söndag 23 oktober 2016

BlindhetsmekanismenFastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. (Rom. 1:21)

Det finns något vi kunde kalla en inbyggd mekanism i oss människor. Om och när vi inte erkänner Herren och hans verk kommer vi att drabbas av blindhet. I andliga frågor, men också i etiska frågor. Denna mekanik uttrycks i det kända bibelstället i Romarbrevets första kapitel. Där talas det om hur människorna kunde se vad Gud hade gjort, och genom dessa hans verk kunde också se och förstå att han finns och också (delvis) vem han är. Men när de inte erkände honom, prisade honom och tackade honom inträdde en förblindelse. Människorna blev blinda för Gud, och alla möjliga vrångbilder fick makten över deras tankar. Paulus beskriver detta som att "mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan". Sedan följer en lång lista på vilka konkreta följder detta fick. Inte minst på sexualitetens område.

Vi ser idag denna samma mekanism i funktion. Bland annat i kommentarfältet här på bloggen. Vissa gånger vet jag inte om jag ska skratta eller gråta, men orden i Romarbrevets första kapitel hjälper mig att förstå varför det är på detta sätt. Sedan vet jag inte om det är en ytterligare förbannelse, eller om det är en välsignelse, men denna mekanism tycks också fungera så att säga bakåt. Människorna går vilse i sin blindhet, ja, men blindheten förhindrar också av allt att döma dem från att se var det gick galet och varför. Sett ur vår synvinkel – alltså ur vår synvinkel som ännu har synen kvar i de i dag aktuella frågorna – ter sig detta som en förbannelse. Det går ju inte att få dessa människor att förstå var felet ligger! Men sett ur deras synvinkel kanske detta ändå är någon form av välsignelse. En okunskapens och syndasömnens välsignelse som hindrar verkligheten från att slå dem med eftertänksamhetens kranka (eller i detta fall närmast mördande) visshet.

Dagens könsnihilism kommer att leda till oerhört stort lidande för individen, och oerhört stora kostnader för samhället. När vi, om några år eller årtionden, står där med detta eländes fullvuxna frukter och tvingas betala priset kommer bara en liten del av oss att förstå varför det blev som det blev och vad som är orsaken. Resten av människorna kommer att skylla på något annat än den verkliga orsaken. Högst troligt på oss som ställer oss upp och berättar vad orsaken är. Lite på samma sätt som vi nu utmålas som orsak till att de homosexuella mår så dåligt. Felet är givetvis vårt eftersom vi berättar om att Skaparen inte har tänkt vår sexualitet på detta sätt. (Som om vi skulle vara orsak till det!) Men igen ser vi denna blindhetens mekanism i funktion. Både framåt och bakåt.

Jag ska avsluta med ett nästan övertydligt exempel på hur denna blindhet fungerar och hur den har spridit sig över vår (västliga) värld under de senaste åren. Bo Giertz, den legendariske svenske biskopen, såg mot slutet av sitt liv frågan om homosexualiteten så småningom börja segla upp på agendan. Giertz hade varit med om att förlora slaget i frågan om kyrkans ämbete (kvinnoprästfrågan), men här såg han en klar och tydlig skillnad mot den striden. "Den striden kommer vi att vinna för vi har naturen på vår sida." Detta var ett uttalande som knappast någon ifrågasatte ännu i slutet av 80-talet. Alla visste att det var så. Den som talar för ett bevarande av äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna har inte bara Bibeln på sin sida utan också naturen. Men det var då. Det Giertz tydligen inte hade räknat med var denna blindhetens mekanism. Nu har den slagit till med full kraft, och idag är det väldigt få som längre inser detta fullständigt självklara, att naturen är på vår sida. Men det är så denna blindhetens mekanism fungerar.


36 kommentarer:

 1. När en person börjar anklaga alla andra för att vara sinnessjuka, betyder det oftast att personen själv är i störst behov av vård.

  Projicera, -ing: är en term som betyder att man lägger sina negativa egenskaper på andra människor och sin omgivning för att på det sättet slippa hantera dem. Det är en slags försvarsmekanism som de anti-sociala, däribland, psykopater använder sig av för att slippa ta på sig skulden för sina egna ord och handlingar. Genom sina insinuationer och lögner om andra så "rentvår" våldsverkaren sig själv från skuld och misstankar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tänkte också så när jag läste inlägget. Och framför allt att alla sekter fungerar därför att man utgår från att alla andra har fel, ser inte vad vi ser, är som förblindade för vår sanning. Det går ju inte att diskutera med någon som på allvar tror att den som inte delar samma tro har blivit förblindad. Låter som ett effektivt sätt att förklara en annars ohållbar världssyn - jamen, jag ser nåt du inte ser...

   Radera
 2. Läs även Romarbrevets andra kapitel Kristian

  Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du skall komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så, och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gör du synd eller styggelse lovlig hjälper deta bibelställe dig föga. hälsar Torsten Nils Ulrik

   Radera
  2. Ett väldigt missbrukat Bibelställe ! Bland annat är det en väldig stor skillnad på att döma och fördöma !!! Att döma ngn innebär att ålägga denne ett straff, att fördöma ngn gärning som en medmänniska gör är endast att upplysa denne om handlingens art ! Men ack hur fort man tar till just detta att "Döm inte...", för att försöka tillintetgöra den som vågar benämna saker och ting vid deras rätta namn. Erik

   Radera
  3. Anonym 12:52. Jag har läst det. Men försök du i stället läsa någon god kommentar som kunde hjälpa dig att förstå. Eller redan om du tar till dig vad Erik skriver ovan kunde det kanske hjälpa dig lite.

   Radera
  4. Faktum är att om man läser Romarbrevets första kapitel noga (och då naturligtvis i synnerhet verserna 21-28) så framgår det klart och tydligt att det handlar om heterosexuella människor.

   Dessa människor hade "bytt ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor" - och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen (Rom 1:23 och 25). Därför straffade Gud dem genom att "utlämna dem till skamliga lidelser" så att de övergav det naturliga umgänget mellan man och kvinna (de var alltså heterosexuella) och i stället ägnade sig åt "skamliga lidelser".

   Det är uppenbart att de här människorna inte straffades därför att de var homosexuella - de straffades inte för att de gett efter för "skamliga lidelser" och ägnat sig åt något "onaturligt umgänge" - utan Gud "utlämnade dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot deras natur" som straff för deras avgudadyrkan, för att "de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud" (Rom 1:28).

   De "skamliga lidelserna" och det "onaturliga umgänget" var inte synden utan Guds straff!

   "Med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer" (Rom 2:1-3)

   Radera
  5. Anonym 09:07 (Monika?) Felet du gör här är att du ser på texten ur ett individuellt perspektiv. Det gör inte Paulus. Här talar han om mänskligheten i stort, och då ur perspektivet att vi är skapade till man och kvinna. Då blir uttryckligen homosexualiteten att överge det naturliga umgänget - som för mänskligheten de facto är just umgängetmellan en man och en kvinna.

   Men du har rätt när du skriver att "De "skamliga lidelserna" och det "onaturliga umgänget" var inte synden utan Guds straff!" Eller kanske inte straffet, utan det räcker med att säga följden. Ursynden var att inte ge Gud äran, att inte erkänna honom som Gud. Men det gör ju inte följderna är rätt för det. Faktum är att det är så här synden fungerar. Det ena leder till det andra (ännu värre), och till sist har människan som vänder Gud ryggen gått ner helt i synden och dess följder - alltså ännu mera synder.

   Radera
  6. Du har fel på så många nivåer, att jag inte ens vet hur jag ska försöka bilda dig.

   Det stå klart och tydligt att "de där (heterosexuella) människorna" hade "bytt ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor" - och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen".

   På vilket sätt har homosexuella som tillhör den kristna gemenskapen och även vill ingå äktenskap i kyrkan, övergett Gud???

   Radera
  7. Anonym 09:10. Kan det vara så att det att du så hett vill att det ska vara så som du säger gör att du inte klarar av att se klart?

   Radera
 3. Vi må även koma ihåg att allt började med att vi inte levde som Bibeln lär i bön om Ånger och tro så det gälller även stora och små heterosyndare och otrosprofeter säger Torsten Nils Ulrik i Bibelns Namn.Amen.Trevlig Söndag alla!!!+!¤

  SvaraRadera
 4. Kristian,

  På vilket sätt menar du att du har naturen på din sida när du kritiserar homosexualitet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. En ny fråga i "blindhetsmekanismen.Stefan Wallin har inlämnat ett spörsmål till riksdagen,undertecknat av 24 riksdagsledamöter om att "väcka en bred samhällelig debatt.. om att kunna få aktiv dödshjälp,det finns ingen etisk norm(obs.påståendet) som kan frånta den döende denna subjektiva rätt".Tre europeiska länder har legaliserat eutanasi,Nederländerna,Belgien och Luxemburg,nu vill man i Finland ansluta sig till dessa (tre)länder och legalisera eutanasi!
   Påstås att 75% av finländare stöder aktiv dödshjälp.Kan det vara möjligt,blir som finländare bosatt utomlands bedrövad!!man har öppnat Pandoras ask....
   Stefan Gustavsson skriver i boken,Behöver tron försvaras,manifest för kristen apologi."Vi måste börja slåss där kampen står".Det är formligen som att sticka huvudet i ett getingbo.För den som följer bloggen kan notera att när Bibel och kristen tro/etik och värderingar avhandlas blir "expertkommentarerna" i kommentarsfältet många.Inläggen uppvisar i de flesta fall ingen större förtrogenhet med vad den kristna tron står för,mest okunnighet och fördomar.Hur är det möjligt att okunskapen om vår egen kristna västerländska kultur,som borde höra till allmänbildningen uppvisar sådana brister!?
   "Vårt förnuft förblindat är,mörker all vår själ betäcker,om din Ande ej är när,som nytt ljus i henne väcker"(sv.ps 212 v2)

   Radera
  2. Christian. Var ser du att Kristian skulle kritisera homosexualiteten? Han säger som det är, helt enkelt.

   Radera
 5. Christian efterlyser bevis på hur naturen är på Kristians sida: C:s fråga är ju ett ypperligt uttryck för den blindhet K beskriver i sin bloggtext! Ett tips: mannens och kvinnans anatomi kompletterar varandra. Ett tips till: endast en man och en kvinna kan föra människosläktet framåt genom efterkommande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Markus,

   Tack för ditt svar. Det hade emellertid varit intressant om du, på ett litet tydligare sätt, kunnat precisera hur du menar att ni har naturen på er sida i den här frågan.

   Det finns ju till exempel ett stort antal parasiter som, rent anatomiskt, är beskaffade på ett sådant sätt att de enkelt kan frodas och föröka sig INNUTI oss människor.

   Yersinia pestis, den bakterie som orsakar böld-, blod- och lungpest, är ett lysande exempel på en parasit av det här slaget. Den är ju, rent anatomiskt, konstruerade på ett sådant sätt att den, med relativ, enkelthet, kan ta sig förbi vårt naturliga immunförsvar, och när den väl har lyckas orsaka blod- eller lungpest är dödligheten 100% trots vård.

   Innebär det här alltså att jag har naturen på min sida när jag förklarar för människor hur fantastiskt jag tycker det är med blod- och lungpest? Det kan du väl ändå inte mena? Anser du verkligen att vi kan använda biologisk anatomi som någon slags rättesnöre i moraliska frågor?

   Radera
 6. Begreppet "natur" är mångfacetterat och borde definieras. Annars talar man ständigt förbi varandra. Alltså: vad menar Paulus med orden "natur", "naturligt" i Romarbrevet? Och vad menar vi med ordet (utöver det som Markus Saarinen säger här ovan)? Marko Sjöblom

  SvaraRadera
 7. "Dagens könsnihilism kommer att leda till oerhört stort lidande för individen, och oerhört stora kostnader för samhället."

  Ju mera fördömande struntprat från okunniga hänsynslösa människor, desto mera lidande. Och vilka oerhörda kostnader? Kostnader som härör sig från lidandet du Kristian och andra likasinnade orsakar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du Anonym23 oktober 2016 22:18 skulle ta dig tid att se denna video !? http://www.himlentv7.se/vod/player/?program=40301 Vad kostar alla psykologbesök, hormonbehandlingar, kirurgiska ingrepp när vilsna människor ska byta kön än hit än dit ? Tror knappast någon endaste en står för dessa kostnader ur egen börs, våra lagar säger ju redan att det mesta av "sjukvården" ska vara fri för alla...

   Radera
  2. Psykologbesök är resultatet av bla den religiösa förföljelsen, inget som statskyrkan sysslar med, tack och lov. Kan inte Bibeln utan och innan, men har inte ännu hittat något ställe där vi uppmanas förfölja våra nästa.

   Radera
  3. "Religiös förföljelse", sluta nu redan med fantasierna ! Däri har du rätt att vi inte uppmanas förfölja vår nästa, däremot har Herren ngt allvarligt att säga oss om vi inte varnar vår nästa ! https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hesekiel+3:17-19&version=SFB

   Radera
  4. "inget som statskyrkan sysslar med, tack och lov." Här är just statskyrkans stora synd och undfallenhet att den inte varnar enligt Hesekiel 3:17-19 !

   Radera
  5. Anonym 22:18. Tack för den kommentaren! På sitt sätt illustrerar den riktigheten i det jag skriver i det näst sista stycket ovan. Lidandet härrör sig inte från att någon ännu vågar säga sanningen, utan från det att människan går emot Guds uppenbarade vilja. Fastän ingen skulle säga något överhuvudtaget om denna sak skulle vars och ens samvete ändå signalera rött inför synden. Jag vägrar nämligen tro att vi kan förblinda oss själva så till den grad att vi blir helt stängda för detta. Se, vi människor är skapade så att det ska vara en man och en kvinna. Redan naturen ger oss klara och tydliga signaler om detta. När vi går emot detta skadar vi oss själva, och detta helt oberoende av om någon påtalar det eller inte.

   Radera
  6. Nej, det illustrerar inte på sitt sätt nån riktighet i dina påståenden. Det är du Kristian med dina gelikar som skuldbelägger, du är med och orsakar de kostnader det medför. Du har Kristian inte nämnt ställen i Bibeln där vi inte ska förfölja våra nästa, men det har andra, kommentatorn 2:32.
   Enligt Hesekiel har du gjort din del med att varna, men det räcker mer än väl med de hundratal gånger du hävt ur dig. Ska bara påminna om resolutionen som röstats fram i FN, om mänskliga rättigheter: https://www.hrw.org/news/2016/06/30/un-makes-history-sexual-orientation-gender-identity

   Radera
  7. Anonym 12:02. "Det är du Kristian med dina gelikar som skuldbelägger, du är med och orsakar de kostnader det medför."

   Igen. Nu bevisar du riktigheten i det jag påstår. Tack för det!

   Radera
 8. Ett sånt där inlägg bäddar ju för att alla mothugg bara får höra "vad var det jag sa - de är blinda!". Inte så sjysst sätt att inbjuda till diskussion.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 11:57. Just denna text var faktiskt inte någon inbjudan till diskussion...

   Radera
 9. Kristian Nyman, om du lite blickar bakåt så ser du ganska snart att dina skriverier i ÖT på sistone inte gjort mycket annat än väckt ont blod och agg ifråga om en redan känslig fråga.

  Framför allt gör dina ord skada till unga hbtq-personer, som inte har möjlighet att värja sig för dem. Nu är det nog dags att du tänker till vilken effekt dina ord egentligen har på människor du inte nödvändigtvis ser eller behöva ansvara för.

  /Ice Soldier

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svar till Ice Soldier

   Kristian & Co är provokatörer. Allt i deras verklighet handlar om att provocera. Ena dagen provocerar dom mediabolag, nästa dag kyrkan och sedan homosexuella. De är helt enkelt internet troll!
   Man ska inte förvänta sig att få någon förståelse eller medlidande av dom, för dom känner inte sådant! Troll är empatibefriade.
   De kallar sig för kristna, men inget av det dom säger eller gör har någon grund i kristendomen. Inte har dom heller något att säga till om något i Kyrkan. Deras ord här på bloggen är helt enkelt värdelösa ur kyrkans synvinkel. Men, dom får människor att må dåligt och det lever troll på!

   Radera
  2. Anonym 09:20. Du har satt in samma kommentar på två ställen, nåväl denna tekniska färdighet besitter också jag: Är det du ägnar dig åt här (typ) första punkten i manualen för hur man ska skriva om man vill förstöra en diskussion? Den lyder, om jag nu lyckas återge den korrekt, att "I stället för att bemöta det som sagts ska du hoppa på och misstänkliggöra skribenten. På så vis flyttar du fokus från det som skrivits och framstår själv som en i...t."

   Radera
  3. Ice Soldier. Om det är någon som borde se sig i (bak)spegeln här är det de krafter som försöker förändra samhället på det skadliga sätt som nu görs. Det jag/vi gör är att vi REagerar på detta. Den rätten måste vi få ha om och när någon vill förstöra äktenskapet och landets framtid på det sätt som här görs. Det är ytterst beklagligt att de som upplever sig vara homosexuella/transpersoner uppfattar detta som obehagligt, men jag vill hävda att orsaken till detta obehag givetvis står att finna i det att vissa krafter vill förändring. Inte i det att vi kämpar för att bevara en god ordning. Klarar du av att se detta?

   Radera
  4. "förstöra äktenskapet och landets framtid"... :) Man skulle tro att det inte finns några faktiska problem i Finland och världen om samkönade äktenskap lyckas rasera allt. Nå, nu finns det ju redan på andra håll i världen och hör och häpna, de länderna och deras äktenskap verkar inte det minsta förstörda! Canada anses vara ett av världens bästa länder, alla kategorier. De har redan länge haft samkönade äktenskap i sin lagstiftning.

   Radera
  5. Anonym 11:49. Det paradigmskifte vi nu är mitt uppe i kommer att skapa oerhört mycket lidande. Inte över en natt, men det kommer.

   Radera
  6. Det är bara ett tomt påstående som jag inte tror ett ögonblick på. Jag tror att mycket annat kommer att åstadkomma problem däremot. Barns sockerätande, stillasittande och skärmanvändning t.ex.

   Radera
  7. @Anonym 27 oktober 2016 11:49 Om du behärskar engelska kunde du bra läsa på vad gäller "Canada som ett av världens bästa länder, alla kategorier" ! Finns även till ämnet relaterade artiklar.. http://www.thepublicdiscourse.com/2015/04/14899/

   Radera
 10. Om sådana som du sku ha förstånd och vishet sku ni inte avkräva nån bön om förlåtelse av Kristian, utan be Gud om förlåtelse för att ha varit med om att skapa förvirring och kaos i Guds goda natur.

  SvaraRadera