lördag 17 september 2016

Ske din vilja eller ske min vilja?


Jag har den senaste tiden funderat på vad som mest av allt kunde sägas utmärka oss som kristna, vad som mest av allt skiljer oss från sådana som inte har tron. Efter en del tankemöda har jag kommit till att det som idag kanske mest utmärker en kristen människa är bönen "Ske din vilja". Eller som BORDE utmärka en kristen människa, vill säga.

I världen idag handlar det mesta om att förverkliga sig själv. Det handlar om mina rättigheter och vad jag kan få ut av det jag håller på med. "Ske min vilja" kunde gott stå som rubrik över vår tid. Eller varför inte orden från Queens nästintill profetiska sång: "I want it all, I want it now". (Jag vill ha allt, och jag vill ha det nu.) Jaget är i centrum. Och vad hans majestät jag har rätt till och rätt att förvänta sig. I världen ska man ta för sig. Av pengar, njutningar och allt man kan tänkas vilja ha. Det är bara den egna fantasin som utgör gränsen. Allt är möjligt, och allt är mitt. Eller kan vara det bara jag förstår att kräva det.

I Filipperbrevets andra kapitel ger oss Paulus något av ett den kristnes livsprogram. (Läs gärna hela kapitlet, det är ett av Bibelns härligaste och mest innehållsrika kapitel!) Han tar avstamp i Kristus, hans ödmjukhet och hans utgivande kärlek, och så kommer han in på vår inställning. "Var så till sinnes som Kristus Jesus var", och "gör allt utan att klaga och tveka". Detta senare då med avseende på Guds vilja. Det är denna inställning som är det som utmärker, eller rättare sagt borde utmärka, oss som kristna. "Ske din vilja."

Tyvärr har vi som kristna idag ofta halkat in i världens sätt att tänka. Så också på detta område. Därför tror jag att denna korta bön – och framför allt den inställning som ligger bakom och som ger upphov till denna bön – borde få en renässans idag. Vi borde återupptäcka vad ett kristet lärjungaskap verkligen går ut på. Att det inte handlar om något som vi bara lägger till den gamla världsmänniskan med hennes krav och förväntningar på livet, utan att det kristna lärjungaskapet kommer med en "total makeover". Framför allt när det gäller vår inställning.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar