torsdag 14 juni 2018

Om Barbie, Anna Moring och nedbrytandet av normer

Det är den tiden på året när allt som har med könsroller och manligt och kvinnligt att göra ska utmanas. Åtminstone i sådan media som är mån om att inte bara leverera nyheter utan att också, och kanske främst, sprida propaganda och påverka den allmänna opinionen. Svenska Yle går givetvis i täten här, och för någon dag sedan publicerades en artikel som berättade om en ny, könsneutral, docka och om att allt flera föräldrar vill uppmana sina barn till normbrytande lekar. I artikeln får en Anna Moring, forskardoktor i genusvetenskap och projektledare i föreningen "Monimuotoiset perheet", komma till tals. Behöver jag säga att pseudovetenskapen "genusvetenskap" igen visar vad den är värd?

Moring hävdar i artikeln bland annat att "Under de senaste 10-15 åren har det skett en klar förändring i attityderna gentemot könsnormer, både hos föräldrar och hos andra som uppfostrar barn. Idag är föräldrarna generellt några steg mer toleranta, man är van vid att se mer variation, och det gäller inte bara huvudstadsregionen utan hela landet." Och så kommer det som fick mig att reagera, först genom att skratta, men sedan, när jag insåg att denna människa faktiskt inte skämtade utan menar allvar, genom att börja skriva den här texten: "Normerna börjar så småningom luckras upp, vilket gör världen till en lättare och bättre plats för de barn som nu växer upp."

Hur är det möjligt att en människa, en forskare dessutom (låt vara att det är inom en pseudovetenskap), kan vara så här fullständigt blind? Det är ju precis tvärt om. Avskaffandet och brytandet av normer – speciellt på detta område – gör världen till en oerhört mycket mera komplicerad, för att inte säga ångestskapande, plats för de barn som tvingas växa upp som delar i detta gigantiska och redan på förhand fullständigt misslyckade experiment. Människor som Anna Moring, och majoriteten av dagens journalister som driver denna utveckling framåt, utsätter kommande generationer för ett plågsamt människoexperiment som kommer att leda till oerhört mycket lidande och elände och inte få förstörda liv. Jag fruktar till och med att dagens könsnihilism till och med kommer att påverka hela samhällets stabilitet i framtiden.

För tydlighetens skull: Det här handlar inte om att pojkar inte skulle få leka med dockor eller att flickor inte skulle få leka med bilar om de så vill. Det här går så oerhört mycket djupare. Bakom detta normbrytande anar jag ett hat mot könsroller, könstänkande och djupast sett mot att det överhuvudtaget finns olika kön. Specifikt att det finns två kön, varken mera eller mindre. En Anna Moring må måla tavlan i ljusa bilder och hävda att "världen blir en lättare och bättre plats" om könsrollerna och normerna bryts ner, men om och när vi ifrågasätter, utmanar och förnekar det Skaparen har lagt ner i sin skapelse och i oss människor skapar vi bara oreda och oerhört mycket lidande.  

7 kommentarer:

 1. Här en artikel med mycket trevligare innehåll:
  https://www.expressen.se/debatt/konsneutrala-skolan-strider-mot-var-natur/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för länken! Artikeln var mycket upplysande.

   Radera
 2. Inte ens nu har vi faktisk stabilitet. Guds Rikes stabiliserande effekt har Redan avtagit. Om det verkar lugnt nu så är det tecknet på Guds verkliga Vrede, ty Han vredgas då han inte straffar utan låter Gudlösa ha framgång

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 08:50. Mycket intressant iakttagelse!

   Radera
  2. Men hastigare än ett nordiskt lågtryck kommer i år eller mycket snart krigets och straffdomarnas nöd.HERRE! Låt ditt folk vara redo till uppbrott närhelst det är såväl som nu som i nödens tid. Kom ihåg vårt hjärtas rena bön.Tag ejndin helige Ande ifrån oss som manar gott för oss inför digHelige Milde Allsmäktige Gud och Fader. O Jesus kär, finn mig redo när, prövotiden på jorden ändad är. Jag är så less men jag kan gråta än och tåren torkas sen i Himmelen. Din förryckte här på jorden fati usli syndoger

   Radera
  3. Antar att det är du Ulrik som ligger bakom föregående kommentar ? Kom Herre Jesus ! I allt vad jag gör förnimmer jag Luthers "tes" -Om jag visste att imorgon går världen under skulle jag ändå plantera ett äppelträd....... !

   Radera
  4. Jo, medan man verkar i det timliga och andliga får vi tänka på Herrens Ord åt vår Herre. Jag sätter dig idag över folk och riken att (härska) bryta ner, upprycka och plantera. Må han ännu rycka bort ur världen och kristenheten otrons och styggelsernas träd,avgudarnas altaren och bryta ner de tankebyggnader med vilka de försvaras ty icke genom någon mans kraft eller med härsmakt skall det ske,utam genom Herrens Herrens Ande och då ser vi både cirkulärt och lineärt genom Bibeln att de dagar nalkas när alla bleknar och rodnar och Jakob håller sig förmagen ty Maktfullkomligt ljuva är Herrens Ord i vårt öras mun men de ger oss sveda i buken dvs ger oss fruktan och smärta i vår kropp framförallt om (som) vi har medkänsla med de som går på förtappelsens väg och förnekelsens vägar och med ett lugnt och fridsamt jorderike som då Vi var barn. Försöker dock väck några andra. Inte är jag så panisk kanske som det låter men de forna kristna släppte inte detta. T nu

   Radera