söndag 17 juni 2018

Snabb utveckling!

Det går snabbt nu, så snabbt att jag inte riktigt hinner med. När den nya äktenskapslagen trumfades igenom (i propagandistiskt syfte kallat det "jämlika" äktenskapet) hette det att detta inte var något som skulle märkas för andra än de som den nya lagen berörde. "Det här är inget bort från någon, bara till för de som vill gifta sig med någon av samma kön." Vi som kritiserade lagen hävdade att denna lag kommer att få stora och mycket negativa följder, följder som börjar med att yttrandefriheten kommer att inskränkas och som sedan rullar vidare och får negativa följder på område efter område.

Nu ser vi att vi hade helt rätt. Yttrandefriheten har redan inskränkts. Det har vi redan sett flera exempel på. Efter det senaste fallet som var uppe i offentligheten (Aki Ruotsala) lyfte Iltalehti igår fram "behovet" av att få till ett förbud mot vård/verksamhet i syfte att homosexuella ska bli helade från sin homosexualitet ("eheytymishoitoa" på finska). Man hade givetvis grävt fram några sexologer och sexualterapeuter som varnade för denna typ av vård och som tilläts predika hur farligt det kan vara att ens försöka. Givetvis fick någon med en annan syn på saken inte komma till tals, och man bemödade sig förstås inte heller om att intervjua någon som gått igenom en dylik vård med goda resultat. Det skulle ju ha gett en mera balanserad bild, och det vill man förstås undvika. I en anslutande artikel lyfte man i stället fram föreningen Aslan och den storm Iltalehti med sin skandaljournalistik lyckades frammana för några år sedan. Det är så här propagandajournalistik ska bedrivas! Tyvärr är det allt för många som går på det.

I artikeln lyftes också fram att t.ex. Malta redan har ett gällande förbud mot dylika vårdformer, och att det samma gäller för flera av USA:s delstater. Avsikten med artikeln är klart och tydligt: Finland behöver en liknande lagstiftning.

I detta sammanhang behöver jag säga att jag inte alls är någon större vän av kristna samlingar där man ropar och ber om helande och räknar med att Herren ska göra ett direkt och omedelbart ingripande. Visst kan han göra det om han vill, men erfarenheten har visat att när det gäller homosexualitet är ett sådant ingripande mera av ett undantag. Regeln är att sådana samlingar är mera till skada än till nytta, och artikeln i Iltalehti – liksom sexologernas uttalanden – ger bilden av att denna helandevård uteslutande handlar om dylika samlingar. Inget kunde förstås vara mera felaktigt. Men om man vill påverka samhället i en önskad riktning är det viktigt att se till att bilden inte blir för komplicerad. Och framför allt, i en fråga som denna, inte för balanserad. Helst ska den vara så obalanserad som möjligt, och här lyckas Iltalehti (ofta) mycket bra.

Det man vill göra när man vill förbjuda alla former av helandevård är att låsa dörren till ett helande och en sund sexualitet för de människor som har drabbats och kasta bort nyckeln. Sedan är det givetvis så att man inte behöver kalla det som sker för helandevård. Att behandla de trauman som ofta ligger bakom med hjälp av terapi behöver på inget sätt alls kopplas till den påföljande homosexualiteten. I dagens samhällsklimat går det kanske inte ens att göra en sådan sak. Men det viktiga är att alla som behöver dylik terapi ges möjlighet att få den – och uttryckligen professionell sådan! – och att ingen stängs ut från den för att man inte kan eller får behandla homosexualitet. Resultatet kan i vilket fall som helst bli gott även om man inte fokuserar på just homosexualiteten utan bara på de trauman som ligger bakom.

Men vårt stora problem idag är att Kejsaren inte har några kläder, och detta faktum på alla sätt måste döljas. Grundpremissen är att homosexualiteten är medfödd och att den därför inte kan botas. Allt som talar mot detta grundlösa påstående måste förbjudas eftersom kejsarens nakenhet inte får avslöjas. Och det är då man tvingas ta till förbud. Först i formen av att begränsa yttrandefriheten, men i förlängningen i allt grövre former av lagstiftning. Förlorarna i denna process är givetvis först och främst de homosexuella, men i förlängningen hela det öppna och fria samhället.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar