antika filosofi. Men det var kyrkans och kyrkliga potentaters skuld, inte kristendomens och sannerligen inte Bibelns.

   Radera
  6. De var jesustroende i den bemärkelsen att dom hade blivit döpta som barn utan att själv få välja om dom ville bli kristna, buddister eller islamister. Tack vare att deras föräldrar "prackat" på dom kristendom genom dop var dom kristna. På samma sätt som jag är kristen genom dopet idag och betalar kyrkoskatt. Darwin var även kristen och hans fru väldigt troende så han såg problematiken med kyrkan för sina upptäckter. Därför väntade han tiotals år förrän han publicerade boken. Kyrkan motarbetar fortfarande evolutionen, men det är nåt som ingen noterar desto mera idag.

   Eflop

   Radera
  7. Eflop. Fel igen. För hur mångte gången har jag tappat räkningen på. Kopernikus var kanik, och Galilei var likaså personligt troende. Det är oerhört beklagligt, vilket bör poängteras, att hans med Bibeln inte oförenliga upptäckter kom på kollisionskurs med kyrkans, på Aristoteliansk filosofi byggda, tankekonstruktioner. Detta är en skamfläck för kyrkan, det bör medges. Men som sagt handlar det här om kyrkan och om kyrkans ledning, inte om den kristna tron.

   Radera
 9. Förundrad hur någon i dag 2016 i vårt upplysta kunskapssamhälle
  kan uppvisa sådana grova fördomsfulla och förvridna uppfattningar om vår västerländska och kristna kultur som kommentaren ovan uppvisar.Blir mållös!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man blir mer än mållös av att nån ännu 2016 sitter och påstår att inget av det som nämns i Eflops kommentar skulle vara sant.
   Hur är det, Ole? Förnekar du med handen på hjärtat att tex kvinnor brändes på bål som häxor? Förnekar du att det var kristna som låg bakom det?
   Kom inte och säg att det finns något kärleksfullt över det.
   Kristendomen har en blodig historia och detta ska påtalas när dess anhängare påstår något annat.

   Radera
  2. Ole, ursäktar du om jag tar upp frågorna som ställdes? Anonym 11:57. Nej, det som Eflop spyr ur sig är inte sant. Kvinnor (och en del män också) brändes på bål som häxor, ja, men det var inte kristna som låg bakom detta. Inte på grund av att de var kristna, i varje fall. Jag trodde, ursäkta min enfald, att det idag skulle vara allom känt vad som låg bakom häxprocesserna, men tydligen finns det ännu mycket okunskap och mörker på detta område. Nåväl, det går ju att repetera... Kristendomen hade inget med häxprocesserna att göra. Det finns överhuvudtaget inget stöd i Nya Testamentet för de tankar som låg bakom häxprocesserna. Orsaken till dessa processer var vantro och vidskepelse, och när kunskapen om den kristna tron spred sig och slog rot bland de breda folklagren försvann detta fenomen. Kyrkan blev delaktig i processerna på grund av att den var den enda lokalförvaltning som fanns överallt i landet. Tyvärr fanns det också "fåkunniga" präster som även de led av samma vantro och vidskepelse som folket i gemen, och dessa hade nog en viss skuld i saken. Men detta ska då alltså läggas på vidskepelsens konto, inte på kristendomens konto. Men givetvis finns det sådana som upprepar detta mantra, mot bättre vetande eller för att de helt enkelt inte vet bättre. Välj själv vilket alternativ som passar bättre på dig!

   Radera
  3. Ole, den riktiga sanningen kan te sig obekväm för en som levt i sin lilla bubbla hela livet. Dags för dej att ta reda på hur det verkligen ligger till?

   Allt jag skriver kan ni själva kolla upp om ni vill. Inget jag skriver om är något nytt.

   Kristian, vad är det för skillnad på vidskepelse, religion och kristendom?

   Du tycker säkert att alla andra religioner är vidskepelse, det tycker även jag men jag går ett steg längre och påstår att även kristendomen är en likadan vidskepelse och fantasi som alla andra 4000 religioner som förekommit i den mänskliga historien. Ingen har sett ett spår av nån gud överhuvudtaget, ändå är vi beredda att mörda varandras barn på grund av religiösa fantasier. Människan är bra korkad och lättlurad..

   Eflop

   Radera
  4. Eflop. "vad är det för skillnad på vidskepelse, religion och kristendom?"

   De är varandras totala motsatser.

   "Ingen har sett ett spår av nån gud överhuvudtaget"

   Du borde gå om skriftskolan.

   Radera
 10. Anonym 11:57
  Förnekar inte att häxor har dödats och också bränts på bål.
  www.varldens historia.se haxor-och-haxeri
  Förnekar att det var den kristna tron som "låg bakom det"!

  Eflop,"den riktiga sanningen kan te sej öbekväm".Verkligen!!
  "Jag är vägen sanningen och livet,ingen kommer till Fadern utom genom mig".Joh.14:6.
  "inget jag skriver om är något nytt".Sant!!Dina kommentarer på bloggen innehåller verkligen inget nytt,samma förutsägbara mantran!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ole. Om du skulle läsa ordentligt, så skulle du se att jag skrev att "kristna" låg bakom det.
   Så du förnekar det, måtte ju kännas bekvämt och behändigt.
   Men läs här: "Häxjakten godkändes offentligt av kyrkan år 1484 och år 1487 utgavs en bok, Malleus Maleficarum eller "Häxhammaren", om hur en häxprocess skulle utföras."
   https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xa#H.C3.A4xjaktens_historia
   Det räckte inte för kyrkan att bara godkänna häxjakten, den gav tom ut en egen instruktionsbok!
   Förnekar du fortfarande att kristna är fullständigt oskyldiga till att "häxor" brändes på bål?

   Radera
  2. Anonym 00:08. "Om du skulle läsa ordentligt, så skulle du se att jag skrev att "kristna" låg bakom det."

   Om du skulle ha skrivit det skulle du ha haft rätt. Det var nämligen "kristna" som låg bakom häxprocesserna. Med citationstecken. Givetvis var de döpta, så i den meningen var de kristna, men det var inte den kristna tron som var drivkraften, utan vidskepelse och vantro. Denna vidskepelse fanns högt upp i den kyrkliga hierarkin, men detta förändrar inte det faktum att det VAR fråga om just vidskepelse.

   Radera
  3. Ole. Jag väntar fortfarande på ditt svar.
   Förnekar du fortfarande att kristna och den kristna kyrkan låg bakom att "häxor" brändes på bål?

   Radera
  4. Anonym 22:46
   Håller fast vid att den kristna tron inte låg bakom att "häxor" brändes på bål!Läs Kristians kommentar ovan och
   läs rätt!

   Radera
  5. Ole. Du verkar sannerligen ha svårt för att läsa.
   Var det den KRISTNA KYRKAN som låg bakom det att "häxor" brändes på bål? Ja.
   Var det MEDLEMMAR av den kristna kyrkan (alltså kristna) som låg bakom det? Ja.
   Ändå förnekar du (och Kristian) att kristendomen hade något med saken att göra. För att de inte var "riktiga" kristna? Men det är förstås ni? Tillåt mig att småle.
   Kristian försöker krampaktigt påstå i sitt inlägg att ateismens och humanismens framfart skulle öka lidandet, men när man påpekar att kristna och kristendomen minsann också åstadkommit ofattbart lidande (och därmed absolut inte är någon garanti för välmående) så viftar ni bara bort det.
   Ni påstår att det handlade om vidskepelse och vantro. Där är vi överens. För kristen tro av igår, idag och imorgon ÄR vidskepelse och vantro.

   Radera
  6. Anonym 22:45. Du blandar ihop saker enligt vad som passar dig. Se bara hur du, bekvämt för dig, glider över från "KRISTNA KYRKAN" och "MEDLEMMAR av den kristna kyrkan" till kristendomen. Det är inte vackert. Förstå gärna att detta är olika storheter! (Samt att denna text uttryckligen handlar om den kristna tron/kristendomen.) Sedan tycks du inte alls ha koll på historien. Så mitt råd är att du ska läsa på lite. Det kan vara smärtsamt att inse att det man alltid har trott (och hoppats vara sant) inte håller streck, men det är nyttigt att förkovra sig.

   Några (ytterligare) saker kan jag hjälpa dig med. På den här tiden var ALLA medlemmar i kyrkan. Så alla mord, alla våldtäkter, alla häxbränningar, ALLT, gjordes av kyrkomedlemmar. Det betyder givetvis inte att dessa var kristna i den meningen att de trodde på kyrkans Herre och omfattade den kristna läran för det. Kyrkan hade en central roll i dessa processer, men orsaken till detta är som sagt att det inte fanns någon annan lokalförvaltning på den här tiden.

   Radera
 11. Ole, vad är uttrycket nedan om inte ett mantra som du inte på något sätt kan ifrågasätta för att du är hjärntvättad, på samma sätt som muslimerna med sina mantran och mormonerna med sina. Jag kan ifrågasätta allt t.o.m vetenskapen om jag anser att det är orimligt. Jag är fri att tänka vad jag vill. Du är fången i bubblan...

  "Jag är vägen sanningen och livet,ingen kommer till Fadern utom genom mig".Joh.14:6.

  Eflop

  SvaraRadera