tisdag 13 september 2016

Myntti och det positiva samhällsbyggetDet blir mycket mediarelaterat just nu, men det verkar som om dessa saker skulle vara på tapeten både här och där. 

Kenneth Myntti skriver sin första ledare som ny chefredaktör på ÖT idag. Här drar han en lans för tidningarnas och betalmedias framtid (och mot gratismedia/sociala medier) och konstaterar att "En debatt som utgår från uppgifter som tillhandahålls kostnadsfritt på webben fungerar aldrig som byggkloss i ett positivt samhällsbygge."

Till detta vill jag fråga: Varför inte? Mynttis svar, om jag tolkar hans ledare rätt, skulle kunna vara att god journalistik alltid behöver få kosta. Problemet är bara att det att vi betalar för journalistiken i sig inte är någon kvalitetsgaranti. Se bara på dagens situation! Om vi utgår ifrån citatet ovan och konstaterar att dagens samhällsbygge består av byggklossar som utgår ifrån en debatt som förs i betalmedia så behöver vi inte betrakta detta samhällsbygge länge innan vi inser just detta att det att vi betalar för våra mediekanaler  inte är någon kvalitetsgaranti. Vart har den debatt som utgår från betald journalistik fört oss? Igen handlar detta givetvis om värderingarna. Vår riksdag har beslutit om att införa ett helt nytt äktenskapsbegrepp. Detta långt som ett resultat av den propaganda som den värdeliberala rödskiftande betaljournalistiken har matat oss med. Kostnaderna för detta samhällsexperiment (som Tapio Puolimatka kallar det) kommer att främst betalas av barnen, och kostnaderna riskerar att bli väldigt höga.

Sexualmoralen har monterats ned – med betaljournalistikens goda minne och långt som ett resultat av det vi har fått oss till livs i massmedia. Till exempel får man idag knappast ens in kommentarer och insändare som talar för avhållsamhet som ett alternativ till HPV-vaccineringar och olika former av mer eller mindre skadliga preventivmedel. För att inte tala om att avhållsamheten skulle förekomma i tidningarnas redaktionella material – annat då än i samband med synnerligen förklenande kommentarer. Frågar man dagens media och dagens betaljournalistik så finns inte avhållsamheten ens på kartan.

Idag nåddes vi av nyheten att 85% av finländarna stöder införandet av en eutanasilagstiftning i Finland. (Siffran låter galen – jag skulle gärna skärskåda metoden som har använts i undersökningen.) Men detta är också en sak som media, med betaljournalistiken som banérförare, har drivit på. Opinionsbildning heter det med ett fint ord. Propaganda och hjärntvätt kan man kalla det om man vill vara elak. Sedan kunde vi tala länge om abortlagstiftningen och det faktum att våra medier överhuvudtaget inte alls vill ta upp abortdiskussionen eller lyfta fram aborternas mörka sida. Man har fått det resultat man ville ha, och med det får det räcka och med detta bör alla vara tillfreds.

Alla dessa frågor sammantaget, och mera liknande som vi kunde räkna upp, är sådant som har kommit till stånd som ett resultat av en debatt/en opinionsbildning som har försiggått i betalmedier och med betalda journalister vid rodret. Alla dessa frågor är sådana som inte bidrar till något positivt samhällsbygge utan är sådant som skapar, och kommer att skapa, oerhört mycket illamående och stor smärta. Jag skulle kanske kunna gå så långt att jag hävdar att dessa saker är av sådan karaktär att de på sikt kommer att hota det ordnade samhällets fortlevnad. Och allt detta väldigt långt tack vare betald journalistik.

Nu säger jag förstås inte att vi ska sluta att ta del av betalmedia. Nej, det ska vi inte. Till exempel ÖT är vår tidning här i norra svenska Österbotten. Med betoning på ordet VÅR. Den är vårt torg där människor, tankar och idéer möts och bryts mot varandra. Så långt det tillåts av de värdeliberala vakthundarna, bör tilläggas. Men på detta torg behöver vi vara med. För tyvärr är det så att de åsikter och de värderingar som inte syns och hörs, de kommer att tyna bort. Men med detta sagt behöver vi vara medvetna om vilken journalistisk linje som tidningen står för, och läsa tidningen medvetna om att det som skrivs många gånger är vinklat, att många gånger bara en del av sanningen får komma fram och att, speciellt när det gäller ledarsidan, mycket av det som skrivs bör betraktas som mer eller mindre vänsterliberal propaganda.

Men vi ska fortsätta att läsa och framför allt att ta del i diskussionerna och debatterna. Men samtidigt behöver vi komplettera vår nyhetskonsumtion med andra kanaler. Komplettering är nyckelordet här. Inte ersätta, utan komplettera. Mycket av detta andra finns faktiskt på gratissidor på nätet, men alltid då vi rör oss på sådana sidor behöver vi vara medvetna om att det som skrivs på sådan sidor också det kan ha slagsida. Samt att vissa saker som påstås kan vara av sådan art att det inte håller för en kritisk granskning. Den fördelen har nämligen betaljournalistiken: Det mesta som skrivs är faktagranskat, och det finns alltid en ansvarig utgivare som kan komma att ställas tillsvars ifall det som skrivs inte håller. Detta samma gäller förvisso också för en hel del nättidningar samt för olika publikationer/tidningar som kunde gå under benämningen alternativmedia. Själv läser jag ett par sådana tidningar, och i dessa får jag ta del av mycket sådant oerhört viktigt material som inte publiceras i mainstreammedia. Komplettering var alltså ordet.

Det kan hända att Myntti har rätt åtminstone till en del när han säger att "En debatt som utgår från uppgifter som tillhandahålls kostnadsfritt på webben fungerar aldrig som byggkloss i ett positivt samhällsbygge." Men det samma gäller faktiskt också för betaljournalistiken. I minst lika hög grad.     

17 kommentarer:

 1. Du nämner HPV-vaccineringarna som en fråga som "kommer att skapa oerhört mycket illamående och stor smärta". Hur kommer det sig att en markant nedgång i antalet cancerfall där man fått vaccinet, vilket redan konstaterats, skulle kunna vara en smärtsam effekt!?

  Verkar som att man ska vara väldigt försiktig när man läser din blogg också.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 22:11. Man behöver vara speciellt försiktig, oberoende av var man läser, om man inte klarar av att läsa korrekt innantill. Nej, läs om och läs rätt!

   Radera
  2. En önskan och ett gott råd till den som kommenterar på bloggen.Eftersom det verkar vara svårt med innantillläsning och läsförståelse,läs bloggtexten 2-3 ggr.och kolla om du förstått vad du läst och på så sätt bespara läsarna av bloggen många naiva och korkade kommentarer,och på så sätt undvika uppmaningen av bloggaren "läs om o läs rätt"!Polemisera inte mot din missuppfattning av bloggtexten utan försök medverka till ett sakligt och uppbyggligt samtal som alla är betjänta av.
   Under signatur/anonymt kan man uttrycka åsikter/meningar som man kanske inte skulle göra under eget namn!
   Ole,"vän av ordning":-)

   Radera
  3. Nå, om man är upprörd över att tidningarna inte tycker att avhållsamhet är rätt uppmaning så är det ju bara att fundera på vad det kan bero på. Avhållsamhet har väl predikats i allan tid, men om man nu ser en markant minskning av cancern via vaccinet så är det ju klart vilket budskap som fungerar bättre = skapar mindre smärta. Om Kristian menar det han skrev så var ju detta exemplet väldigt illa valt eftersom det bevisar motsatsen i dethär fallet.

   Radera
  4. Anonym 16:36. Jag håller med dig när du säger att det kan vara bra att fundera vad det kan bero på att tidningarna vägrar att hålla fram avhållsamhet som ett alternativ. Svaret torde dock ligga väldigt långt från det du föreslår. Nu säger jag förstås inte att det skulle vara fel att vaccinera. I många fall är vaccinet säkert en mycket bra sak. MEN. När avhållsamheten förtigs helt och hållet så stänger man en dörr som absolut behövs.

   Sedan tror jag nog att du borde ta dig en funderare på vad som bevisats och vad som är ett dåligt exempel och vad som inte är det. Jag vill nog hävda att detta att alternativet med avhållsamheten förtigs är ett bevis, ja, men snarast då på just det jag vill få fram: Att media i sin värdeliberalism inte förmår se klart.

   Radera
 2. Det farliga käre anonym är att man då bedriver hor så hejdlöst att man kanske inte längre kan frälsas. Ulrik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det goda är att smitta kanske inte sprides om vaccinet även verkar så.
   De som båda vet med sig att inte ha bedrivit hor förrän äktenskapet kanske ändå skall läkarundersöka sig.
   Förfärlig besmittelse finns på många håll och enligt Guds Lag är alla syndiga i princip fast kanske inte väckta till direkta gärningar. Ala låter sig inte bli återhelgade och många vill dra även de renaste fysiskt med sig i smutspölen av världens synder. Begärelsens lusta kan även ha oanade implikationer för sinneslivet. säger torsten nisl ulrik P.S. Sluta synda, red upp vad som uppreds kan och vandra enligt Guds glada budskap om syndernas förlåtelse så får ni se hur farlig sorglösheten har varit. Jesus sände ju alla döpta som får in bland vargarna och en smärtornas stig blir det men också glädje och sång på kristna vägen

   Radera
 3. Puolimatka må ha åsikter som passar någon, men hans vetenskapliga status är mycket lägre än jag trodde. Innan man sprider hans lögner vidare kan man ta följande text som hjälp medan man går igenom hans utlåtande.

  http://liljat.fi/2014/04/asiantuntijalausunto-homoliitoista-epatieteellista-puppua/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var verkligen intressant läsning! Så kan det gå när man inte är objektiv utan kör enligt en förutbestämd agenda. Skandal att riksdagen beställde något överhuvudtaget av denna oärliga "forskare".

   Radera
  2. Mest beklagligt är det ju att kristendomen belastas med oärlighet då dylika dokument offentliggörs.

   Radera
  3. Jo. "En debatt med lögner" blev en alltför träffande rubrik faktiskt.

   Radera
  4. Anonym 10:29. Rubriken ÄR träffande - speciellt med avseende på de senaste kommentarerna här ovan. Det är faktiskt oerhört skrämmadne hur dagens debatt fungerar. Den som vågar ställa sig upp för barnens rättigheter (mot vuxna människors behov och vilja att på alla upptänkbara sätt förverkliga sig själva) måste misskrediteras på alla tänkbara sätt. Och då är lögnen inte ett alldeles trubbigt vapen, om man säger så.

   Radera
  5. Mattias. Nu framstår du faktiskt som väldigt oseriös. Din länk går till en blogg/bloggtext skriven av en Lilja Tamminen i vilken hon häftigt (och långt på basen av känslor - och dessutom ogenomtänkt) kritiserar professor Puolimatkas sakkunnigutlåtande. Hennes kritik är osaklig och framför allt oseriös - Puolimatka själv konstaterar att hon i grund har missförstått sakkunnigutlåtandets innehåll (hon tror att det handlar om ett angrepp på de homosexuella när det i själva verket handlar om barnens situation). Som följd av detta begriper hon inte relevansen av de källor som Puolimatka har använt. Därför kan hon gång på gång hävda att de källor som har använts inte har något med den behandlade saken att göra. Ser du hennes problem? Hon bedömer både själva sakkunnigutlåtandet, såväl som källorna, utifrån hennes från början felaktiga uppfattning om vad saken handlar om! Kan det bli mera oseriöst?

   Sedan har en utredning gjord vid Jyväskyla universitet granskat Puolimatkas källor och konstaterat att de är i ordning. Detta gör ytterligare att denna Tamminen och hennes skriverier framstår som ytterligt oseriösa.

   I själva verket har hon (givetvis) en agenda, och denna agenda försvarar/kämpar hon för med jesuitisk iver. (Ändamålet helgar medlen.) Du tycks sluta dig till denna tradition också. Behöver jag sedan säga att din kommentar av 09:14 framstår som inte bara fullständigt irrelevant men också väldigt obehaglig?

   Radera
  6. Den som vill bekanta sig med Puolimatkas svar på denna kritik kan se här: http://www.tapiopuolimatka.net/vastine-asiantuntijalausunnon-lalhdekritiikkiin

   Samt här: http://www.tapiopuolimatka.net/huomioita-lilja-tammisen-blogista-asiantuntijalausunto-homoliitoista-eduskunnalle-on-epatieteellista-puppua.-

   Radera
  7. Tänkte samma med rubriken, hur passande det är.

   Vetenskapligheten bedöms ju på många olika sätt, artiklars citering bidrar till ranking av vetenskapligheten och det tycker jag borde vara grund för beställningar som görs med skattemedel. Sökte med Nelli men hittade inga vetenskapliga artiklar, antingen bedriver han inget vetenskapligt forskande eller så har han inte fått några paper accepterade.

   Radera
  8. Mattias. Nu blandar du in nya saker igen. Vi pratar inte vetenskaplighet, utan om källorna håller. Vilket de alltså har konstaterats göra. Men du får förstås tycka vad du vill. Ditt tyckande avgör desto bättre ingenting alls. Sedan betyder givetvis inte det att du inte har lyckats hitta några forskningsrapporter att dessa inte finns. Mannen är ju professor! Det blir man inte om man inte har fått något publicerat.

   Radera
  9. Jag har ju faktiskt inte tyckt nånting ännu, bara hänvisat till att andra upptäckt att det är si som så med vetenskapligheten. Som jag sa tidigare så kontrolleras källors riktighet genom att jämföra referensen med källan, och de stämmer. Men det garanterar inte vetenskaplighet utan är bara en formell åtgärd.

   Professur är en befattning, man kan bli vald utan publikationer men det är ju ganska ovanligt, vissa donationsprofessurer kan dock vara skräddarsydda. Men det är synnerligen ovanligt att en professor inte skriver artiklar, eller har anföranden på konferenser. Det är ju inte så att jag googlar, utan all vetenskaplig material finns i olika databaser, universitetens gemensamma metasökning görs via Nelli. Kanske fanns inte på den tid då du studerade.
   Det är inte så lätt att hänga med, och därför blir man lätt förd bakom ljuset, särskilt roligt är det ju förstås inte att inse det.

   Radera