torsdag 15 september 2016

Om striden, stridsmetoderna och de oskyldiga offren


Alla har kanske inte märkt det, och för vissa kan detta komma som en överraskning, men det pågår en strid i Finland idag. En stor och mycket allvarlig strid vars följder kan komma att bli synnerligen grava för de som drabbas av dem. Och de som kommer att drabbas hårdast är barnen. Så går det nämligen alltid när striden handlar om vuxna människors rätt att förverkliga sig själva på alla upptänkliga sätt. När vuxna människor hävdar sin rätt att få ha allt, och allt genast.

Senast en sådan strid rasade handlade det om vuxna (och halvvuxna) människors rätt att få ha sex när de ville, med vem de ville och hur ofta de ville. Utan följder för dem själva. (Som man inbillar sig - alla som ägnar sig åt olika otuktsformer drabbas nog på sätt eller annat.) Nå, vem drabbades då i stället främst av dessa följder? Givetvis de allra mest oskyldiga, nämligen de ofödda barnen. Sedan 1973 har över en halv miljon finländska barn dödats i sin mors livmoder som ett resultat av att vuxna människor ska få ha rätten att bete sig som de vill. För att vuxna människor ska få förverkliga sig själva precis som de vill på det sexuella området.

Men det här är en gammal strid. Dagens strid handlar om äktenskapet och givetvis också denna gång om barnen. Vår riksdag har redan en gång beslutit att omforma äktenskapet och på så vis beröva barnen rätten till både en mor och en far. Med största sannolikhet kommer riksdagen att göra samma misstag igen en gång, trots att våra beslutsfattare nu fått en möjlighet att göra om och riva upp ett felaktigt beslut.

Ofta hörs argumentet att "vem är det bort ifrån att samkönade ges rätten att gifta sig (och adoptera)?" Svaret är enkelt. Barnen. Det är alltid barnen som betalar priset för de vuxnas själviskhet. Det är från dem det är borta. I första hand. Sedan kommer givetvis effekterna att spridas som ringar på vattnet. Barnen berövas rätten till en mor och en far - och detta för att samkönade par ska få rätten till något som naturen förvägrar dem. Alltså att ha barn. Hur allvarliga följder detta får för dessa barn kan man i detta nu långt endast spekulera i, men det finns vittnesbörd (som var och en kan hitta t.ex. på nätet) och exempel på hur illa det kan gå. Nå, i detta skede brukar argumentet komma att det också finns barn som far illa i vanliga äktenskap. Givetvis finns det. Liksom det finns både skilsmässofamiljer och familjer där den ena föräldern inte längre är i livet. Men det innebär inte att vi ska göra illa värre genom att på laglig väg beröva barnen deras rätt till både en far och en mor.

Sedan berättades det för mig en sak senaste helg som jag inte har tänkt på tidigare, men som ju är fullständigt självklar. När vi går in för att, genom lag, säga att ett barn inte behöver både en far och en mor så kommer steget för gifta makar att skilja sig att bli mycket kortare. Många har hållit ihop för barnens skull, men om till och med lagstiftaren gör klart att ett barn inte behöver både en far och en mor blir steget att gå ur ett äktenskap (ett vanligt, heterosexuellt sådant) så mycket kortare. För om till och med lagstiftaren säger att ett barn inte behöver och har rätt till både en far och en mor, ja då kan ju inte heller en skilsmässa beröva barnen något som de behöver. Så även här blir svaret: Det är bort från barnen.

Jag inledde med att konstatera att det pågår en strid. Den här striden förs med oerhört smutsiga vapen. Tapio Puolimatka berättade att den som idag vågar stiga upp till barnens försvar kommer att drabbas av allvarliga följdverkningar. En vetenskapsman eller -kvinna kommer att få se sin karriär gå rakt i väggen. En sådan människa får inga anslag och inga tjänster. Politiker hängs ut i pressen och smutskastas med målet att omöjliggöra ett omval. Alla som ställer upp för barnen och deras rättigheter (mot de vuxna och deras behov/vilja att förverkliga sig själva) kommer att misskrediteras och smutskastas. Allt med målet att tysta kritiken och avväpna motståndarna. Det är så här det fungerar idag, helt enkelt.

Professor Puolimatka berättade om att han fått flera "pris" av olika föreningar (bl.a. den förment vetenskapliga föreningen Skepsis samt någon hbtq-förening) i syfte att misskreditera honom och hans forskning. Vidare blev hans sakkunnigutlåtande till riksdagen inför den första rundan i äktenskapsfrågan anmäld till hans (Jyväskylä) universitet. Där nagelfors källhänvisningarna utan att några fel kunde uppdagas. Detta samtidigt som ett annat utlåtande från samma universitet (som kom till motsatt slutsats) och som helt saknade källhänvisningar inte blev granskat alls. Detta om något visar nog var striden är som hetast, var frontlinjen går och hur världens makthavare och banérförare behandlar de egna och de som står på andra sidan av frontlinjen.

Det pågår en strid idag. Med lögnen som vapen, och barnen som de oskyldiga offren. Tyvärr är det väldigt få som har insett detta och ännu färre som genomskådar de stridsmetoder som används. Samt väldigt få som klarar av att se vilka offren kommer att bli.


4 kommentarer:

 1. Så du tycker du. Majoriteten något annat. Sånt är livet. Gnöla på, det hjälper föga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 12:25. Att reducera detta till en fråga om tyckande är inte vackert. Om du skulle fråga de över en halv miljon finländare som, de allra flesta av dem, har offrats på själviskhetens altare sedan 1973 tror jag att de kanske skulle använda ordet respektlöst. Men det kan du ju inte. Och det är inte en fråga om tyckande.

   Radera
  2. Det är inte heller speciellt vackert att försöka få homosexuellas vilja att stadga sig i äktenskap till något som kommer att sänka tröskeln för heterosexuella skilsmässor. Inte vackert och framför allt extremt ologiskt! Mycket av kampen om samkönades rätt till äktenskap handlar om att barnen i de relationerna ska få ett bättre skydd. Att vrida det som du gör är att spotta dessa barn i ögonen.

   Radera
  3. Anonym 16:43. Du försöker dig på en halsbrytande svängning här. Men du misslyckas nog, delvis för att vi talar om olika saker. Skydd är en sak - och vad skydd är varierar säkert beroende på vem man frågar - och rättigheter, i detta fall till både en far och en mor, är en annan.

   Sedan tycker du tydligen endast när det gäller det första du skriver. Jag försökte visa hur det fungerar.

   Radera